Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować? - METTLER TOLEDO

Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować?

Straty w zapasach to nie mały problem. Średnio ponad 40 milionów dolarów amerykańskich w skali całego świata. Jeśli w swojej działalności nie monitorujesz aktywnie poziomu zapasów, również Twoje straty mogą mieć swój udział w tej astronomicznej statystyce.


 

Bulk product loss can add up quickly
Bulk product loss can add up quickly
Jakie straty produktu jesteś w stanie zaakceptować?
Bulk product loss can add up quickly

Wyniki badań przeprowadzonych ostatnio przez Państwową Federację Handlu Detalicznego są jednoznaczne. Straty będące konsekwencją ubytku zapasów sięgnęły w 2014 roku 44 miliardów dolarów amerykańskich. Niewiele zrobiono, aby zbadać przyczyny takiej skali tych strat, ale logika podpowiada, że w przypadku większych strumieni produktów istnieje większe ryzyko popełnienia błędu i błędy mogą przybierać różne formy.

W przypadku, gdy sprzedaż chemikaliów odbywa się w tonach, niedokładność ma duży udział w poziomie strat. Przyjrzyjmy się bliżej sposobom dokładnego monitorowania zapasów i ochrony zysków.

Wagi zbiornikowe dla silosów i zbiorników magazynowych

Rozwiązania związane z grawimetryczną kontrolą zapasów są niezależne od właściwości materiałów i kształtu zbiornika. Nasi eksperci mogą pomóc Ci bez żadnych problemów zintegrować procesy ważenia, przekształcając istniejące struktury w wagi. Posiadamy rozwiązania wyróżniające się wysoką dokładnością ważenia. Bardzo szybko zauważysz poprawę wyników finansowych wynikających z monitorowania poziomu zapasów. Ponadto, dane pochodzące z wag zbiornikowych można integrować przy pomocy różnych interfejsów, abyś mógł monitorować stan swoich zapasów w czasie rzeczywistym.

Wagi samochodowe

Dostępne są pomosty wagowe o różnej szerokości i długości. Można je bez żadnych przeszkód integrować z istniejącym łańcuchem logistycznym. Czujniki wagowe POWERCELL® PDX® pozwalają osiągać wysoką dokładność i niezawodność ważenia w każdych warunkach, zapewniając wysoką precyzję ważenia materiałów w każdym momencie i bez żadnych kłopotów. Dostępne jest również oprogramowanie sterujące DataBridge™  do obsługi wag samochodowych, które pozwala lepiej monitorować stan zapasów.

Wagi kolejowe

Osiągnięcie wysokiej dokładności ważenia jest możliwe nawet w przypadku ważenia i załadunku 100-tonowych wagonów kolejowych. 90-tonowe czujniki wagowe POWERCELL® PDX® zapewniają wysoką dokładność i wiarygodność ważenia wagonów kolejowych. Istnieje także możliwość dostawy rozwiązań łączących w sobie ważenie pojazdów i wagonów, które można integrować z układami napełniania.

Dostępne w tej chwili rozwiązania w zakresie technologii ważenia i zarządzania danymi pozwalają dokładnie zarządzać wielkością zapasów materiałów i kontrolować poziom tych zapasów w czasie rzeczywistym. Popraw dokładność monitorowania wielkości swoich zapasów i zapobiegaj ubytkom.