Komparator masy | Komparatory masy METTLER TOLEDO
Komparatory masy

Komparator masy

Komparatory masy od 0,1 µg do 6000 kg

Komparatory masy firmy METTLER TOLEDO Ciągłe innowacje – dla przyszłości Twojej firmy

1. Co to jest komparator masy?Komparator masy to waga o najwyższej możliwej rozdzielczości i powtarzalności pozwalająca wyznaczyć nawet najmniejszą...

1. Co to jest komparator masy?

Komparator masy to waga o najwyższej możliwej rozdzielczości i powtarzalności pozwalająca wyznaczyć nawet najmniejszą różnicę masy. O ile niepełnozakresowe komparatory masy są wykorzystywane wyłącznie do wzorcowania wzorców masy i wyznaczania masy, pełnozakresowe komparatory masy są wszechstronne i mogą służyć do wyznaczania masy, ale także do ogólnych zastosowań ważenia, w których małe próbki ważone są w dużych pojemnikach albo duże i małe ilości muszą być połączone w jednym procesie ważenia. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem METTLER TOLEDO, aby uzyskać usługę GWP Recommendation identyfikującą modele pasujące do indywidualnych potrzeb.

2.  Co sprawia, że wzorcowanie wzorców masy jest tak odmienne?

W procesie regularnego ważenia waga jest wzorcowana, a poszczególne operacje ważenia wykonywane są w odniesieniu do zera gramów, dlatego ten proces nazywany jest „ważeniem bezwzględnym”. W przypadku wzorcowania wzorców masy, które jest szczególnym rodzajem ważenia różnicowego, punktem odniesienia nie jest wywzorcowany komparator masy, ale referencyjny wzorzec masy, z którym porównywany jest ważony wzorzec masy. Wzorzec referencyjny musi być co najmniej o jedną klasę wagową wyżej niż ważony wzorzec masy. Każdy ze wzorców referencyjnych jest ponownie wzorcowany w odniesieniu do innego wzorca wyższej klasy, co umożliwia identyfikację z odniesieniem do krajowego wzorca, a w końcu do międzynarodowego wzorca kilograma przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Paryżu.

3. Jakie są zastosowania komparatorów masy?

Główne zastosowania, w których wykorzystywane są komparatory masy, to wzorcowanie wzorców masy. W przypadku wzorców niższej klasy, w szczególności M 1-3, F1 i 2, manualne komparatory masy zapewniają wyniki o wystarczającej dokładności. W przypadku wzorców klasy E1 i E2 zaleca się używanie robotycznych lub automatycznych komparatorów masy, ponieważ ich niepewność pomiaru jest znacznie mniejsza – głównie ze względu na brak wpływu operatorów. W krajowych instytutach metrologii, które stale dążą do zapewnienia najniższej niepewności pomiarów, stosowane są próżniowe lub stałociśnieniowe komparatory masy, ponieważ umożliwiają wykonywanie pomiarów w niezmiennych warunkach. Wpływy takie jak wysokość n.p.m., wypór powietrza i warunki pogodowe mogą zostać wyeliminowane. Krajowe instytuty metrologii oraz centrum badawcze metrologii wykorzystują komparatory masy w badaniach naukowych do pomiaru najmniejszych zmian masy lub siły.

Oprócz zastosowań metrologicznych komparatory masy są używane również w innych branżach, w których parametry zwykłej wagi nie spełniają wymagań użytkownika. W takich zastosowaniach komparatory nazywane są wagami o podwyższonych parametrach.

Przykładami takich zastosowań przemysłowych są:

  • Recepturowanie – jeśli poziomy tolerancji są niskie, a bezpieczny zakres ważenia wagi nie spełnia wymagań
  • Ważenie różnicowe – jeśli różnica masy jest bardzo mała, a zwykła waga nie może zapewnić wiarygodnych wyników
  • Napełnianie gazem – gdy ciężkie butle z gazem są napełniane niewielką ilością kosztownego gazu referencyjnego
  • Pomiar ścieralności – analiza odporności kół zębatych na ścieranie po uruchomieniu silnika na określony czas z badanym środkiem smarującym
  • Pomiary siły – pomiary, w których zastosowana siła jest kompensowana przez czujnik wagowy

 

4. Jaka jest różnica między komparatorem masy a wagą?

Komparatory masy mają identyczną konstrukcję i zasadę działania jak wagi elektroniczne. Tym, co różni wagę i komparator są parametry, w szczególności dokładność odczytu i powtarzalność.

