Dlaczego spełnienie wymagań i dokładność to nie to samo - METTLER TOLEDO

Dlaczego spełnienie wymagań i dokładność to nie to samo

Gdybyś miał do wyboru film czarno-biały i ten sam film w kolorze i w wysokiej rozdzielczości (HD), który chciałbyś obejrzeć? Odpowiedź jest oczywista, ponieważ kolorowy obraz HD jest wyraźniejszy i zawiera więcej szczegółów. Czytaj dalej, aby zobaczyć, jak ta sama koncepcja stosuje się do wagi samochodowej.    


 

Better than compliant
Better than compliant
Dlaczego spełnienie wymagań i dokładność to nie to samo
Better than compliant

Wielu właścicieli i operatorów wag samochodowych uznaje, że waga waży dokładnie, gdy technik mówi im, że waga spełnia wymagania prawne. Ale niekoniecznie musi być to prawda. Dopuszczalne prawnie błędy ważenia pozwalają na znaczące wahania odczytów, co może przekładać się na straty finansowe.

Poniżej omówimy wpływ dokładności pomostu wagowego na finanse — i sposoby osiągnięcia odpowiedniej dokładności.

Jakie jest prawdziwe znaczenie 'zgodności' w przypadku ważenia wykorzystywanego w rozliczeniach handlowych?

Urzędy miar i wag na całym świecie wyznaczają dla swoich obszarów granice tolerancji. Dla typowej wagi samochodowej dopuszczalny błąd graniczny może wynosić 30-60kg. Oznacza to, że jeśli pomost wagowy waży w granicach tej tolerancji +/-, to waga technicznie spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawnych. Rzecz w tym, że prawo dotyczące rozliczeń handlowych zostało napisane ponad 40 lat temu, gdy technologia nie była tak zaawansowana jak obecnie i możliwy do osiągnięcia był tylko pewien poziom dokładności. Nowoczesna technologia cyfrowa METTLER TOLEDO umożliwia osiągnięcie znacznie lepszej dokładności niż technologia analogowa, dla której było pisane prawo. W konsekwencji, różnica pomiędzy dokładnością spełniającą wymagania przepisów prawnych i prawdziwą dokładnością jest kolosalna i ma znaczący wpływ na koszty.

Dlaczego spełnienie wymagań i dokładność to nie to samo
Better than compliant

Jak jest różnica pomiędzy prawdziwą dokładnością i dokładnością spełniającą wymagania przepisów prawnych? 

Dzięki zaawansowanej technologii METTLER TOLEDO ważenie dużych ładunków jest w tej chwili bardziej dokładne niż kiedykolwiek wcześniej. Ważenie z większą precyzją dostarcza informacje o rzeczywistej masie, która jest nabywana lub sprzedawana. Zadaniem dodatkowych narzędzi kompensacji błędu wbudowanych bezpośrednio w nasze czujniki wagowe POWERCELL® PDX® jest eliminowanie błędów po konwersji analogowo-cyfrowej, aby uzyskiwane wyniki ważenia były dokładniejsze. Z naszych danych serwisowych wynika, że średnio zakres błędu naszych czujników wagowych POWERCELL® PDX® mieści się w zakresie od 0 do 12 funtów dla obciążenia odpowiadającego nośności maksymalnej. Jest to najwyższa dokładność w przemyśle, dzięki której będziesz mógł skutecznie chronić swój zysk podczas każdej transakcji.

Co to oznacza dla Twojej firmy? 

Jeśli Twoja waga samochodowa pełni u ciebie rolę kasy rejestrującej przepływy pieniężne, to dokładność ważenia ma w Twoim przypadku duże znaczenie. Sprzedaż i zakup Twoich towarów odbywa się na podstawie wyników ważenia. Jeśli wynik każdego ważenia mieści się w granicach dopuszczalnych prawnie, ale nie jest technicznie dokładny, to Twoje straty finansowe rosną. Wartości zamieszczone w poniższej tabeli szybko uzmysłowią Ci, jakie mogą być koszty niedokładności w Twojej aplikacji.   

Dlaczego spełnienie wymagań i dokładność to nie to samo
Better than compliant

Koszty braku dokładności, 100 ciężarówek dziennie ważonych na wadze, która niedoważa na poziomie 100 funtów dla pojedynczego ważenia (błąd ważenia w granicach dopuszczalnych prawem)   

Materiały luzemUSD$ na tonę/bu buszelCena za 1 funt Straty na tydzieńStraty na miesiącStraty na rok
Tłuczeń$20,00 / tona$0,01$1000$2200$26000
Guma$72,00 / tona$0,036$1800$7200$86400
Złom$460,00 / tona$0,23$11500$46000$520000


Nie poprzestawaj na pomoście wagowym, który spełnia wymagania przepisów prawnych, gdy prawdziwa dokładność jest dostępna w METTLER TOLEDO.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.