Rozwiązania do automatyzacji laboratorium | METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Rozwiązania do automatyzacji laboratorium

Przewodnik po automatyzacji laboratorium

Chemical Synthesis Reactors

Reaktory do syntezy chemicznej

EasyMax

Precyzyjna kontrola i rejestrowanie krytycznych parametrów procesów bez nadzoru operatora Więcej

Inline, Automated Sampling

Zautomatyzowane pobieranie próbek na linii produkcyjnej

EasySampler

Programowalne pobieranie próbek oraz wygaszanie i rozcieńczanie próbek gotowych do analizy HPLC bez nadzoru operatora. Więcej

Real-time Particle Understanding

Analiza cząstek w czasie rzeczywistym

EasyViewer

Obrazowanie cząstek z poziomu linii produkcyjnej i analiza obrazu na potrzeby izolowania produktów i projektowania cząstek. Więcej

Automated Titration Systems

Systemy miareczkowania o dużej wydajności

W pełni zautomatyzowane systemy miareczkowania radzą sobie z dużymi partiami próbek i zapewniają wysoką wydajność przez całą dobę. Systemy modułowe: od wersji podstawowych do zaawansowanych, w tym systemy do miareczkowania metodą Karla Fischera. Więcej

Smart Automation for UV Vis Spectrophotometry

Spektrofotometr UV/VIS kuwety i akcesoria

Nasza szeroka gama akcesoriów zmieni urządzenie do UV/VIS w dedykowany system spełniający konkretne potrzeby. Więcej

Auomated Density Measurements

Automatyczny pomiar gęstości

Dzięki naszym systemom automatyzacji oszczędzisz czas, zredukujesz koszty i unikniesz wielu błędów operacyjnych. Od prostych pomp do losowego pobierania próbek po ogrzewane automatyczne podajniki próbek. Zwiększ powtarzalność i wiarygodność wyników. Więcej

Automated Refractometry Measurements

Automatyczny pomiar indeksu refrakcji

Oszczędzaj czas i redukuj koszty dzięki naszym systemom automatyzacji. Od prostych pomp do losowego pobierania próbek do urządzeń zawierających nawet 303 miejsca na próbki. Zwiększ wiarygodność wyników i zredukuj liczbę błędów przy pracy. Więcej

pH Automation and Software

Oprogramowanie i automatyzacja na potrzeby pomiarów pH

Nasze zaawansowane oprogramowanie do pomiarów pH i rozwiązania w zakresie automatyzacji pozwolą uprościć procesy robocze, pomagając tym samym w osiągnięciu zakładanych celów wydajności, oraz osiągnąć poziom bezpieczeństwa pomiarów i danych niezbędny do spełnienia nawet najbardziej surowych wymogów. Więcej

Thermal Analysis Automation Options

Wyposażenie dodatkowe na potrzeby analizy termicznej

Szeroka oferta akcesoriów i wyposażenia dodatkowego, takich jak systemy pomiaru DMA i TMA, różnego rodzaju urządzenia chłodnicze czy systemy automatycznej zmiany próbek, otwierają nowe możliwości i zwiększają zakres zastosowań systemu analizy termicznej. Więcej

Waga automatyczna XPR

Automatyczne dozowanie proszków i cieczy zapewnia wydajność i doskonałą odtwarzalność procesów.


Chronect Quantos

System CHRONECT opracowany we współpracy z firmą Axel Semrau umożliwia sporządzenie do 288 próbek wieloskładnikowych nawet 32 różnych proszków w ciągu jednego w pełni automatycznego cyklu.

Systemy pipetujące o wysokiej wydajności

Pipetory 96-/384-kanałowe Rainin, dostępne w wersjach całkowicie manualnych oraz półautomatycznych, a także ich materiały eksploatacyjne cechują się niezrównaną jakością.