Zwykłe wagi laboratoryjne są charakteryzowane przez powtarzalność głównych właściwości (RP), niecentryczność (EC), nieliniowość (NL) i czułość (SE). Ponieważ wzorcowanie wzorców masy wykonywane jest metodą ważenia różnicowego, komparatory masy są dodatkowo charakteryzowane przez powtarzalność ważenia różnicowego ABA (RP ABA).

 

5. Jak przeprowadzić wzorcowanie komparatora masy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komparatory masy używane do wzorcowania wzorców masy nie wymagają wzorcowania, ponieważ wzorzec referencyjny jest wywzorcowany i zapewnia identyfikację ze wzorcem Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM) oraz definicją kilograma. Aby zapewnić ochronę inwestycji i stałe, niezmienne pomiary, METTLER TOLEDO zaleca przeprowadzanie regularnej konserwacji zapobiegawczej.

Gdy komparatory masy są używane w zastosowaniach innych niż wzorcowanie wzorców masy, kluczowe znaczenie ma zastosowanie obowiązujących norm jakości w wagach XPR-C, identycznych jak w przypadku innych wag analitycznych lub precyzyjnych.

 


Próżniowe komparatory masy M_one i M_10
Robotyczne komparatory masy
Automatyczne komparatory masy

Próżniowe komparatory masy M_one i M_10

Robotyczne komparatory masy

Automatyczne komparatory masy

Uznane na całym świecie komparatory próżniowe o czułości rzędu nanogramów służą do referencyjnego pomiaru masy i są stosowane przez krajowe instytuty metrologii.
Systemy robotyczne, nadzwyczaj szybkie i wydajne, zapewniają dokładność pomiarów zgodną z wymaganiami dla klasy E1 wg OIML, przez co stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów kalibracji o dużej wy...
Nasze wszechstronne automatyczne komparatory masy umożliwiają automatyzację pomiarów, zapewniając przy tym wyjątkową czułość i niezrównaną powtarzalność.
Parametry techniczne
Zakres ważenia do 10 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
Międzynarodowe pomiary referencyjne
Niezrównana powtarzalność spełniająca wymogi krajowych instytutów metrologii.
Automatyczna kalibracja
Do 6 wzorców masy, całkowicie automatyczny pomiar
Nieprzerwany pomiar w przypadku wielu artefaktów
Ładowanie artefaktów za pomocą systemu Load-Lock pod stałą próżnią
Wygodny dostęp
Załadunek przez przednie okno, system Load-Lock i podnośnik
Kontrolowane warunki środowiskowe
Urządzenia Klimet A30 i A30V do kontroli ciśnienia otoczenia, ciśnienia stałego i próżni
Międzynarodowe porównania artefaktów naukowych
Eliminacja wpływów środowiskowych umożliwia przeprowadzenie międzynarodowych porównań
Parametry techniczne
Zakres ważenia do 20 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
Pełna automatyzacja
Dokładność rzędu nanogramów, rewelacyjna prędkość, doskonała wydajność
Maksymalna wydajność
Możliwość połączenia maksymalnie 4 systemów w celu ważenia w zakresie od 0,1 µg do 20 kg
Sterowanie z poziomu oprogramowania
Możliwość zautomatyzowanych pomiarów w godzinach nocnych z gwarancją doskonałych wyników
Ograniczenie źródeł błędów
Eliminacja błędów dzięki automatycznej obsłudze wzorców masy
Kompensacja wpływu sił wyporu powietrza dzięki rozwiązaniom w zakresie kontroli parametrów środowiska
Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
Parametry techniczne
Zakres ważenia do 50 kg i dokładność odczytu od 0,1 µg
Niezrównana wydajność
Bezkonkurencyjna dokładność i najwyższa precyzja
Całkowicie zautomatyzowany system obsługi wzorców masy
Bezkonkurencyjna dokładność dla celów dystrybucji wzorców masy
Sterowanie z poziomu oprogramowania
Możliwość zautomatyzowanych pomiarów w godzinach nocnych z gwarancją doskonałych wyników
Ograniczenie źródeł błędów
Eliminacja błędów dzięki automatycznej obsłudze wzorców masy
Kompensacja wpływu sił wyporu powietrza dzięki rozwiązaniom w zakresie kontroli parametrów środowiska
Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
ComparatorPac
Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych
Ręczne komparatory masy

