Punkt topnienia | Urządzenia do pomiaru punktu topnienia METTLER TOLEDO
Aparat do pomiaru punktu topnienia

Aparat do pomiaru punktu topnienia

Urządzenia Excellence które automatycznie wyznaczają punkt topnienia, wrzenia, mętnienia i płynięcia

Automatyczne urządzenia do wyznaczania temperatury topnienia

W odróżnieniu od pomiarów ręcznych, które są czasochłonne i podatne na błędy, w przypadku naszych systemów Excellence do wyznaczania temperatury to...

W odróżnieniu od pomiarów ręcznych, które są czasochłonne i podatne na błędy, w przypadku naszych systemów Excellence do wyznaczania temperatury topnienia nie ma potrzeby ciągłej obserwacji wzrokowej. Pomiar odbywa się w pełni automatycznie, wykrywanie przepuszczanego światła w połączeniu z obserwacją wizyjną zapewnia wiarygodność pomiarów temperatury topnienia, zakresu topnienia, temperatury płynięcia, temperatury wrzenia i temperatury chmurzenia. Ocena statystyczna oparta na odchyleniu standardowym i wartości średniej sprawia, że można mieć pełne zaufanie do uzyskanych danych.

Zapewnij pełną zgodność z odpowiednimi międzynarodowymi i krajowymi standardami i normami, takimi jak Ph.Eur. 2.2.60, USP<741>, Ch.P. 0612 oraz japońska JIS


Aparat do pomiaru punktu topnienia
Urządzenie do wyznaczania punktu topnienia
Aparat do pomiaru punktu topnienia
Urządzenie do wyznaczania punktu topnienia
Urządzenie do wyznaczania punktu topnienia
Aparat do pomiaru punktu topnienia

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne
Filtr:
Ustaw filtr
Wyczyść
 
Zakres temp.
Liczba skrótów One Click™
Rodzaj zastosowania
Eksport danych
Min. czas chłodzenia (Tmax do 50°C)
Nr produktu: 30578100
Zobacz szczegóły
Zakres temp.RT – 300°C
Liczba skrótów One Click™4
Rodzaj zastosowaniaPunkt topnienia
Eksport danychdo pamięci USB
Min. czas chłodzenia (Tmax do 50°C)4 min
Min. czas grzania (od 50°C do Tmax)3
Liczba kapilar/kielichów3 kapilary do pomiaru punktu topnienia
Raporty PDFTak
Zapisane metody0
Zapisane wyniki1
Zarządzanie prawami użytkownikówWielu użytkowników
Substancje w bazie danych0
Filmkolor, 1 zapisany film
Nr produktu: 30578101
Zobacz szczegóły
Zakres temp.RT – 300°C
Liczba skrótów One Click™12
Rodzaj zastosowaniaPunkt płynięcia; Punkt topnienia
Eksport danychdo pamięci USB
Min. czas chłodzenia (Tmax do 50°C)4 min
Min. czas grzania (od 50°C do Tmax)3
Liczba kapilar/kielichów3 kapilary do pomiaru punktu topnienia; 2 kapilary do pomiaru punktu płynięcia
Raporty PDFTak
Zapisane metody0
Zapisane wyniki10
Zarządzanie prawami użytkownikówWielu użytkowników
Substancje w bazie danych0
Filmkolor, 60 minut
Nr produktu: 30578102
Zobacz szczegóły
Zakres temp.RT – 350°C
Liczba skrótów One Click™12 na użytkownika
Rodzaj zastosowaniaPunkt topnienia
Eksport danychdo karty SD, pamięci USB lub komputera
Min. czas chłodzenia (Tmax do 50°C)5,5 min
Min. czas grzania (od 50°C do Tmax)4
Liczba kapilar/kielichów4 kapilary do pomiaru punktu topnienia
Raporty PDFTak
Zapisane metody20
Zapisane wyniki50
Zarządzanie prawami użytkownikówZabezpieczenie hasłem; Ochrona ustawień; Wielu użytkowników
Substancje w bazie danych6
Filmkolor, 300 minut
Nr produktu: 30578103
Zobacz szczegóły
Zakres temp.RT – 350°C
Liczba skrótów One Click™12 na użytkownika
Rodzaj zastosowaniaPunkt wrzenia; Punkt mętnienia; Punkt płynięcia; Punkt topnienia
Eksport danychdo karty SD, pamięci USB lub komputera
Min. czas chłodzenia (Tmax do 50°C)5,5 min
Min. czas grzania (od 50°C do Tmax)4
Liczba kapilar/kielichów3 kapilary do pomiaru punktu topnienia; 2 kapilary do pomiaru punktu mętnienia; 2 kapilary do pomiaru punktu wrzenia; 2 kapilary do pomiaru punktu płynięcia
Raporty PDFTak
Zapisane metody20
Zapisane wyniki50
Zarządzanie prawami użytkownikówZabezpieczenie hasłem; Ochrona ustawień; Wielu użytkowników
Substancje w bazie danych12
Filmkolor, 300 minut
Nr produktu: 30578105
Zobacz szczegóły
Zakres temp.RT – 400°C
Liczba skrótów One Click™12 na użytkownika
Rodzaj zastosowaniaPunkt topnienia
Eksport danychdo karty SD, pamięci USB lub komputera
Min. czas chłodzenia (Tmax do 50°C)6 min
Min. czas grzania (od 50°C do Tmax)5,5
Raporty PDFTak
Zapisane metody60
Zapisane wyniki100
Zarządzanie prawami użytkownikówZabezpieczenie hasłem; Ochrona ustawień; Wielu użytkowników
Substancje w bazie danych100
Filmkolor, 300 minut
Porównanie