 

Oprogramowanie laboratoryjne
System wieloparametrowy

 

 

Oferta systemów automatyzacji laboratorium i automatycznych urządzeń METTLER TOLEDO pomoże zoptymalizować wszystkie procesy w laboratorium. Poniżej znajduje się krótka lista korzyści dla laboratorium:

Zalety automatyzacji laboratorium

 

 

FAQs

1. Co to jest automatyzacja laboratorium?

Automatyzację laboratorium można zdefiniować jako stosowanie urządzeń, oprogramowania, specjalnych procesów lub ogólnych technologii laboratoryjnych w celu usprawnienia wydajności lub pracy w laboratorium. Ogólnym celem jest zwiększenie dokładności i powtarzalności wyników przeprowadzanych analiz.

Automatyzacja może obejmować wdrażanie przenośników, zmieniaczy próbek, oprogramowania, maszynowych systemów wizyjnych, robotów, wyposażenia do automatycznego dozowania, urządzeń do automatycznego pobierania próbek, a także innych systemów automatycznej obsługi cieczy na poziomie różnych procesów. Czasami samodzielne urządzenia mają wbudowane funkcje umożliwiające zautomatyzowanie pomiaru lub procesu.

Takie technologie mogą współpracować z wykorzystywanym wyposażeniem laboratoryjnym, takim jak między innymi aparaty do miareczkowania, czujniki pH, inne czujniki elektrochemiczne oraz sprzęt do testowania, grawimetryczne systemy dozowania, pipety, sprzęt do spektrofotometrii UV-Vis czy wyposażenie do analizy termicznej.

2. Dlaczego stosować automatykę w laboratorium?

Przez ostatnich kilka dekad wpływ systemów automatyki laboratoryjnej oraz zasad jej działania stał się odczuwalny praktycznie w każdej branży przemysłu. Zautomatyzowane wyposażenie do laboratoriów odegrało decydującą rolę, jeżeli chodzi o oszczędność czasu, eliminację błędów człowieka i poprawę wydajności pracy w laboratoriach na całym świecie.

Dostrzegając coraz większą presję na rynku oraz potrzebę poprawy stosunku nakładu czasu do osiąganych wyników, METTLER TOLEDO został pionierem ważnych innowacji w dziedzinie automatyzacji pracy laboratorium. Technologie automatyzacji stały się dla nowoczesnych laboratoriów niezbędnym rozwiązaniem, umożliwiającym dotrzymanie kroku ewolucji przemysłu i potrzebom konsumentów, szczególnie w bardzo konkurencyjnych/regulowanych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny oraz produkcji żywności i napojów.

3. Jak poprawić produktywność laboratorium dzięki automatyzacji?

Procesy, których przeprowadzenie staje się możliwe dzięki automatyzacji wyposażenia laboratoryjnego, mogą obejmować pracę jednego lub więcej przyrządów i podlegają standardowym procedurom operacyjnym (SOP). Procedury te można zaprogramować w oprogramowaniu laboratoryjnym, które może archiwizować pozyskiwane dane bezpośrednio lub integrować je w systemie LIMS, pomagając zwiększyć zgodność z przepisami i zabezpieczyć krytyczne szczegóły eksperymentów. Możliwe jest też zaprojektowanie protokołów w sposób umożliwiający normalizację etapów mieszania i czyszczenia między poszczególnymi zadaniami, co pozwala na dalsze zwiększenie powtarzalności i skupienie uwagi obsługi laboratorium na zadaniach przynoszących większą wartość.

Systemy automatyki laboratoryjnej umożliwiające szybki i regularny przebieg procesów mogą być szczególnie przydatne podczas realizacji zadań o dużej powtarzalności. Na przykład zastosowanie automatycznego podajnika, który będzie podawał kilka próbek do tego samego urządzenia w celu otrzymania identycznych lub podobnych analiz, może zaowocować istotną oszczędnością czasu, a także zredukować ilość odpadów i wyeliminować częstość powtarzania niektórych czynności.

Automatyzacja laboratorium może mieć szczególnie korzystny wpływ na optymalizację procedur syntezy. Reaktory chemiczne niewymagające nadzoru operatora i zdolne do przeprowadzania eksperymentów przez całą dobę mogą przyspieszyć analizę przebiegu reakcji i procesów, umożliwiając naukowcom ich szybsze zrozumienie, a także zapewnić wsparcie w zakresie planowania i wdrożenia na skalę przemysłową.

