Wzorce tlenu rozpuszczonego do kalibracji i weryfikacji

Wzorzec tlenu rozpuszczonego

Tabletki do łatwego przygotowywania wzorców

Wyrzuć przeterminowany bufor

Termin ważności wskazuje datę, do której wartość i powiązana niepewność pomiaru jest gwarantowana certyfikatem. Po tej dacie nie ma gwarancji co do niepewności pomiaru przy użyciu danego roztworu.

Używaj świeżych buforów

Do każdej kalibracji użyj świeżej porcji buforu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia roztworu w butelce. Nie wykonuj kalibracji bezpośrednio w butelce z roztworem.

Prawidłowa ilość

Używaj wystarczającej ilości buforu, aby kalibracja była dokładna. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się, gdy elektroda/czujnik jest całkowicie zanurzony w roztworze.

 

Mierniki

pH Meters

Oferujemy bogatą gamę mierników laboratoryjnych i przenośnych dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników w zakresie pomiarów elektrochemicznych. W naszej ofercie znajdują się urządzenia opracowane pod kątem zapewnienia zgodności z przepisami, przeznaczone do pomiarów rutynowych lub adresowane do użytkowników o ograniczonym budżecie.

Mierniki laboratoryjneMierniki przenośne

Czujniki i elektrody

pH Sensors

Bogata oferta elektrod InLab obejmuje pełen zakres aplikacji w pomiarach zawartości tlenu rozpuszczonego – od pomiarów rutynowych po zastosowania specjalistyczne. Aby znaleźć idealnie dopasowany produkt, skorzystaj z naszej interaktywnej wyszukiwarki elektrod i czujników

Wyszukiwarka elektrod i czujników

Usługi

Service

Oferujemy różne pakiety usług dopasowane do potrzeb użytkownika. Obejmują one zarówno profesjonalną instalację i konfigurację w miejscu eksploatacji, jak i dokumentację zgodności z przepisami. Jeśli wymagany jest okres gwarancji dłuższy niż standardowy, oferujemy pakiet usług gwarancyjnych w przedłużonym okresie, obejmujący konserwację zapobiegawczą i naprawy.

Więcej informacji o usługach
 
Sensor ProductGuide

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne
 
Nr produktu: 51300140
Zobacz szczegóły
Nr produktu: 51340294
Zobacz szczegóły
Porównanie

Dokumentacja

Broszury

Solutions for Calibration & Care
The determination of pH, conductivity, ion concentration, redox potential and dissolved oxygen are common analyses in most laboratories. The measure...

Karty charakterystyki i certyfikaty

Często zadawane pytania

Do czego używa się roztworów wzorcowych tlenu rozpuszczonego?

Użycie wzorców tlenu rozpuszczonego jest konieczne, aby uzyskać wiarygodne wyniki przy niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego. METTLER TOLEDO oferuje specjalne tabletki do przygotowywania roztworów beztlenowych, umożliwiające szybkie i łatwe przygotowanie takich wzorców.

Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania tabletek do przygotowywania roztworów beztlenowych?

Tabletki mają dwuletni termin ważności wskazany na opakowaniu.

Know the Risk of Your pH Measurement
Join the GEP eLearning Program
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.