Dokumentacja

Broszury

Brochure – Melting Point Excellence
Simple, efficient, and trustworthy, MP30, MP55, MP70, MP80 and MP90 melting point systems cover a wide range of applications and specifications, from...

Dane techniczne

Dane techniczne – System MP30 do wyznaczania temperatury topnienia
Wszystkie funkcje potrzebne do prostego, automatycznego wyznaczania temperatury topnienia: jednoczesne oznaczanie do 3 próbek, analiza statystyczna i...
Dane techniczne – System MP55 do wyznaczania temperatury topnienia
Wszystko, co potrzebne do prostego i automatycznego wyznaczania temperatury topnienia oraz temperatury mięknięcia i płynięcia.
Dane techniczne – System MP70 do wyznaczania temperatury topnienia
MP70 to idealny wybór do wyznaczania temperatury topnienia i zakresu temperatur topnienia.
Dane techniczne – System MP80 do wyznaczania temperatury topnienia
System MP80, zoptymalizowany pod kątem różnorodnych zadań, oferuje pomiar temperatury topnienia, wrzenia, chmurzenia i płynięcia przy użyciu funkcji O...
Dane techniczne – System MP90 do wyznaczania temperatury topnienia
Model MP90 jest zoptymalizowany pod kątem wydajności.
Datasheet – LabX™ Thermal Values
Professional PC laboratory software for MP70, MP80, and MP90
Datasheet – MP VPac™ Performance Verification
Performance verification by temperature calibration is the recommended workflow to ensure faultless routine operation of the melting point instrument...
Datasheet – Melting and Dropping Points Accessories
The comprehensive and useful MP and DP accessories from METTLER TOLEDO facilitate and secure a crucial part of the melting, dropping or softening poin...
Datasheet – Equipment Qualification for Melting and Dropping Point Systems
Our EQPac service solution provides an onsite, fully-documented, professional installation and qualification service to ensure regulatory compliance a...

Często zadawane pytania

Co to jest cyfrowy aparat do pomiaru punktu topnienia?

Cyfrowy aparat do pomiaru punktu topnienia wykorzystuje piec i kamerę wideo do pomiaru zmiany przepuszczalności światła w stosunku do zmierzonej temperatury pieca, co pozwala wykryć punkt topnienia.

Pomiar punktu topnienia wykonywany jest cyfrowo, co znacznie ogranicza udział operatora. Jednocześnie można mierzyć do 6 próbek z dokładnością do 0,2°C oraz krótkimi czasami nagrzewania i chłodzenia.

