Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować? - METTLER TOLEDO

Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować?

Straty w zapasach to nie mały problem. Średnio ponad 40 milionów dolarów amerykańskich w skali całego świata. Jeśli w swojej działalności nie monitorujesz aktywnie poziomu zapasów, również Twoje straty mogą mieć swój udział w tej astronomicznej statystyce.


 

Bulk product loss can add up quickly
Bulk product loss can add up quickly
Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować?
Bulk product loss can add up quickly

Wyniki badań przeprowadzonych ostatnio przez Państwową Federację Handlu Detalicznego są jednoznaczne. Straty będące konsekwencją ubytku zapasów sięgnęły w 2014 roku 44 miliardów dolarów amerykańskich. Ubytki te można zakwalifikować do następujących kategorii:

  • Kradzieże sklepowe 38%
  • Kradzieże przez pracowników/wewnętrzne 34.5%
  • Błędy administracyjne i błędy popełniane podczas sporządzania dokument ów papierowych 16.5%
  • Oszustwo lub błąd sprzedawcy 6.8%
  • Nieznane straty 6.1%


Niewiele zrobiono, aby zbadać przyczyny takiej skali tych strat, ale logika podpowiada, że w przypadku większych strumieni produktów istnieje większe ryzyko popełnienia błędu i błędy mogą przybierać różne formy.

Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować?
Bulk product loss can add up quickly

Firmy nabywające lub sprzedające towary masowe według masy są w niekorzystnej sytuacji z uwagi na istnienie przepisów prawnych dopuszczających błędy ważenia. W przypadku sprzedaży towarów w tonach, niedokładność jest znaczącym czynnikiem wpływającym na straty w zasobach. Dostawcy towarów masowych również nie są odporni na występowanie strat tego rodzaju: kradzież, błędy popełnianie na etapie sporządzania dokumentów papierowych i oszustwo sprzedawcy są bardziej powszechne niż mogłoby Ci się wydawać. Przyjrzyjmy się bliżej sposobom dokładnego monitorowania zapasów i ochrony zysków.

Wagi zbiornikowe

Nasi eksperci mogą pomóc Ci bez żadnych problemów zintegrować procesy ważenia, przekształcając istniejące struktury w wagi. Posiadamy rozwiązania wyróżniające się wysoką dokładnością ważenia. Bardzo szybko zauważysz poprawę wyników finansowych wynikających z monitorowania poziomu zapasów.

Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować?
Bulk product loss can add up quickly

Wagi samochodowe

Dostępne są pomosty wagowe o różnej szerokości i długości. Można je bez żadnych przeszkód integrować z istniejącym łańcuchem logistycznym. Postęp w technologii czujników wagowych spowodował poprawę ich dokładności i niezawodności w każdych warunkach operacyjnych. Czujniki wagowe POWERCELL® PDX® zrewolucjonizowały standard ważenia pojazdów na całym świecie.   


Wagi kolejowe

Osiągnięcie wysokiej dokładności ważenia jest możliwe nawet w przypadku ważenia i załadunku 100-tonowych wagonów kolejowych. 90-tonowe czujniki wagowe POWERCELL® PDX® zapewniają wysoką dokładność i wiarygodność ważenia wagonów kolejowych. Istnieje także możliwość dostawy rozwiązań łączących w sobie ważenie pojazdów i wagonów oraz wag z funkcją wywrotu projektowane pod konkretne zamówienie klienta.     

Oprogramowanie wspierające zarządzanie danymi

Jeśli w swojej działalności nadal bazujesz na zapisach sporządzanych ręcznie, nie jesteś w stanie nawet określić skali strat, które już poniosłeś z powodu ludzkich błędów. Oprogramowanie DataBridge™ do zarządzania wagą jest łatwe w obsłudze, pozwalając na znacznie więcej niż tylko śledzenie stanu zasobów.

Dzięki dostępnym w tej chwili na rynku rozwiązaniom możesz łatwiej i bardziej skutecznie śledzić bardzo dokładnie poziom swoich zapasów.