Komparator masy | Komparatory masy METTLER TOLEDO
Komparatory masy

Komparator masy

Komparatory masy od 0,1 µg do 6000 kg

Komparatory masy firmy METTLER TOLEDO Ciągłe innowacje – dla przyszłości Twojej firmy

1. Co to jest komparator masy?Komparator masy to waga o najwyższej możliwej rozdzielczości i powtarzalności pozwalająca wyznaczyć nawet najmniejszą...

1. Co to jest komparator masy?

Komparator masy to waga o najwyższej możliwej rozdzielczości i powtarzalności pozwalająca wyznaczyć nawet najmniejszą różnicę masy. O ile niepełnozakresowe komparatory masy są wykorzystywane wyłącznie do wzorcowania wzorców masy i wyznaczania masy, pełnozakresowe komparatory masy są wszechstronne i mogą służyć do wyznaczania masy, ale także do ogólnych zastosowań ważenia, w których małe próbki ważone są w dużych pojemnikach albo duże i małe ilości muszą być połączone w jednym procesie ważenia. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem METTLER TOLEDO, aby uzyskać usługę GWP Recommendation identyfikującą modele pasujące do indywidualnych potrzeb.

2.  Co sprawia, że wzorcowanie wzorców masy jest tak odmienne?

W procesie regularnego ważenia waga jest wzorcowana, a poszczególne operacje ważenia wykonywane są w odniesieniu do zera gramów, dlatego ten proces nazywany jest „ważeniem bezwzględnym”. W przypadku wzorcowania wzorców masy, które jest szczególnym rodzajem ważenia różnicowego, punktem odniesienia nie jest wywzorcowany komparator masy, ale referencyjny wzorzec masy, z którym porównywany jest ważony wzorzec masy. Wzorzec referencyjny musi być co najmniej o jedną klasę wagową wyżej niż ważony wzorzec masy. Każdy ze wzorców referencyjnych jest ponownie wzorcowany w odniesieniu do innego wzorca wyższej klasy, co umożliwia identyfikację z odniesieniem do krajowego wzorca, a w końcu do międzynarodowego wzorca kilograma przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Paryżu.

3. Jakie są zastosowania komparatorów masy?

Główne zastosowania, w których wykorzystywane są komparatory masy, to wzorcowanie wzorców masy. W przypadku wzorców niższej klasy, w szczególności M 1-3, F1 i 2, manualne komparatory masy zapewniają wyniki o wystarczającej dokładności. W przypadku wzorców klasy E1 i E2 zaleca się używanie robotycznych lub automatycznych komparatorów masy, ponieważ ich niepewność pomiaru jest znacznie mniejsza – głównie ze względu na brak wpływu operatorów. W krajowych instytutach metrologii, które stale dążą do zapewnienia najniższej niepewności pomiarów, stosowane są próżniowe lub stałociśnieniowe komparatory masy, ponieważ umożliwiają wykonywanie pomiarów w niezmiennych warunkach. Wpływy takie jak wysokość n.p.m., wypór powietrza i warunki pogodowe mogą zostać wyeliminowane. Krajowe instytuty metrologii oraz centrum badawcze metrologii wykorzystują komparatory masy w badaniach naukowych do pomiaru najmniejszych zmian masy lub siły.

Oprócz zastosowań metrologicznych komparatory masy są używane również w innych branżach, w których parametry zwykłej wagi nie spełniają wymagań użytkownika. W takich zastosowaniach komparatory nazywane są wagami o podwyższonych parametrach.

Przykładami takich zastosowań przemysłowych są:

  • Recepturowanie – jeśli poziomy tolerancji są niskie, a bezpieczny zakres ważenia wagi nie spełnia wymagań
  • Ważenie różnicowe – jeśli różnica masy jest bardzo mała, a zwykła waga nie może zapewnić wiarygodnych wyników
  • Napełnianie gazem – gdy ciężkie butle z gazem są napełniane niewielką ilością kosztownego gazu referencyjnego
  • Pomiar ścieralności – analiza odporności kół zębatych na ścieranie po uruchomieniu silnika na określony czas z badanym środkiem smarującym
  • Pomiary siły – pomiary, w których zastosowana siła jest kompensowana przez czujnik wagowy

 

4. Jaka jest różnica między komparatorem masy a wagą?

Komparatory masy mają identyczną konstrukcję i zasadę działania jak wagi elektroniczne. Tym, co różni wagę i komparator są parametry, w szczególności dokładność odczytu i powtarzalność.

