Elektrolity pH i roztwory do konserwacji zwiększające dokładność pomiaru

Elektrolity pH i roztwory do konserwacji

Roztwory i elektrolity do konserwacji elektrod i czujników

Certyfikaty testów

Aby zapewnić pełną identyfikację, dla każdej partii roztworu buforowego istnieje oddzielny certyfikat testu. Można go łatwo pobrać i wydrukować na potrzeby dokumentacji.

Pobierz certyfikat

Zgodność z wymaganiami GHS

Zapewnienie zgodności z przepisami jest bardzo ważną kwestią. Wszystkie nasze karty charakterystyki i etykiety zawierają informacje zgodne z systemem GHS (Globally Harmonized System) w językach lokalnych.

Pobierz kartę charakterystyki
 

Mierniki

pH Meters

Oferujemy bogatą gamę mierników laboratoryjnych i przenośnych dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników w zakresie pomiarów elektrochemicznych. W naszej ofercie znajdują się urządzenia opracowane pod kątem zapewnienia zgodności z przepisami, przeznaczone do pomiarów rutynowych lub adresowane do użytkowników o ograniczonym budżecie.

Mierniki laboratoryjneMierniki przenośne

Elektrody i czujniki

pH Sensors

Bogata oferta elektrod InLab obejmuje pełen zakres aplikacji w pomiarach pH – od pomiarów rutynowych po zastosowania specjalistyczne. Aby znaleźć idealnie dopasowany produkt, skorzystaj z naszej interaktywnej wyszukiwarki elektrod i czujników

Wyszukiwarka elektrod i czujników

Usługi

Service

Oferujemy różne pakiety usług dopasowane do potrzeb użytkownika. Obejmują one zarówno profesjonalną instalację i konfigurację w miejscu eksploatacji, jak i dokumentację zgodności z przepisami. Jeśli wymagany jest okres gwarancji dłuższy niż standardowy, oferujemy pakiet usług gwarancyjnych w przedłużonym okresie, obejmujący konserwację zapobiegawczą i naprawy.

Więcej informacji o usługach
 
Sensor ProductGuide

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne
Filtr:
Ustaw filtr
Wyczyść
 
Przeznaczenie
Wielkość opakowania
Nr produktu: 51350072
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania250 mL
Nr produktu: 51343184
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania25 mL
Nr produktu: 51350074
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania250 mL
Nr produktu: 51350082
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania6x 250 mL
Nr produktu: 51343185
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania25 mL
Nr produktu: 51350076
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania250 mL
Nr produktu: 51350084
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania6x 250 mL
Nr produktu: 51350088
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania6x 30 mL
Nr produktu: 51343182
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania25 mL
Nr produktu: 51350078
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania250 mL
Nr produktu: 51350086
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania6x 250 mL
Nr produktu: 51343180
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania25 mL
Nr produktu: 51350080
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania6x 250 mL
Nr produktu: 51343181
Zobacz szczegóły
Przeznaczenieelektrolit
Wielkość opakowania25 mL
Nr produktu: 30111142
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekonserwacja
Wielkość opakowania250 mL
Nr produktu: 51350100
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekonserwacja
Wielkość opakowania250 mL
Nr produktu: 30045061
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekonserwacja
Wielkość opakowania6x 250 mL
Nr produktu: 51350102
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekonserwacja
Wielkość opakowania250 mL
Nr produktu: 30045062
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekonserwacja
Wielkość opakowania6x 250 mL
Nr produktu: 51350104
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekonserwacja
Wielkość opakowania25 mL
Nr produktu: 30095314
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekalibracja/weryfikacja; elektrolit; konserwacja;
Wielkość opakowania6x 250 mL
Nr produktu: 30095315
Zobacz szczegóły
Przeznaczeniekalibracja/weryfikacja; elektrolit; konserwacja;
Wielkość opakowania6x 250 mL
Porównanie

Dokumentacja

Broszury

Solutions for Calibration & Care
The determination of pH, conductivity, ion concentration, redox potential and dissolved oxygen are common analyses in most laboratories. The measure...

