Komparatory masy i metrologia firmy METTLER TOLEDO

  Komparatory masy

  Komparatory masy od 0,1 µg do 6000 kg

   

  Komparatory masy firmy METTLER TOLEDO Ciągłe innowacje – dla przyszłości Twojej firmy

  1. Co to jest komparator masy?

  Komparator masy to waga o najwyższej możliwej rozdzielczości i powtarzalności pozwalająca wyznaczyć nawet najmniejszą różnicę masy. O ile niepełnozakresowe komparatory masy są wykorzystywane wyłącznie do wzorcowania wzorców masy i wyznaczania masy, pełnozakresowe komparatory masy są wszechstronne i mogą służyć do wyznaczania masy, ale także do ogólnych zastosowań ważenia, w których małe próbki ważone są w dużych pojemnikach albo duże i małe ilości muszą być połączone w jednym procesie ważenia. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem METTLER TOLEDO, aby uzyskać usługę GWP Recommendation identyfikującą modele pasujące do indywidualnych potrzeb.

  2.  Co sprawia, że wzorcowanie wzorców masy jest tak odmienne?

  W procesie regularnego ważenia waga jest wzorcowana, a poszczególne operacje ważenia wykonywane są w odniesieniu do zera gramów, dlatego ten proces nazywany jest „ważeniem bezwzględnym”. W przypadku wzorcowania wzorców masy, które jest szczególnym rodzajem ważenia różnicowego, punktem odniesienia nie jest wywzorcowany komparator masy, ale referencyjny wzorzec masy, z którym porównywany jest ważony wzorzec masy. Wzorzec referencyjny musi być co najmniej o jedną klasę wagową wyżej niż ważony wzorzec masy. Każdy ze wzorców referencyjnych jest ponownie wzorcowany w odniesieniu do innego wzorca wyższej klasy, co umożliwia identyfikację z odniesieniem do krajowego wzorca, a w końcu do międzynarodowego wzorca kilograma przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Paryżu.

  3. Jakie są zastosowania komparatorów masy?

  Główne zastosowania, w których wykorzystywane są komparatory masy, to wzorcowanie wzorców masy. W przypadku wzorców niższej klasy, w szczególności M 1-3, F1 i 2, manualne komparatory masy zapewniają wyniki o wystarczającej dokładności. W przypadku wzorców klasy E1 i E2 zaleca się używanie robotycznych lub automatycznych komparatorów masy, ponieważ ich niepewność pomiaru jest znacznie mniejsza – głównie ze względu na brak wpływu operatorów. W krajowych instytutach metrologii, które stale dążą do zapewnienia najniższej niepewności pomiarów, stosowane są próżniowe lub stałociśnieniowe komparatory masy, ponieważ umożliwiają wykonywanie pomiarów w niezmiennych warunkach. Wpływy takie jak wysokość n.p.m., wypór powietrza i warunki pogodowe mogą zostać wyeliminowane. Krajowe instytuty metrologii oraz centrum badawcze metrologii wykorzystują komparatory masy w badaniach naukowych do pomiaru najmniejszych zmian masy lub siły.

  Oprócz zastosowań metrologicznych komparatory masy są używane również w innych branżach, w których parametry zwykłej wagi nie spełniają wymagań użytkownika. W takich zastosowaniach komparatory nazywane są wagami o podwyższonych parametrach.

  Przykładami takich zastosowań przemysłowych są:

  • Recepturowanie – jeśli poziomy tolerancji są niskie, a bezpieczny zakres ważenia wagi nie spełnia wymagań
  • Ważenie różnicowe – jeśli różnica masy jest bardzo mała, a zwykła waga nie może zapewnić wiarygodnych wyników
  • Napełnianie gazem – gdy ciężkie butle z gazem są napełniane niewielką ilością kosztownego gazu referencyjnego
  • Pomiar ścieralności – analiza odporności kół zębatych na ścieranie po uruchomieniu silnika na określony czas z badanym środkiem smarującym
  • Pomiary siły – pomiary, w których zastosowana siła jest kompensowana przez czujnik wagowy

   

  4. Jaka jest różnica między komparatorem masy a wagą?

  Komparatory masy mają identyczną konstrukcję i zasadę działania jak wagi elektroniczne. Tym, co różni wagę i komparator są parametry, w szczególności dokładność odczytu i powtarzalność.

  Zwykłe wagi laboratoryjne są charakteryzowane przez powtarzalność głównych właściwości (RP), niecentryczność (EC), nieliniowość (NL) i czułość (SE). Ponieważ wzorcowanie wzorców masy wykonywane jest metodą ważenia różnicowego, komparatory masy są dodatkowo charakteryzowane przez powtarzalność ważenia różnicowego ABA (RP ABA).

   

  5. Jak przeprowadzić wzorcowanie komparatora masy?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami komparatory masy używane do wzorcowania wzorców masy nie wymagają wzorcowania, ponieważ wzorzec referencyjny jest wywzorcowany i zapewnia identyfikację ze wzorcem Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM) oraz definicją kilograma. Aby zapewnić ochronę inwestycji i stałe, niezmienne pomiary, METTLER TOLEDO zaleca przeprowadzanie regularnej konserwacji zapobiegawczej.

  Gdy komparatory masy są używane w zastosowaniach innych niż wzorcowanie wzorców masy, kluczowe znaczenie ma zastosowanie obowiązujących norm jakości w wagach XPR-C, identycznych jak w przypadku innych wag analitycznych lub precyzyjnych.

