Unikaj zagrożeń w procesach - METTLER TOLEDO

Unikaj zagrożeń w procesach

PVM V825 Ex particle and droplet images Nowa technologia PVM® V819 dostarcza obrazy jakości mikroskopowej w warunkach procesowych (w tym w strefach ATEX i strefach zakwalifikowanych jako Klasa 1 Dział 1). Technologia PVM® wykorzystuje sondę (wizualizacja i pomiar cząstek), którą można w bardzo łatwy sposób instalować rurociągu, reaktorze lub zbiorniku innego typu w celu rejestrowania w czasie rzeczywistym obrazów cząstek i kropli w warunkach panujących w procesie – w rzeczywistym stężeniu procesowym i w typowych temperaturach i ciśnieniach panujących w procesie.

Cząstki i krople można badać i je monitorować w naturalnych warunkach, jakie panują w procesie. Nie ma konieczności pobierania próbek i ich przygotowania, co może stanowić zagrożenie dla personelu wynikające z jego narażenia na bezpośredni kontakt z często niebezpiecznymi substancjami występującymi w procesie oraz działanie warunków procesowych. Obrazy cząstek i kryształów dają możliwość uzyskania informacji, których nie są w stanie dostarczyć badania próbek pobranych z procesu – gdzie rozcieńczenie próbki i poddanie jej procesowi przygotowania powoduje poważne zmiany właściwości materiałów.

Pełniejsze zrozumienie procesu będące wynikiem analizy obrazów PVM® pochodzących bezpośrednio z procesu pozwala dotrzeć do pierwotnych przyczyn zakłóceń oraz dokonać szybszej optymalizacji, a także zapewnić skuteczny nadzór nad procesami, w których występują cząstki i krople.