Dokładne pipety poprawiają smak wina - METTLER TOLEDO

Dokładne pipety poprawiają smak wina

Dokładne pipety poprawiają smak wina
Dokładne pipety poprawiają smak wina

Naukowcy pracujący u znanego producenta dystrybutora win w Północnej Kalifornii badają działanie komercyjnych preparatów enzymatycznych, które mogą pomóc zmniejszyć koszty fermentacji wina lub poprawić korzystne cechy jakościowe gotowego wina. Na przykład, pektynazy niszczą ściany komórek roślin takich jak winogrona, umożliwiając uwolnienie większych ilości soku i barwy podczas maceracji owoców. Podczas pipetowania takich enzymów pracownicy laboratorium badawczo-rozwojowego korzystają z pipet Rainin, osiągając lepszą dokładność i powtarzalność otrzymywanych wyników badania.

Dozowanie substancji smakowych

W ramach działań związanych z rozwojem produktu pracownicy laboratorium dozują esencje smakowe do wina lub innych projektowanych napojów alkoholowych. Pracownicy przeprowadzają również syntezy organiczne w celu uzyskania pożądanych substancji smakowych (np. takich jak ‘czarna jagoda’ lub ‘leżakowana whiskey’). Esencje smakowe są dozowane bezpośrednio do wina lub innych trunków pochodzących bezpośrednio z produkcji w celu uzyskania nowego profilu smakowego napoju. W przypadku wina i innych napojów alkoholowych tworzone są tzw. baterie prototypów produktów, gdzie każdy z prototypów zawiera inne stężenie esencji smakowych takich jak turpenoidy, noryzoprenoidy oraz związki fenolowe. Prototypy są następnie poddawane wstępnym testom. Decyzja o wyborze konkretnych produktów, które będą produkowane, zależy od walorów smakowych ich prototypów.

Chociaż dozowanie esencji smakowych na etapie opracowania prototypu jest konieczne, wiele wytwórni wina nie dozuje substancji smakowych do swoich produktów. Odpowiednie stężenie substancji smakowych jest uzyskiwane w samym procesie produkcji dzięki odpowiedniemu doborowi warunków prowadzenia fermentacji. Stąd, pracownicy laboratorium przekazują profile chemiczne esencji smakowych do pracowników odpowiedzialnych za kontrolę jakości w wytwórni wina lub gorzelni, aby mogli ustalić, czy osiągnięte zostały właściwe stężenia związków smakowych.

Dokładność ma kluczowe znaczenie

Pipety Rainin są wykorzystywane do dozowania substancji smakowych do wina. Stężenie tych substancji w winie kształtuje się na poziomie ppm lub ppt. W porównaniu ze szklanymi strzykawkami, które były stosowane w przeszłości, pipety Rainin ułatwiają i przyspieszają odmierzanie i dozowanie ciekłych substancji smakowych, pozwalając również uzyskiwać znacznie wyższą dokładność odmierzanych objętości. Jeden z pracowników korzystał z różnych pipet umożliwiających odmierzanie objętości w zakresie od 10 mL do 20 μL. Pracownik podkreślił, że dzięki pipetom Rainin udało się poprawić dokładność i powtarzalność wyników badań oraz wydajność pracy. Pracownicy mogą teraz skupić się na tym co naprawdę ważne – na tworzeniu wyśmienitych win kalifornijskich.

Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.