   

   
  Próżniowe komparatory masy M_one i M_10
  Robotyczne komparatory masy
  Automatyczne komparatory masy

  Próżniowe komparatory masy M_one i M_10

  Robotyczne komparatory masy

  Automatyczne komparatory masy

  Uznane na całym świecie komparatory próżniowe o czułości rzędu nanogramów służą do referencyjnego pomiaru masy i są stosowane przez krajowe instytuty metrologii.
  Systemy robotyczne, nadzwyczaj szybkie i wydajne, zapewniają dokładność pomiarów zgodną z wymaganiami dla klasy E1 wg OIML, przez co stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów kalibracji o dużej wy...
  Nasze wszechstronne automatyczne komparatory masy umożliwiają automatyzację pomiarów, zapewniając przy tym wyjątkową czułość i niezrównaną powtarzalność.
  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 10 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
  Międzynarodowe pomiary referencyjne
  Niezrównana powtarzalność spełniająca wymogi krajowych instytutów metrologii.
  Automatyczna kalibracja
  Do 6 wzorców masy, całkowicie automatyczny pomiar
  Nieprzerwany pomiar w przypadku wielu artefaktów
  Ładowanie artefaktów za pomocą systemu Load-Lock pod stałą próżnią
  Wygodny dostęp
  Załadunek przez przednie okno, system Load-Lock i podnośnik
  Kontrolowane warunki środowiskowe
  Urządzenia Klimet A30 i A30V do kontroli ciśnienia otoczenia, ciśnienia stałego i próżni
  Międzynarodowe porównania artefaktów naukowych
  Eliminacja wpływów środowiskowych umożliwia przeprowadzenie międzynarodowych porównań
  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 20 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
  Pełna automatyzacja
  Dokładność rzędu nanogramów, rewelacyjna prędkość, doskonała wydajność
  Maksymalna wydajność
  Możliwość połączenia maksymalnie 4 systemów w celu ważenia w zakresie od 0,1 µg do 20 kg
  Sterowanie z poziomu oprogramowania
  Możliwość zautomatyzowanych pomiarów w godzinach nocnych z gwarancją doskonałych wyników
  Ograniczenie źródeł błędów
  Eliminacja błędów dzięki automatycznej obsłudze wzorców masy
  Kompensacja wpływu sił wyporu powietrza dzięki rozwiązaniom w zakresie kontroli parametrów środowiska
  Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 50 kg i dokładność odczytu od 0,1 µg
  Niezrównana wydajność
  Bezkonkurencyjna dokładność i najwyższa precyzja
  Całkowicie zautomatyzowany system obsługi wzorców masy
  Bezkonkurencyjna dokładność dla celów dystrybucji wzorców masy
  Sterowanie z poziomu oprogramowania
  Możliwość zautomatyzowanych pomiarów w godzinach nocnych z gwarancją doskonałych wyników
  Ograniczenie źródeł błędów
  Eliminacja błędów dzięki automatycznej obsłudze wzorców masy
  Kompensacja wpływu sił wyporu powietrza dzięki rozwiązaniom w zakresie kontroli parametrów środowiska
  Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
  ComparatorPac
  Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych
  Manualne komparatory masy

  ComparatorPac ™

  Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych

  Manualne komparatory masy

  Kompletny pakiet komparatorów i oprogramowania ComparatorPac™ to podstawowe rozwiązanie do wzorcowania wzorców masy do 20 kg klasy F2 wg OIML.
  Proste i niezawodne rozwiązania w zakresie oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania krajowych instytutów metrologii.
  Połączenie ergonomicznego interfejsu użytkownika z oprogramowaniem wspierającym użytkownika w procesie oznaczania masy ułatwia pracę operatora i podnosi jej jakość.
  Parametry techniczne
  3 komparatory XPE oraz oprogramowanie MC Link
  Całościowa oferta
  Opłacalny pakiet startowy
  Możliwość dostosowania
  Pakiet dostosowany do wymogów lokalnych
  Większa wydajność
  Pakiet zawiera oprogramowanie do wzorcowania wzorców masy MC Link One-Click
  Uproszczona walidacja zakładu
  Atestowane oprogramowanie przyspiesza proces zatwierdzenie
  Sprawny przebieg pracy
  Przyspieszenie procesu wzorcowania nawet o 40%
  Parametry techniczne
  Objętość i gęstość: od 1 g do 20 kg Właściwości magnetyczne: od 1 g do 50 kg
  Zastosowania
  Oznaczanie objętości, gęstości i właściwości magnetycznych wzorców masy
  Urządzenia VMS do oznaczania gęstości i masy
  Standardowe komparatory XPE — proste i niezawodne
  VC1005X — od 1 g do 1 kg
  Szybkie i dokładne oznaczanie gęstości obiektów o masie co najmniej 1 g
  Susceptometr S50-K
  Proste i opłacalne oznaczanie właściwości magnetycznych
  Kierowane procesy robocze
  Sterowanie pracą urządzenia i obsługa danych z poziomu oprogramowania
  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 5000 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
  Wysoka wydajność
  Najwyższej jakości czujniki wagowe i systemy poziomowania
  Bezdotykowa obsługa osłony przeciwwiatrowej
  Sterowanie osłoną przeciwwiatrową z poziomu oprogramowania MC Link lub systemu SmartSens™
  Bezpieczne i szybsze wzorcowanie wzorców masy
  Brak konieczności przepisywania danych dzięki oprogramowaniu MC Link
  Wsparcie operatora i sterowanie procesem z poziomu oprogramowania MC Link
  Płynny przebieg procesu dzięki wskazówkom na ekranie
  Rejestracja parametrów środowiskowych
  Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.