Processanalysapplikationer - METTLER TOLEDO

Processanalysapplikationer

Från vattenrening via industriella produktionsprocesser till avloppsrening

Processanalys producerar lösningar för analysmätningar till industriella tillverkningsprocesser. Divisionen består av två affärsenheter: Ingold och Thornton. De är båda internationellt erkända ledare på sina respektive marknader och teknologier.


Ingold
är världsledande på pH, löst och gasformigt syre, löst CO2, konduktivitet och turbiditet för processanalytiska mätningssystem för kemi-, livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrierna. Framförallt är de bra på högkvalitativa in-line-mätningar av dessa parametrar i krävande kemiska processer samt hygienkritiska och sterila applikationer.

Thornton är ledare på övervakningsinstrument för rent och ultrarent industriellt vatten som används som i vattenrening, applikationer för halvledare, mikroelektronik, kraftindustrin, läkemedel och bioteknik. Framförallt är de bra på in-line-mätningar av konduktivitet, resistivitet, TOC, upplöst syre och ozon för att fastställa och kontrollera vattenrening.

Processanalysapplikationer
vattenrening

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.