Optymalizuj porcjowanie,sterując przepływem - METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Optymalizuj porcjowanie,sterując przepływem

Flow-meter controlPrzepływomierze są powszechnie stosowane w aplikacjach porcjowania cieczy. Integracja przepływomierza w procesie porcjowania umożliwia automatyzację procesu, minimalizuje straty materiałowe i zapewnia pełny nadzór nad przebiegiem procesu porcjowania.

Ze względu na wysokie koszty surowców, firmy poszukują nowych metod obniżania strat surowców i poprawy powtarzalności porcjowania. Przepływomierze pozwalają osiągnąć ten cel, ponieważ mierzą ilości substancji ciekłych dozowanych w procesie porcjowania. Coraz popularniejsze w sterowaniu porcjowaniem staje się, oprócz ważenia materiałów, stosowanie przepływomierzy w celu zarządzania dozowaniem cieczy do osiągnięcia masy docelowej. Terminal IND780batch METTLER TOLEDO można w łatwy sposób konfigurować. Jest on również łatwy w obsłudze i można go z powodzeniem stosować do zarządzania przebiegiem procesów.

Automatyczne sterowanie dozowaniem surowców
Terminal wagowy IND780batch posiada specyficzną kartę interfejsu impulsowego, która obsługuje impulsowy sygnał wejściowy z przepływomierza, pozwalając użytkownikowi dozować ciekłe surowce do osiągnięcia określonej masy. Wyjście elektryczne przepływomierza jest zazwyczaj kalibrowane na określoną ilość impulsów na jednostkę objętości.

Skróć czas trwania poszczególnych cykli porcjowania
Niektóre ciecze mogą powodować niestabilne odczyty na wadze z powodu ruchu, stąd stabilizacja odczytów może następować dopiero po pewnym czasie. Może to wydłużać czas trwania procesu porcjowania, prowadząc w ostateczności do wydłużenia czasu realizacji całego cyklu procesu, a tym samym do spowolnienia tempa produkcji. Aby przyspieszyć proces przy pomocy terminala wagowego IND780batch, użytkownik może skonfigurować przepływomierz i obliczać dokładne ilości materiału, które mają zostać użyte, bazując na impulsach i ustawieniach objętości. Wbudowany współczynnik adiustacyjny pozwala użytkownikowi uwzględniać ciężar właściwy cieczy innych niż woda.

Niektóre aplikacje mogą wymagać dozowania ciekłych materiałów do miejsca innego niż pojemnik znajdujący się na wadze, co oznacza, że przepływomierz jest jedynym urządzeniem pozwalającym określić ilość produktu, który ma zostać dodany do porcji. Aby skrócić czas trwania poszczególnych cykli porcjowania, użytkownicy mogą zastosować sekwencję napełniania równoległego. Przykładem może tu być ważenie wszystkich stałych materiałów w zasobniku oraz dozowanie ciekłych materiałów do mieszalnika, który znajduje się poniżej zasobnika. Rozwiązanie to umożliwia jednoczesne ważenie materiałów stałych w zasobniku i dozowanie cieczy do mieszalnika.

Specyfikacje
Terminal wagowy IND780batch pozwala kontrolować cztery wagi lub cztery przepływomierze, lub też dowolną kombinację tych dwóch rodzajów urządzeń. Dzięki temu użytkownicy mogą zarządzać całym procesem porcjowania, dysponując jednym kontrolerem mogącym pomieścić w swojej pamięci do 1000 receptur zawierających nawet po 999 składników, i sterować wyposażeniem pomocniczym, w tym mieszalnikami i przenośnikami taśmowymi w celu zapewnienia płynnej realizacji procesu porcjowania. 

Terminal wagowy IND780batch nie wymaga programowalnego sterownika logicznego, ani też połączenia z rozproszonym systemem sterowania. Jest to zintegrowane urządzenie, które można konfigurować w celu zarządzania procesem porcjowania. Do terminala można podłączyć czytnik kodów kreskowych i wygodnie odczytywać poszczególne artykuły. Czytnik zapewnia identyfikowalności działań w całym procesie. Dodatkowe oprogramowanie do konfiguracji pozwala w łatwy sposób zarządzać na komputerze danymi związanymi z porcjowaniem i pozwala użytkownikowi tworzyć wstępnie zaprojektowane raporty porcji. Oprogramowanie może być stosowane dla dowolnej ilości terminali wagowych IND780batch.