Analizator do wykrywania drobnoustrojów w czasie rzeczywistym | Szybkie badanie mikrobiologiczne | Szybkie badanie obciążenia biologicznego

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Monitorowanie obciążenia biologicznego w wodzie w czasie rzeczywistym

Analizator obciążenia biologicznego wody online pozwala na szybkie badania skażenia mikrobiologicznego w wodzie farmaceutycznej. Oferuje monitorowanie drobnoustrojów w czasie rzeczywistym, zapewniające wyniki co do sekundy, co pozwala na lepszą kontrolę instalacji wodnej. Szybki analizator obciążenia biologicznego 7000RMS wykorzystuje zaawansowaną fluorescencję indukowaną laserowo oraz technologię rozpraszania Mie w celu natychmiastowego wykrywania i kwantyfikacji mikroorganizmów.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Szybkie wykrywanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego

Analizator drobnoustrojów działający w czasie rzeczywistym zapewnia stałe odczyty dostarczane co dwie sekundy i nie wymaga przygotowania próbki ani okresu inkubacji, eliminując opóźnienia w uwalnianiu produktu.

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Szybkie i wiarygodne wyniki pomiarów

Analizator obciążenia mikrobiologicznego 7000RMS eliminuje zmienność oraz nie wymaga stosowania czasochłonnej metody liczenia płytek, dzięki zastosowaniu szybkiego systemu monitorowania obciążenia mikrobiologicznego, celem zapewnienia wysokiej jakości wody.

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Połączenie dwóch technologii o wysokiej czułości

Łącząc dwie sprawdzone technologie pomiarowe, analizator obciążenia biologicznego wykorzystuje fluorescencję indukowaną laserowo oraz technologię rozpraszania Mie w celu zliczania mikroorganizmów w systemach wody farmaceutycznej.

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Lepsze sterowanie procesem i analiza przyczyn źródłowych

Dzięki możliwości monitorowania trendów w instalacji wodnej, zanim dojdzie do przekroczenia specyfikacji, analizator mikrobiologiczny działający w czasie rzeczywistym ułatwia identyfikację podstawowej przyczyny zanieczyszczenia.

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Analizator obciążenia mikrobiologicznego zmniejszający ryzyko

Szybki system monitorowania obciążenia mikrobiologicznego wykorzystujący analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS zapewnia pełny wgląd w zmiany poziomu zanieczyszczenia, co pozwala zmniejszyć ryzyko oraz zapewnić odpowiednią jakość wody.

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Liczy się każdy mikroorganizm — nie tylko kolonie

Analizator obciążenia biologicznego 7000RMS umożliwia wykrywanie drobnoustrojów o wielkości zaledwie 0,3 mikrona. Warto przy tym zaznaczyć, że technologia ta nie opiera się na tworzeniu kolonii, jak w przypadku tradycyjnych metod zliczania płytek.

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS

Optymalizacja cykli sanitarnych za pomocą analizatora obciążenia biologicznego

Korzystaj z ciągłej dostępności danych dotyczących trendów, dzięki szybkiemu badaniu mikrobiologicznemu umożliwiającemu wyznaczanie punktów odniesienia oraz monitorowanie wszelkich zmian zarówno przed, jak i po sanityzacji, celem określenia częstotliwości oraz skuteczności cyklu.

Zamów
+48 22 440 67 00
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Jak mierzyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody?

Obecnie istnieje wiele sposobów mierzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, jednak w przypadku wody farmaceutycznej USP zaleca stosowanie określonych metod pomiaru. W przypadku uwalniania wody, tradycyjną i powszechnie stosowaną metodą jest metoda liczenia płytek; wiąże się ona jednak z ryzykiem popełnienia błędu, a na wyniki trzeba czekać nawet 5-7 dni. Metoda płytkowa wymaga również stworzenia kolonii bakterii na płytce, dlatego jednostka pomiarowa nazywana jest jednostką tworzącą kolonię (CFU), oznaczającą szacowaną liczbę bakterii obecnych w próbce. Innym sposobem pomiaru zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody jest fluorescencja wzbudzana laserowo z wykorzystaniem analizatora do wykrywania drobnoustrojów. Analizatory te wykorzystują technikę laserową do pomiaru całkowitej liczby komórek obecnych w próbce wody. Systemy wykorzystujące ten typ technologii pozwalają na monitorowanie at-line zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody farmaceutycznej w czasie rzeczywistym poprzez natychmiastową identyfikację komórek obecnych w próbce wody, zgłaszanych jako jednostki autofluorescencji (AFU).

Czym są jednostki autofluorescencji?

Jednostki autofluorescencji lub AFU są pojedynczymi drobnoustrojami oznaczanymi jako liczba komórek na mililitr. Analizator 7000RMS oświetla próbkę laserem, co powoduje, rozpraszanie przez Mie cząstek obecnych w próbce oraz fluorescencję metabolitów (NADH i ryboflawiny) obecnych we wszystkich bakteriach. Za pośrednictwem zaawansowanych algorytmów oraz metod przetwarzania próbek, urządzenie 7000RMS analizuje i raportuje liczbę komórek/bakterii obecnych w próbce wody jako AFU.

Czym jest analizator obciążenia mikrobiologicznego 7000RMS?

Woda ultraczysta i woda do zastrzyków. Analizator obciążenia biologicznego, wykorzystywany równolegle z metodą liczenia płytek, zapewnia szybkie badanie mikrobiologiczne (RMM) umożliwiające lepszą kontrolę mikrobiologiczną systemu wodnego, zmniejszenie ryzyka uwolnienia zanieczyszczonej wody i lepsze sterowanie procesem. Analizator obciążenia biologicznego wykorzystuje fluorescencję laserową oraz technologię rozpraszania Mie do ciągłego monitorowania wyników (co dwie sekundy), co pozwala zapewnić większą przejrzystość procesów i tym samym znacznie obniżyć koszty.

Jakie są typowe zastosowania analizatora obciążenia biologicznego?

Analizator obciążenia biologicznego wody online 7000RMS nadaje się do wielu różnych zastosowań. Analizator obciążenia biologicznego wykorzystywany jest do pomiaru zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie klasy farmaceutycznej, w tym w wodzie demineralizowanej (PW), ultraczystej (UPW) i w wodzie do zastrzyków (WFI) w każdej branży.

Jaki jest minimalny zakres detekcji analizatora obciążenia mikrobiologicznego?

Analizator obciążenia biologicznego 7000RMS umożliwia wykrywanie drobnoustrojów o wielkości zaledwie 0,3 mikrona. Technologia ta nie opiera się na tworzeniu kolonii, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych metod liczenia płytek.

W jaki sposób analiza i czas reakcji analizatora obciążenia biologicznego może wpłynąć na poprawę wydajności procesu?

Analizator obciążenia biologicznego wody online, wykorzystywany równolegle z metodą liczenia płytek, oferuje szybkie badania mikrobiologiczne (RMM), umożliwiające lepsze zrozumienie całego obiegu wody, a tym samym większą przejrzystość procesu, a także umożliwia podjęcie szybkich działań zaradczych na wypadek wzrostu wartości. Analiza prowadzona jest w sposób ciągły, a sam analizator dostarcza dane w 2-sekundowych odstępach czasu, bez konieczności przygotowywania próbek lub oczekiwania związanego z okresem inkubacji.