Ultramikrowagi

Najwyższe parametry ważenia

Ultramikrowaga to mikrowaga o dokładności odczytu do 7 miejsc po przecinku. Najlepszy w swojej klasie czujnik wagowy zapewnia wyjątkowe parametry ważenia, dzięki którym ultramikrowagi są jednymi z najdokładniejszych wag na rynku. Dzięki nośności do 6,1 g i minimalnej masie próbki wynoszącej zaledwie 30 µg (0,03 mg) ultramikrowagi są niezastąpione w branżach farmaceutycznej, biotechnologicznej i innych, w których wykorzystuje się bardzo małe próbki rzadkich, toksycznych lub silnie działających substancji.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji przez konserwację zapobiegawczą, wzorcowanie po naprawy.

Chcesz powierzyć serwisowanie swoich wag liderowi rynku?

Często zadawane pytania

Co to jest ultramikrowaga?

Definicja ultramikrowagi: ultramikrowaga jest wysoce precyzyjnym urządzeniem ważącym z odczytem do siedmiu miejsc po przecinku (0,1 µg). Ultramikrowagi idealnie nadają się do wyznaczania masy wyjątkowo małych ilości substancji, często w zakresie mikrogramowym. Bardzo czuły czujnik wagowy w ultramikrowadze umożliwia ważenie z najwyższą dokładnością próbek o masie zaledwie 30 µg.

Obejrzyj nasz film o przygotowywaniu próbek za pomocą ultramikrowagi XPR:

Do czego służy ultramikrowaga?

W zastosowaniach związanych z ważeniem bardzo małych próbek z dużą dokładnością zwykle wymagane jest użycie ultramikrowagi. Podczas ważenia na ultramikrowadze potrzebne są bardzo małe próbki. Jest to szczególnie ważne nie tylko wtedy, gdy substancje są rzadkie lub drogie, ale także wtedy, gdy są toksyczne lub mają silne działanie fizjologiczne. Jest to bezpieczniejsze dla użytkownika ultramikrowagi, a także bardziej ekonomiczne. Oszczędności uzyskane dzięki stosowaniu mikropróbek mogą w krótkim czasie pokryć koszty samej ultramikrowagi. Ultramikrowagi są używane w wielu różnych zastosowaniach, w tym do zapewnienia jakości i testowania produktów. Typowe zastosowania ultramikrowag obejmują oznaczanie zawartości cząstek stałych w badaniach emisji (ważenie filtrów), spopielania lub spalania, pomiary powłok oraz sprawdzanie ilości rozsypanych/rozlanych substancji.

Odwiedź naszą stronę biblioteki zastosowań, aby dowiedzieć się więcej o ważeniu za pomocą ultramikrowagi.

Nasze filmy dotyczące zastosowania ultramikrowagi można również obejrzeć tutaj

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

Jaka ultramikrowaga mnie dla jest odpowiednia?

Przy wyborze odpowiedniej ultramikrowagi do konkretnego zastosowania należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

  1. Jaką najmniejszą ilość chcesz ważyć?
  2. Jaką maksymalną ilość chcesz ważyć?
  3. Z jaką dokładnością chcesz ważyć? (Jaka jest dopuszczalna tolerancja procesu?)
  4. Jakie są negatywne konsekwencje nieprawidłowego wyniku ważenia? (Jakie jest ryzyko związane z procesem?)

 

Ponadto zrozumienie tej niepewności ma znaczenie dla zapewnienia dokładnych wyników i uniknięcia błędów. Każdy pomiar masy na ultramikrowadze, a w zasadzie na każdej wadze, jest obarczony pewnym stopniem niepewności. W dolnej części zakresu ważenia ultramikrowagi niepewność jest niemal całkowicie spowodowana powtarzalnością. O dokładności urządzenia nie decyduje dokładność odczytu, lecz powtarzalność wyników. Dokładność odczytu określa najmniejszą różnicę w masie, która może być oznaczana na mikrowadze. Najmniejsza masa, jaką można zważyć na ultramikrowadze, nazywana jest minimalną naważką. Poniżej minimalnej naważki niepewność jest zbyt duża, aby można było zaufać wynikom ważenia. Minimalna naważka ultramikrowagi zależy również od tolerancji procesu i ryzyka związanego z procesem.

