pH-metry przenośne do prostych i zaawansowanych zastosowań

pH-metr przenośny

Łatwe pomiary w terenie i na linii produkcyjnej

Wybierz miernik przenośny najlepiej dopasowany do potrzeb:

pH-metr przenośny
pH-metr przenośny
pH-metr przenośny

Zaawansowany jednokanałowy pH-metr przenośny Seven2Go

Standardowy jednokanałowy pH-metr przenośny FiveGo

Dwukanałowy pH-metr przenośny SevenGo Duo

Niezawodny i łatwy w obsłudze przenośny pH metr, konduktometr, tlenomierz, miernik ORP (redoks) i jonometr do użytku w laboratorium i w terenie.
Uniwersalny miernik przenośny zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki przy ograniczonym budżecie
Wszechstronny miernik dwukanałowy do pomiarów pH, przewodności, zawartości tlenu (DO), potencjału redoks (ORP) i stężenia jonów w każdym środowisku pracy.
pH-metr przenośny

Niezawodny i łatwy w obsłudze przenośny pH metr, konduktometr, tlenomierz, miernik ORP (redoks) i jonometr do użytku w laboratorium i w terenie.

pH-metr przenośny

Uniwersalny miernik przenośny zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki przy ograniczonym budżecie

pH-metr przenośny

Wszechstronny miernik dwukanałowy do pomiarów pH, przewodności, zawartości tlenu (DO), potencjału redoks (ORP) i stężenia jonów w każdym środowisku pracy.

Wybierz miernik przenośny najlepiej dopasowany do potrzeb:

pH-metr przenośny
pH-metr przenośny
pH-metr przenośny

Zaawansowany jednokanałowy pH-metr przenośny Seven2Go

Standardowy jednokanałowy pH-metr przenośny FiveGo

Dwukanałowy pH-metr przenośny SevenGo Duo

Niezawodny i łatwy w obsłudze przenośny pH metr, konduktometr, tlenomierz, miernik ORP (redoks) i jonometr do użytku w laboratorium i w terenie.
Uniwersalny miernik przenośny zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki przy ograniczonym budżecie
Wszechstronny miernik dwukanałowy do pomiarów pH, przewodności, zawartości tlenu (DO), potencjału redoks (ORP) i stężenia jonów w każdym środowisku pracy.
pH-metr przenośny

Niezawodny i łatwy w obsłudze przenośny pH metr, konduktometr, tlenomierz, miernik ORP (redoks) i jonometr do użytku w laboratorium i w terenie.

pH-metr przenośny

Uniwersalny miernik przenośny zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki przy ograniczonym budżecie

pH-metr przenośny

Wszechstronny miernik dwukanałowy do pomiarów pH, przewodności, zawartości tlenu (DO), potencjału redoks (ORP) i stężenia jonów w każdym środowisku pracy.

Biblioteka

Często zadawane pytania

Czy potrzebuję wyspecjalizowanego czy też wielofunkcyjnego pH-metru?

To zależy od konkretnego zastosowania. Wyspecjalizowane mierniki przenośne służą do pomiaru jednego parametru: pH, redoks (ORP), stężenia jonów, przewodności lub zawartości tlenu (DO). Do pomiaru kilku parametrów na jednym stanowisku potrzebny jest system wieloparametrowy.

Skąd mogę wiedzieć, czy wskazanie pH jest dokładne?

Po pierwsze o parametrach działania systemu świadczą wyniki kalibracji. Po kalibracji można przeprowadzić weryfikację (pomiar w roztworze buforowym o znanych parametrach), aby sprawdzić, czy pomiary są dokładne. Zakres tolerancji wynosi +/-0,05 jednostek pH znanej wartości pH w temperaturze pomiaru. Punktów kalibracji należy użyć jako granic zakresu pH próbki. Zaleca się użyć co najmniej dwóch punktów. Należy kierować się najlepszymi praktykami, a także dopilnować, aby elektroda była przechowywana "na mokro" i otwierać otwór do napełniania podczas pomiaru.

Czym są parametry nachylenia i przesunięcia krzywej kalibracyjnej i jakie jest ich znaczenie?