Zwykłe wagi laboratoryjne są charakteryzowane przez powtarzalność głównych właściwości (RP), niecentryczność (EC), nieliniowość (NL) i czułość (SE). Ponieważ wzorcowanie wzorców masy wykonywane jest metodą ważenia różnicowego, komparatory masy są dodatkowo charakteryzowane przez powtarzalność ważenia różnicowego ABA (RP ABA).

 

5. Jak przeprowadzić wzorcowanie komparatora masy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komparatory masy używane do wzorcowania wzorców masy nie wymagają wzorcowania, ponieważ wzorzec referencyjny jest wywzorcowany i zapewnia identyfikację ze wzorcem Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM) oraz definicją kilograma. Aby zapewnić ochronę inwestycji i stałe, niezmienne pomiary, METTLER TOLEDO zaleca przeprowadzanie regularnej konserwacji zapobiegawczej.

Gdy komparatory masy są używane w zastosowaniach innych niż wzorcowanie wzorców masy, kluczowe znaczenie ma zastosowanie obowiązujących norm jakości w wagach XPR-C, identycznych jak w przypadku innych wag analitycznych lub precyzyjnych.

 


Próżniowe komparatory masy M_one i M_10
Robotyczne komparatory masy
Automatyczne komparatory masy

Próżniowe komparatory masy M_one i M_10

Robotyczne komparatory masy

Automatyczne komparatory masy

Uznane na całym świecie komparatory próżniowe o czułości rzędu nanogramów służą do referencyjnego pomiaru masy i są stosowane przez krajowe instytuty metrologii.
Systemy robotyczne, nadzwyczaj szybkie i wydajne, zapewniają dokładność pomiarów zgodną z wymaganiami dla klasy E1 wg OIML, przez co stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów kalibracji o dużej wy...
Nasze wszechstronne automatyczne komparatory masy umożliwiają automatyzację pomiarów, zapewniając przy tym wyjątkową czułość i niezrównaną powtarzalność.
Parametry techniczne
Zakres ważenia do 10 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
Międzynarodowe pomiary referencyjne
Niezrównana powtarzalność spełniająca wymogi krajowych instytutów metrologii.
Automatyczna kalibracja
Do 6 wzorców masy, całkowicie automatyczny pomiar
Nieprzerwany pomiar w przypadku wielu artefaktów
Ładowanie artefaktów za pomocą systemu Load-Lock pod stałą próżnią
Wygodny dostęp
Załadunek przez przednie okno, system Load-Lock i podnośnik
Kontrolowane warunki środowiskowe
Urządzenia Klimet A30 i A30V do kontroli ciśnienia otoczenia, ciśnienia stałego i próżni
Międzynarodowe porównania artefaktów naukowych
Eliminacja wpływów środowiskowych umożliwia przeprowadzenie międzynarodowych porównań
Parametry techniczne
Zakres ważenia do 20 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
Pełna automatyzacja
Dokładność rzędu nanogramów, rewelacyjna prędkość, doskonała wydajność
Maksymalna wydajność
Możliwość połączenia maksymalnie 4 systemów w celu ważenia w zakresie od 0,1 µg do 20 kg
Sterowanie z poziomu oprogramowania
Możliwość zautomatyzowanych pomiarów w godzinach nocnych z gwarancją doskonałych wyników
Ograniczenie źródeł błędów
Eliminacja błędów dzięki automatycznej obsłudze wzorców masy
Kompensacja wpływu sił wyporu powietrza dzięki rozwiązaniom w zakresie kontroli parametrów środowiska
Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
Parametry techniczne
Zakres ważenia do 50 kg i dokładność odczytu od 0,1 µg
Niezrównana wydajność
Bezkonkurencyjna dokładność i najwyższa precyzja
Całkowicie zautomatyzowany system obsługi wzorców masy
Bezkonkurencyjna dokładność dla celów dystrybucji wzorców masy
Sterowanie z poziomu oprogramowania
Możliwość zautomatyzowanych pomiarów w godzinach nocnych z gwarancją doskonałych wyników
Ograniczenie źródeł błędów
Eliminacja błędów dzięki automatycznej obsłudze wzorców masy
Kompensacja wpływu sił wyporu powietrza dzięki rozwiązaniom w zakresie kontroli parametrów środowiska
Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
ComparatorPac
Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych
Manualne komparatory masy