METTLER TOLEDO oferuje bezpłatną usługę Rekomendacja GWP®, aby zapewnić wybór odpowiedniej ultramikrowagi zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dotyczącymi zastosowania i dokładności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem METTLER TOLEDO.

Jak ważyć na ultramikrowagach.

Podczas ważenia na ultramikrowagach należy zawsze nosić rękawiczki. Dotykanie narzędzi, pojemników i próbek gołymi rękami może powodować przenoszenie olejów i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na wyniki ważenia. Do przenoszenia próbek do i z komory ważenia ultramikrowagi zaleca się używanie mikropęset. Aby rozpocząć ważenie na ultramikrowadze, należy najpierw nacisnąć przycisk zerowania. Otwórz drzwiczki osłony przeciwwiatrowej i delikatnie umieść pojemnik wagowy na szalce. Zamknij drzwiczki osłony przeciwwiatrowej i zaczekaj, aż odczyt na wyświetlaczu ustabilizuje się. Teraz naciśnij przycisk tarowania. Po zakończeniu dozowania próbki zamknij osłonę przeciwwiatrową i ponownie zaczekaj, aż odczyt ustabilizuje się. Należy unikać dotykania wagi i stołu wagowego podczas stabilizowania, ponieważ ultramikrowagi są bardzo wrażliwe na ruch. Powtarzaj procedurę dozowania aż do osiągnięcia masy docelowej, a następnie zapisz masę netto w sposób pokazany na wyświetlaczu wagi. Po każdym użyciu wyczyść ultramikrowagę i otaczającą ją przestrzeń roboczą, a także wszystkie użyte narzędzia i wyposażenie.

Obejrzyj nasz film, który wyjaśnia, jak ważyć na ultramikrowadze:

Ultramikrowagi XPR mają wbudowane czujniki podczerwieni, które umożliwiają otwieranie i zamykanie drzwiczek machnięciem ręki, co przyspiesza proces ważenia i minimalizuje drgania.

Jak uniknąć niestabilnych odczytów masy na ultramikrowadze?

Ultramikrowagi mają wyjątkowo czuły czujnik wagowy. W związku z tym każda interakcja ze strony użytkownika lub najmniejsze zakłócenia w otoczeniu mogą mieć wpływ na stabilność pomiaru. Dlatego należy unikać wszelkich źródeł drgań. Na parametry ważenia ultramikrowag mogą wpływać również prądy powietrza, kurz i wahania temperatury. Z tego względu ultramikrowagi należy instalować w miejscach, w których wilgotność i temperatura otoczenia są utrzymywane na stałym poziomie. Należy unikać instalowania ultramikrowagi w pobliżu okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

W idealnym przypadku ultramikrowaga powinna być ustawiona na specjalnym stole wagowym zoptymalizowanym do użytku z mikrowagą, w miejscu o małym natężeniu ruchu i pozbawionym przeciągów. Przy pierwszym włączeniu ultramikrowagi zaleca się odczekanie co najmniej kilku godzin przed jej użyciem, aby umożliwić stabilizację temperatury.

Różnice temperatur w komorze ważenia mogą powodować powstawanie przepływów konwekcyjnych, które mają negatywny wpływ na wyniki ważenia. Dzieje się tak, gdy temperatura próbki lub pojemnika nie jest taka sama jak temperatura komory ważenia. W celu złagodzenia tego zjawiska należy używać pęsety do przenoszenia próbek i pojemników, aby zapobiec przenoszeniu ciepła z rąk, a także pozwolić próbkom, pojemnikom i narzędziom zaaklimatyzować się do temperatury pokojowej przed użyciem.

Nasz bezpłatny poradnik korzystania z mikrowagi zawiera przydatne wskazówki i porady, które pomogą maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanej ultramikrowagi.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas ważenia na ultramikrowadze substancji toksycznych i o silnym działaniu?