Nachylenie krzywej kalibracyjnej wynika z przeliczenia sygnału elektrody w mV na wskazanie pH. Przesunięcie (offset) to wskazanie czujnika w mV podczas pomiaru w buforze pH 7. Przesunięcie (offset) nie powinno przekraczać +/- 30 mV.

Jakich punktów kalibracji należy użyć?

Kalibracja powinna obejmować wymagany zakres wartości pomiarowych. Najpopularniejsza metoda kalibracji elektrody pH jest oparta na dwóch punktach.

Co to jest ATC?

ATC (automatyczna kompensacja temperatury) to funkcja elektrody pH pozwalająca na kompensację wahań temperatury, które mogą niekorzystnie wpłynąć na dokładność pomiarów pH.

Czym się różni kalibracja liniowa od segmentowej?

Różnica pomiędzy trybem kalibracji liniowej a segmentowej jest przedstawiona na powyższych ilustracjach.

Po wykonaniu kalibracji segmentowej z użyciem trzech buforów miernik podaje dwie wartości nachylenia krzywej i dwie wartości przesunięcia (offsetu). W przypadku trzypunktowej kalibracji liniowej otrzymuje się tylko jedną wartość nachylenia i jedną wartość przesunięcia (offsetu) na podstawie linii wyznaczonej metodą regresji liniowej (dopasowanej metodą najmniejszych kwadratów) pomiędzy wszystkimi trzema punktami kalibracji.

Z tych dwóch metod kalibracja segmentowa jest uznawana za dokładniejszą, gdyż wierniej odzwierciedla rzeczywiste zachowanie elektrody niż pojedyncza linia.

Podczas pomiaru wykonywanego po kalibracji segmentowej urządzenie przyjmuje wartość nachylenia i przesunięcia stosownie do zmierzonej wartości pH. Na przykład jeśli zmierzona wartość pH wynosi 5, użyte zostaną wartości nachylenia/przesunięcia dla przedziału pH pomiędzy 4,00 a 7,00. Z kolei jeśli zmierzona wartość pH wynosi 9, użyte zostaną wartości nachylenia/przesunięcia dla przedziału pH pomiędzy 7,00 a 10.

W przypadku pomiaru po kalibracji liniowej do obliczeń użyta będzie ta sama wartość nachylenia zarówno dla pH 5, jak i pH 9.

Co oznacza IP67?

Symbol IP oznacza stopień ochrony
Cyfry kodu IP określają stopień zabezpieczenia zapewniany przez obudowę urządzenia elektronicznego. Stopień ten jest wyznaczany na podstawie specjalnych testów. Wszystkie nasze pH-metry przenośne mają stopień ochrony IP67.
Kod IP zawiera dwie cyfry, z których pierwsza odnosi się do ochrony przed ciałami stałymi, a druga – do zabezpieczenia przed wnikaniem cieczy. Większym cyfrom odpowiada wyższy stopień ochrony.

Pierwsza cyfra

0

- Brak ochrony (niekiedy oznaczany literą X)

1

- Ochrona przed ciałami stałym o objętości od 50 mm³

2

- Ochrona przed ciałami stałym o objętości od 12 mm³

3

- Ochrona przed ciałami stałym o objętości od 2,5 mm³

4

- Ochrona przed ciałami stałym o objętości od 1 mm³

5

- Ograniczone zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu (brak szkodliwego osadu)

6

- Całkowite zabezpieczenie przed pyłem

Druga cyfra

0

- Brak ochrony (niekiedy oznaczany literą X)

1

- Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody (np. w wyniku kondensacji)

2

- Ochrona przed bezpośrednim natryskiwaniem wodą pod kątem do 15 stopni od pionu

3

- Ochrona przed bezpośrednim natryskiwaniem wodą pod kątem do 60 stopni od pionu

4

- Ochrona przed rozbryzgami wody z dowolnego kierunku – dopuszczalne ograniczone wnikanie

5

- Ochrona przed niskociśnieniowym strumieniem wody z dowolnego kierunku – dopuszczalne ograniczone wnikanie

6

- Ochrona przed niskociśnieniowym strumieniem wody z dowolnego kierunku – dopuszczalne ograniczone wnikanie (np. na pokładzie statku)

7

- Ochrona przed skutkami zanurzenia na głębokość od 15 cm do 1 m

8

- Ochrona przed skutkami długoterminowego zanurzenia pod ciśnieniem

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.