Utrustning för produktinspektion när den är som bäst

Fallstudie - Tre tekniker för den perfekta pizzan

Garanterar Orkla Foods produktsäkerhet

Produktinspektion: Fallstudie
Produktinspektion: Fallstudie

Utrustning för produktinspektion när den är som bäst: XS3 CC H WP har  förvandlats till det perfekta "inspektionscentret". Tre tekniker, visioninspektionmetalldetektion och kontrollvägning, kombineras smart på en synnerligen solid och lättrengjord IP 65-ram.

Produktsäkerhet är högsta prioritet hos Orkla Foods och en hörnsten i utvecklingen av företagets starka märke, som baseras på högt konsumentförtroende. Alla produkter måste kvalitetsinspekteras grundligt innan de lämnar fabriken.

Orklas fabrikschef understryker att det är en stor fördel att förena tre olika inspektions- tekniker i ett enda kompakt system. Han fortsätter: "Då de kommer från en enda leverantör kan vi vara säkra på att alla tre tekniker fungerar perfekt tillsammans". Läs mer om denna speciallösning för att garantera livsmedels kvalitet och säkerhet.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.