ComparatorPac ™

Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych

Ręczne komparatory masy

Kompletny pakiet komparatorów i oprogramowania ComparatorPac™ to podstawowe rozwiązanie do wzorcowania wzorców masy do 20 kg klasy F2 wg OIML.
Proste i niezawodne rozwiązania w zakresie oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania krajowych instytutów metrologii.
Oprogramowanie METTLER TOLEDO do oznaczania masy, łączące ergonomiczny interfejs z menu wspierającym użytkownika, upraszcza i usprawnia pracę.
Parametry techniczne
3 komparatory XPR oraz oprogramowanie MC Link
Całościowa oferta
Opłacalny pakiet startowy
Możliwość dostosowania
Pakiet dostosowany do wymogów lokalnych
Większa wydajność
Pakiet zawiera oprogramowanie do wzorcowania wzorców masy MC Link One-Click
Uproszczona walidacja zakładu
Atestowane oprogramowanie przyspiesza proces zatwierdzania
Sprawny przebieg pracy
Przyspieszenie procesu wzorcowania nawet o 40%
Parametry techniczne
Objętość i gęstość: od 1 g do 20 kg Właściwości magnetyczne: od 1 g do 50 kg
Zastosowania
Oznaczanie objętości, gęstości i właściwości magnetycznych wzorców masy
Urządzenia VMS do oznaczania gęstości i masy
Standardowe komparatory XPE — proste i niezawodne
VC1005X — od 1 g do 1 kg
Szybkie i dokładne oznaczanie gęstości obiektów o masie co najmniej 1 g
Susceptometr S50-K
Proste i opłacalne oznaczanie właściwości magnetycznych
Kierowane procesy robocze
Sterowanie pracą urządzenia i obsługa danych z poziomu oprogramowania
Parametry techniczne
Nośność do 5000 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
Wysokie parametry
Najwyższej jakości czujniki wagowe i systemy poziomowania
Bezdotykowa obsługa osłony przeciwwiatrowej
Sterowanie osłoną przeciwwiatrową z poziomu oprogramowania MC Link lub systemu SmartSens™
Bezpieczne i szybsze wzorcowanie wzorców masy
Brak konieczności przepisywania danych dzięki oprogramowaniu MC Link
Wskazówki dla operatora i sterowanie procesem z poziomu oprogramowania MC Link
Płynny przebieg procesu dzięki wskazówkom na ekranie
Rejestracja parametrów środowiskowych
Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
Próżniowe komparatory masy M_one i M_10

Uznane na całym świecie komparatory próżniowe o czułości rzędu nanogramów służą do referencyjnego pomiaru masy i są stosowane przez krajowe instytuty metrologii.

Robotyczne komparatory masy

Systemy robotyczne, nadzwyczaj szybkie i wydajne, zapewniają dokładność pomiarów zgodną z wymaganiami dla klasy E1 wg OIML, przez co stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów kalibracji o dużej wy...

Automatyczne komparatory masy

Nasze wszechstronne automatyczne komparatory masy umożliwiają automatyzację pomiarów, zapewniając przy tym wyjątkową czułość i niezrównaną powtarzalność.

ComparatorPac

Kompletny pakiet komparatorów i oprogramowania ComparatorPac™ to podstawowe rozwiązanie do wzorcowania wzorców masy do 20 kg klasy F2 wg OIML.

Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych

Proste i niezawodne rozwiązania w zakresie oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania krajowych instytutów metrologii.

Ręczne komparatory masy

Oprogramowanie METTLER TOLEDO do oznaczania masy, łączące ergonomiczny interfejs z menu wspierającym użytkownika, upraszcza i usprawnia pracę.

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji — od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

MC Link

Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.