Karty charakterystyki i certyfikaty

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres eksploatacji – od instalacji po przeglądy okresowe oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja

Często zadawane pytania

Co to jest elektrolit referencyjny pH?

Elektrolit referencyjny zapewnia stabilną transmisję sygnału. Jego rola polega na zamykaniu pętli elektrycznej. Dzięki wysokiemu stężeniu jonów elektrolit referencyjny przewodzi sygnał elektryczny od elementu referencyjnego (zazwyczaj Ag/AgCl) do badanego medium, zamykając w ten sposób obwód elektryczny systemu pomiaru pH.

Jaka jest różnica pomiędzy ciekłymi i żelowymi elektrolitami do napełniania?

Elektrody z ciekłym elektrolitem referencyjnym charakteryzują się większą trwałością, mniejszym ryzykiem zanieczyszczenia substancji referencyjnej i krótszym czasem reakcji niż elektrody z elektrolitem żelowym. Z kolei czujniki z elektrolitem żelowym są łatwiejsze w konserwacji.

Jak należy przechowywać elektrody i czujniki?

Szklane elektrody pH wymagają stałego nawilżenia. Jeśli elektroda wyschnie podczas przechowywania, należy ją zregenerować, aby odtworzyć warstwę uwodnionego szkła i złącze referencyjne, a tym samym przywrócić sprawność czujnika. Z reguły należy przechowywać elektrodę pH w takim samym roztworze jak elektrolit referencyjny czujnika. W większości przypadków można użyć roztworu do przechowywania InLab® Storage. Elektrody z mostkiem elektrolitycznym należy przechowywać w takim samym elektrolicie jak ten znajdujący się w zewnętrznej komorze.

Jak należy czyścić elektrodę pH?

Elektroda pH wymaga regularnego czyszczenia. Mniejsze wartości nachylenia i/lub przesunięcia (offsetu) oraz długi czas reakcji wskazują na konieczność wyczyszczenia elektrody / czujnika. Tłuszcze, oleje i smary należy usunąć niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym lub metanolem. Osady białkowe należy usuwać roztworem czyszczącym na bazie pepsyny i HCl. Po czyszczeniu należy opłukać elektrodę wodą dejonizowaną, zregenerować w 3M KCl, a następnie składować w roztworze do przechowywania InLab® Storage.

Jaka jest spodziewana wielkość wypływu elektrolitu referencyjnego?

  • 1 ml na 24 godziny w przypadku elektrod z membraną ceramiczną (np. InLab® Routine).
  • 3 ml na 24 godziny w przypadku elektrod z membraną tulejową (np. InLab® Science).
  • W elektrodach z elektrolitem stałym i otwartym złączem (np. InLab® Expert) nie występuje wypływ elektrolitu, a jedynie „wymiana” jonów przez dyfuzję.

Czy poziom wewnętrznego elektrolitu pH w elektrodzie z mostkiem musi być wyższy niż poziom zewnętrznego elektrolitu pH?

Tak. Jeśli poziom elektrolitu w mostku będzie wyższy, wówczas elektrolit ten przeleje się do komory z elektrolitem referencyjnym pH (wskutek wyższego ciśnienia w złączu wewnętrznym). Zmieni to skład elektrolitu referencyjnego, który nie będzie już zawierał czystego roztworu KCl o stężeniu 3 mol/l. Sygnał referencyjny elektrody zależy od składu tego roztworu, a zatem zmiana tego składu spowoduje zmianę zmierzonego potencjału pomiędzy półogniwem pomiarowym a półogniwem referencyjnym.

Czy krystalizacja elektrolitu i powstawanie osadu soli są szkodliwymi zjawiskami?

Gromadzenie się soli i krystalizacja KCl nie mają szkodliwego wpływu na elektrodę i nie obniżają jej wydajności, jednak powstały osad należy usunąć przed pomiarem.

Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.