Oprogramowanie Track & Trace | METTLER TOLEDO
Track & Trace

Oprogramowanie Track & Trace

Oprogramowanie Track & Trace

 

Oprogramowanie do śledzenia i monitorowania

PCE Site Manager (PSM) zapewnia widoczność danych produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie, co ułatwia kierownictwu podejmowanie ra...

PCE Site Manager (PSM) zapewnia widoczność danych produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie, co ułatwia kierownictwu podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. System PSM umożliwia obsługę wielu linii produkcyjnych, tworząc podstawę niepowtarzalnej serializacji na poziomie pojedynczego produktu i agregacji numerów  seryjnych do jednostek opakowań. Oprogramowanie zarządza zapisywaniem, odczytywaniem i drukowaniem numerów seryjnych (oraz ich dostarczaniem) w dziale pakowania.

W sytuacji gdy wytyczne dotyczące serializacji produktu są wprowadzane w kolejnych branżach, warto znaleźć rozwiązanie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i wymaganiami w dziedzinie ochrony marki, umożliwiające też łatwe dostosowywanie i aktualizację wraz ze zmianami obowiązujących regulacji. Na przykład wszystkie systemy PCE przeznaczone dla producentów farmaceutycznych są oparte na obowiązujących standardach i zgodne z przepisami części 11 amerykańskiego rozporządzenia 21 CFR.

Zintegrowany przebieg pracy
Zarówno system PSM, jak i PCE Line Manager (PLM) są wyposażone w funkcje komunikacji z oprogramowaniem na bazie systemu SAP i innymi systemami ERP w celu zapewnienia całkowicie zintegrowanej wymiany danych z istniejącymi systemami informatycznymi producenta. Umożliwia to przesłanie wcześniej ustalonych numerów seryjnych do urządzeń na linii produkcyjnej, a następnie zwrotne przekazanie do systemu ERP informacji o zapakowanych produktach.

Aplikacja Mobile Manager

Dostęp do systemu PCE Site Manager można też uzyskać za pośrednictwem technologii mobilnej, dzięki czemu użytkownicy mają do dyspozycji te same funkcje zarówno na urządzeniu stacjonarnym na linii produkcyjnej, jak i na urządzeniu przenośnym. Operatorzy czy administratorzy mogą łatwo sterować kilkoma liniami produkcyjnymi za pomocą modułu zarządzania zleceniem.

System PCE Line Manager monitoruje proces produkcji w czasie rzeczywistym, a także steruje funkcjami maszyn, przepływem danych i raportowaniem. System PLM zapewnia zarządzanie i koordynację urządzeń inteligentnych na pojedynczej maszynie lub całych liniach pakujących za pośrednictwem sieci Ethernet. System PLM zarządza czynnościami na linii produkcyjnej i funkcjami przetwarzania danych wymaganymi do obsługi wskaźników wydajności oraz zadań serializacji i agregacji opakowań.Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo procesu pakowania. Wszystkie systemy PCE są oparte na normach i zgodne z przepisami części 11 amerykańskiego rozporządzenia 21 CFR.

Oprogramowanie Inspection Manager
Systemy PCE Track & Trace korzystają z inteligentnych kamer i skanerów w celu weryfikacji i walidacji wydrukowanych kodów. Oprogramowanie Inspection Manager steruje wykorzystaniem kamer i skanerów w ramach systemu Track & Trace, łącznie z weryfikacją kodów przypisanych do opakowań przez systemy PLM i PSM.

Komunikacja z bazą danych
Oprogramowanie PCE korzysta z bazy danych opartej na platformie Microsoft SQL Server i Oracle 11g, pełniącej funkcję platformy informacji dla systemów PLM i PSM. Struktura przechowywania danych została opracowana z myślą o dużej wydajności i prędkości dostosowanej do szybkiego tempa produkcji. Baza danych charakteryzuje się strukturą ułatwiającą obsługę systemów zarządzania użytkownikami i formatów, informacji o produktach oraz innych systemów zarządzania. Co najważniejsze, struktura ta zapewnia możliwość tworzenia ścieżek audytu wymaganych do zapewnienia zgodności z niektórymi regulacjami branżowymi (na przykład w przemyśle farmaceutycznym).


 
Oprogramowanie Track & Trace
Oprogramowanie Track & Trace
Skuteczność w niemal wszystkich środowiskach
Oprogramowanie Track & Trace

Modele i dane techniczne

Rozwiązania w dziedzinie oprogramowania Track & Trace dopasowane do potrzeb klienta

 
Modele i dane techniczne

Dokumentacja

Więcej informacji na temat systemów Track & Trace

Kontrola produktów – przewodnik

Przewodnik dotyczący technologii kontroli produktów
Ściągnij nowe przewodniki dotyczące kontroli produktów, które zawierają wszystkie informacje na temat tworzenia skutecznego programu kontroli produktó...

Broszury

Oprogramowanie do zarządzania danymi ProdX
ProdX umożliwia połączenie całego procesu zarządzania kontrolą produktów i sterowanie nim z jednego punktu lub z wielu lokalizacji zdalnych, eliminują...

WYMAGANE PRZECIĄGNIĘCIE

Opracowania techniczne

Serializacja - czy jesteś gotów?
Ryzyko wynikające z obecności na rynku podrabianych produktów medycznych nadal wzrasta. Poznaj sposób niezawodnego śledzenia produktów medycznych pole...
Zrozumienie przepisów dotyczących etykietowania urządzeń medycznych
W niniejszym opracowaniu technicznym omówiono proces agregacji, który określa zależności pomiędzy danymi w procesie Track & Trace oraz nadrzędnymi i p...
Opracowanie techniczne nt. norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności
W tym opracowaniu technicznym opisano inicjatywę Communicating Reliable Information and Standards for Agriculture and Logistics (CRISTAL) – zbiór zało...
Opakowania leków zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie naruszenia
To opracowanie techniczne wyjaśnia skutki dyrektywy UE 2011/62/UE i normy EN 16679 oraz ich wpływ na opakowania farmaceutyczne. Skupia się w szczególn...

W praktyce

Firma Catalent Biologics wdraża rozwiązanie Track & Trace, aby zachować zgodność z przepisami
Firma Catalent Biologics, wiodący dostawca zaawansowanych technologii podawania i rozwiązań do opracowywania produktów biologicznych, zwróciła się do...
Zaawansowana technologia w firmie Rottendorf Pharma
Firma R-Pharm Germany GmbH uzupełniła swoją ofertę usług o system Case Aggregation Kit od METTLER TOLEDO PCE – w połączeniu ze zgodną platformą maszyn...
Bonduelle: gwarancja świeżości i szybkości
Naszą pasją są warzywa: Bonduelle Deutschland GmbH jest filią francuskiej Grupy Bonduelle i europejskim liderem przetwórstwa warzyw.
Artesan Pharma Implement Serialization Early
An early adopter of serialization technology, Artesan Pharma could offer serialization services to customers far in advance of regulatory deadlines.

Usługi serwisowe

Oferta globalnych usług serwisu i pomocy technicznej METTLER TOLEDO

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.