ComparatorPac ™

Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych

Manualne komparatory masy

Kompletny pakiet komparatorów i oprogramowania ComparatorPac™ to podstawowe rozwiązanie do wzorcowania wzorców masy do 20 kg klasy F2 wg OIML.
Proste i niezawodne rozwiązania w zakresie oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania krajowych instytutów metrologii.
Połączenie ergonomicznego interfejsu użytkownika z oprogramowaniem wspierającym użytkownika w procesie oznaczania masy ułatwia pracę operatora i podnosi jej jakość.
Parametry techniczne
3 komparatory XPR oraz oprogramowanie MC Link
Całościowa oferta
Opłacalny pakiet startowy
Możliwość dostosowania
Pakiet dostosowany do wymogów lokalnych
Większa wydajność
Pakiet zawiera oprogramowanie do wzorcowania wzorców masy MC Link One-Click
Uproszczona walidacja zakładu
Atestowane oprogramowanie przyspiesza proces zatwierdzania
Sprawny przebieg pracy
Przyspieszenie procesu wzorcowania nawet o 40%
Parametry techniczne
Objętość i gęstość: od 1 g do 20 kg Właściwości magnetyczne: od 1 g do 50 kg
Zastosowania
Oznaczanie objętości, gęstości i właściwości magnetycznych wzorców masy
Urządzenia VMS do oznaczania gęstości i masy
Standardowe komparatory XPE — proste i niezawodne
VC1005X — od 1 g do 1 kg
Szybkie i dokładne oznaczanie gęstości obiektów o masie co najmniej 1 g
Susceptometr S50-K
Proste i opłacalne oznaczanie właściwości magnetycznych
Kierowane procesy robocze
Sterowanie pracą urządzenia i obsługa danych z poziomu oprogramowania
Parametry techniczne
Zakres ważenia do 5000 kg i dokładność odczytu do 0,1 µg
Wysoka wydajność
Najwyższej jakości czujniki wagowe i systemy poziomowania
Bezdotykowa obsługa osłony przeciwwiatrowej
Sterowanie osłoną przeciwwiatrową z poziomu oprogramowania MC Link lub systemu SmartSens™
Bezpieczne i szybsze wzorcowanie wzorców masy
Brak konieczności przepisywania danych dzięki oprogramowaniu MC Link
Wsparcie operatora i sterowanie procesem z poziomu oprogramowania MC Link
Płynny przebieg procesu dzięki wskazówkom na ekranie
Rejestracja parametrów środowiskowych
Systemy pomiaru parametrów środowiskowych Klimet A30 i ClimaLog30
Próżniowe komparatory masy M_one i M_10

Uznane na całym świecie komparatory próżniowe o czułości rzędu nanogramów służą do referencyjnego pomiaru masy i są stosowane przez krajowe instytuty metrologii.

Robotyczne komparatory masy

Systemy robotyczne, nadzwyczaj szybkie i wydajne, zapewniają dokładność pomiarów zgodną z wymaganiami dla klasy E1 wg OIML, przez co stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów kalibracji o dużej wy...

Automatyczne komparatory masy

Nasze wszechstronne automatyczne komparatory masy umożliwiają automatyzację pomiarów, zapewniając przy tym wyjątkową czułość i niezrównaną powtarzalność.

ComparatorPac

Kompletny pakiet komparatorów i oprogramowania ComparatorPac™ to podstawowe rozwiązanie do wzorcowania wzorców masy do 20 kg klasy F2 wg OIML.

Systemy do oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych

Proste i niezawodne rozwiązania w zakresie oznaczania objętości, gęstości i właściwości magnetycznych spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania krajowych instytutów metrologii.

Manualne komparatory masy

Połączenie ergonomicznego interfejsu użytkownika z oprogramowaniem wspierającym użytkownika w procesie oznaczania masy ułatwia pracę operatora i podnosi jej jakość.

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji — od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

MC Link

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.