4. Czy warto zautomatyzować proces przygotowywania roztworów?

Automatyczne urządzenia do dokładnego dozowania potrzebnych substancji znacznie ułatwiają przygotowywanie roztworów i wzorców. Pomaga to w konserwowaniu próbek, przyspieszaniu procesów i zwiększaniu powtarzalności.

Waga analityczna o wysokiej czułości jest niezbędna, kiedy mamy do czynienia z miligramami ciał stałych lub cieczy i chcemy uzyskać w pełni powtarzalne wyniki. Wysokiej jakości zautomatyzowane systemy, takie jak wagi automatyczne XPR, umożliwiają pracę z wieloma różnymi typami substancji i dozowanie do różnych typów pojemników. Dozowanie drobnych, puszystych, naelektryzowanych, skompresowanych, zgranulowanych i heterogenicznych substancji w stanie stałym, a także nanocząsteczek, mieszanin i lepkich cieczy może się odbywać z aptekarską dokładnością i w bardzo krótkim czasie, co pomaga zapewnić wysoką precyzję przygotowywania roztworów.

5. Jak automatyzacja laboratorium wpływa na czynności następujące po analizie?

Automatyzacja laboratoriów chemicznych ma ogromny wpływ na przemysł. Coraz bardziej intensywne wdrażanie rozwiązań automatyki laboratoryjnej nie tylko pomogło zmaksymalizować dokładność eksperymentów, lecz także zaoszczędzić dużo czasu podczas badań, kontroli jakości i pracy laboratoriów produkcyjnych. Zwiększenie wydajności procesów i produktywności wspomaga laboratoria w procesie opracowywania produktów wysokiej jakości, umożliwia ich szybsze wprowadzenie na rynek oraz minimalizuje albo wręcz eliminuje potencjalnie niebezpieczne skutki lub ryzyko narażenia reputacji firmy. Dzięki temu kierownicy laboratoriów oraz kierownicy ds. jakości są w stanie zapewnić odpowiednią wydajność, uniknąć kar wynikających z niezgodności z przepisami oraz zminimalizować kosztowne działania związane z wycofywaniem wadliwego produktu.

6. Czy automatyzacja laboratorium pomoże zapewnić zgodność z przepisami branżowymi?

Jednym słowem, tak. Laboratoria podlegające audytom dbają o zgodność z przepisami przez ścisłe kontrole przebiegu procesów analitycznych. Automatyczne urządzenia laboratoryjne zawsze dobiera się i instaluje z zachowaniem pełnej ostrożności, a historia eksploatacji, rutynowych testów, przeglądów serwisowych jest szczegółowo rejestrowana.

Oprogramowanie również jest monitorowane z taką samą rygorystyczną dokładnością w celu zadbania o zachowanie zgodności z przepisami w zakresie kompletności i bezpieczeństwa przechowywanych danych, a także z innymi obowiązującymi wymogami, na przykład związanymi z ograniczeniami dostępu użytkowników do określonych urządzeń/metod.

METTLER TOLEDO pomaga utrzymać zgodność z przepisami przez doradztwo w zakresie wyboru urządzeń i miejsca jego montażu, udzielanie pomocy podczas instalacji oraz oferowanie najbardziej optymalnych pakietów serwisowych. Dostarczamy też identyfikowalne wzorce masy i certyfikowane substancje referencyjne na potrzeby rutynowych testów, modułowe pakiety oprogramowania, które zapewniają bezpieczeństwo danych i umożliwiają wdrażanie nowych procesów. Możemy także pomóc przy tworzeniu specjalnych procedur SOP, które poprawią jakość uzyskiwanych wyników.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach do przeprowadzania rutynowych testów oraz testów serwisowych, takich jak CarePacs®, CertiRef™ oraz LinSets, lub zapoznaj się z naszymi Dobrymi praktykami pomiarowymi, aby samemu ocenić oferowaną przez nas dokładność procesów i nie tylko.