Szczególnie w przypadku stosowania ultramikrowagi w środowisku mikrobiologicznym i farmaceutycznym wiele substancji, z którymi użytkownik może pracować, może być toksycznych i stanowić zagrożenie dla zdrowia. Podczas pracy z substancjami toksycznymi i o silnym działaniu należy zawsze używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa − nie tylko w celu ochrony personelu, ale także dla zapewnienia, że próbki nie ulegną zanieczyszczeniu ani nie spowodują zanieczyszczenia innych próbek, ultramikrowagi lub otoczenia.

Ten film pokazuje, jak ultramikrowagi METTLER TOLEDO umożliwiają bezpieczne ważenie.

Badanie emisji — grawimetryczne oznaczanie zawartości cząstek stałych

W naszym bezpłatnym przewodniku znajdziesz więcej informacji o tym, jak zachować bezpieczeństwo podczas ważenia substancji niebezpiecznych.

Jak wzorcować i adiustować ultramikrowagę? Co z rutynowymi testami ultramikrowagi?

W ultramikrowagach XPR zastosowano technologię proFACT METTLER TOLEDO, która zapewnia stałą dokładność ważenia. proFACT automatycznie dokonuje adiustacji wagi przy każdej zmianie temperatury otoczenia.

Proces wzorcowania służy do oceny działania ultramikrowagi. Wzorcowanie ultramikrowagi powinno być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego inżyniera serwisu zajmującego się wzorcowaniem.

W ramach usługi wzorcowania ultramikrowagi inżynier zazwyczaj dokonuje wszelkich niezbędnych adiustacji i określa minimalną naważkę. Po zakończeniu usługi wzorcowania wszystkie wyniki testów są dokumentowane w certyfikacie wzorcowania w celu potwierdzenia, że ultramikrowaga działa zgodnie z oczekiwaniami. Certyfikat wzorcowania jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym identyfikowalność wyników.

W okresach między kolejnymi wzorcowaniami użytkownik musi przeprowadzać rutynowe testy, aby odpowiednio wcześnie wykryć potencjalny dryf w działaniu ultramikrowagi, który może powodować niewystarczającą dokładność wyników ważenia.

W METTLER TOLEDO opracowano globalną, opartą na podstawach naukowych normę bezpiecznego wyboru, wzorcowania i obsługi wag – Good Weighing Practice™ (GWP®). Nasza usługa Weryfikacja GWP® określa harmonogram weryfikacji działania specyficzny dla posiadanej ultramikrowagi i jej zastosowań. Obejmuje to częstotliwość wzorcowania, częstotliwość testowania, metody testowania i wzorce masy, a wszystko to jest szczegółowo opisane w dokumentacji spełniającej wymagania audytów.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego wzorcowanie ultramikrowagi jest tak ważne, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat wzorcowania.

W jakim miejscu w laboratorium należy umieścić ultramikrowagi?

Ultramikrowagi są bardzo czułymi instrumentami zdolnymi do ważenia z dokładnością do kilku mikrogramów. Dlatego też lokalizacja wag ultra-mikro powinna być zoptymalizowana w celu uniknięcia wpływów zewnętrznych. Do często występujących wpływów zewnętrznych należą:

  • Wibracje: Ultramikrowagi powinny być zlokalizowane z dala od wszelkich drgań, np. pochodzących od urządzeń mechanicznych. Ponadto, ultramikrowagi powinny być umieszczane wyłącznie na solidnym i stabilnym stole wagowym.
  • Przeciągi: Najlepszym miejscem do umieszczenia wag ultra-mikro jest miejsce z dala od drzwi, urządzeń klimatyzacyjnych i ruchliwych korytarzy.
  • Wahania temperatury: Należy unikać umieszczania wag ultra-mikro w pobliżu okien lub źródeł ciepła.

Przykładowy błąd pomiarowy wag ultramikrowag w zależności od ich lokalizacji w laboratorium: