Sporządzasz zapisy ręcznie? Posiadasz przestarzałe oprogramowanie? Istnieje lepszy sposób - METTLER TOLEDO

Sporządzasz zapisy ręcznie? Posiadasz przestarzałe oprogramowanie? Istnieje lepszy sposób

Czy Twoje oprogramowanie zarządzające wagą samochodową spowalnia proces ważenia? Ręcznie sporządzane zapisy i przestarzałe oprogramowanie obniżają wydajność i są niewydajne, zwiększają ryzyko popełnienia błędu przez człowieka i nie chronią wystarczająco skutecznie przed manipulacjami ze strony osób nieuprawnionych. Na szczęście istnieje lepsze rozwiązanie: zarządzanie wagą samochodową przy pomocy oprogramowania DataBridgeTM.   


 

Manage smarter
Manage smarter
Sporządzasz zapisy ręcznie? Posiadasz przestarzałe oprogramowanie? Istnieje lepszy sposób
Manage smarter

Problemy z wagą samochodową to ostatnia rzecz, której chcieliby operatorzy wag, kierownicy zakładów i właściciele firm. Cyfrowe czujniki wagowe POWERCELL® METTLER TOLEDO to doskonałe rozwiązanie skutecznie eliminujące problem niskiej dyspozycyjności wag samochodowych.

Oprogramowanie DataBridge™ jest drugą połową tego doskonałego rozwiązania, które zwiększa wydajność procesów ważenia, pomaga eliminować najbardziej typowe problemy wynikające ze stosowania przestarzałych rozwiązań w zakresie śledzenia poziomu zapasów oraz spowodowane ręcznym sporządzaniem zapisów. Oprogramowanie DataBridge™ oszczędza czas oraz chroni przed niepowodzeniami i koniecznością przeróbek i stratami zapasów, dlatego jest warte każdych pieniędzy.

Spójrzmy na kilka ważniejszych zalet oprogramowania DataBridge™:

Sporządzasz zapisy ręcznie? Posiadasz przestarzałe oprogramowanie? Istnieje lepszy sposób
Manage smarter
  1. Śledzenie i raportowanie – historia zaawansowanych transakcji i mnogość przydatnych narzędzi analitycznych pozwalają uzyskać bardziej kompletny obraz procesu ważenia realizowanego na wadze samochodowej. Te niezwykle cenne informacje mogą być wykorzystywane w innych działach firmy takich jak finanse, księgowość, logistyka, itp., pozwalając monitorować w czasie rzeczywistym poziom zapasów i transakcje.
  2. Interfejs łatwy w obsłudze – oprogramowanie DataBridge™ jest bardzo łatwe w obsłudze i może być z powodzeniem obsługiwane już po krótkim przeszkoleniu. Jego obsługa wygląda podobnie jak obsługa ekranu dotykowego na stanowisku kasowym w sklepie spożywczym. Intuicyjny interfejs pozwala integrować z oprogramowaniem aplikacje użytkownika, na przykład wirtualną klawiaturę dotykową do składania podpisów przez kierowców.
  3. Zdalne monitorowanie –  mając do dyspozycji czujniki wagowe POWERCELL® PDX® z technologią detekcji nieuprawnionych ingerencji w konstrukcję czujnika oraz oprogramowanie DataBridge™ z funkcjami zdalnego monitorowania możesz zdalnie monitorować aktywność na wadze i otrzymywać powiadomienia o występujących problemach. Dzięki tej wiedzy możesz podejmować działania zapobiegające kosztowym postojom awaryjnym.
  4. Zapobieganie oszustwom – funkcje takie jak krzywa ważenia w czasie rzeczywistym, historia tara-masa, limity dla czasów transakcji, uprawnienia użytkowników i indywidualne loginy pomagają zapobiegać przypadkom oszustw na wadze, ponieważ każdy operator i kierowca są identyfikowani w systemie.
Sporządzasz zapisy ręcznie? Posiadasz przestarzałe oprogramowanie? Istnieje lepszy sposób
Manage smarter


Eliminuj problemy z wagą samochodową, abyś mógł całą swoją uwagę skupić na procesach ważenia. Pomoże Ci w tym zaawansowana technologia METTLER TOLEDO.