Niewielkie gabaryty miernika punktu topnienia METTLER TOLEDO sprawiają, że doskonale pasuje on do każdego stołu laboratoryjnego.

cyfrowy aparat do pomiaru punktu topnienia
cyfrowy aparat do pomiaru punktu topnienia

Jak działa cyfrowy aparat do pomiaru punktu topnienia?

System do wyznaczania punktu topnienia METTLER TOLEDO został przedstawiony na poniższym schemacie.

Schemat systemu do wyznaczania punktu topnienia
Schemat systemu do wyznaczania punktu topnienia

Ten system to połączenie pieca i kamery wideo.

Punkt topnienia wyznaczany jest przez ogrzewanie próbki. Piec służy do kontroli temperatury podczas analizy. Kontrolę i rejestrację temperatury zapewnia cyfrowy platynowy czujnik temperatury.

Próbka znajduje się w szklanej kapilarze, która jest wkładana do pieca. Podczas ogrzewania, gdy następuje topnienie, zmienia się przepuszczalność światła przez próbkę: gdy materiał jest stały i nieprzezroczysty, przez substancję przechodzi mniej światła. Gdy materiał jest płynny i bardziej przezroczysty, przepuszcza więcej światła. Tę zmianę przepuszczalności światła można łatwo określić za pomocą kamery wideo i dlatego jest ona niezawodnym sposobem wykrywania punktu topnienia substancji.

W skrócie właśnie to jest potrzebne, aby całkowicie automatycznie wyznaczyć punkt topnienia.

Wszystkie wyniki, dane pomiarowe i pliki wideo są zapisywane w urządzeniu do pomiaru punktu topnienia, a raport laboratoryjny może być generowany w pełni automatycznie.

Jakie próbki można mierzyć za pomocą cyfrowego aparatu do pomiaru punktu topnienia?

Wyznaczanie punktu topnienia można przeprowadzać w odniesieniu do sproszkowanych próbek krystalicznych.

Co zawiera pudełko akcesoriów do pomiaru punktu topnienia?

W celu przygotowania próbki sucha substancja w proszku jest mielona w moździerzu i wprowadzana do kapilar, które następnie są umieszczane w piecu. Pudełko akcesoriów do pomiaru punktu topnienia METTLER TOLEDO zawiera wszystko, co jest potrzebne do dokładnego i powtarzalnego przygotowywania próbek.

Pudełko akcesoriów do pomiaru punktu topnienia jest częścią standardowej dostawy MP90 i jest wysoce zalecanym wyposażeniem opcjonalnym urządzeń MP55, MP70 i MP80.

Pudełka akcesoriów do pomiaru punktu topnienia są dostępne z substancjami standardowymi lub referencyjnymi USP. Pudełko zawiera dwa zestawy po 150 kapilar, trzy substancje referencyjne punktu topnienia METTLER TOLEDO lub wzorce referencyjne punktu topnienia USP, agatowy moździerz z tłuczkiem, szczypczyki, szpatułkę i 5 narzędzi do napełniania kapilar (ilustracja 1):

Ilustracja 1: Pudełko akcesoriów do pomiaru punktu topnienia zawierające wszystkie niezbędne wyposażenie do przygotowania próbki oraz wzorce punktów topnienia do wzorcowania testera punktu topnienia.
Ilustracja 1: Pudełko akcesoriów do pomiaru punktu topnienia zawierające wszystkie niezbędne wyposażenie do przygotowania próbki oraz wzorce punktów topnienia do wzorcowania testera punktu topnienia.

Jak wzorcować i adiustować cyfrowy aparat do pomiaru punktu topnienia?

Aby mieć pewność, że analizator punktu topnienia daje poprawne wyniki, trzeba zweryfikować jego dokładność pomiarową. Jako że nie jest możliwy bezpośredni pomiar temperatury próbki przy użyciu certyfikowanego termometru, dokładność temperatury jest sprawdzana przy użyciu substancji referencyjnych, najlepiej z certyfikowanymi wartościami temperatury. Dzięki temu można porównać wartości nominalne, w tym tolerancje, z rzeczywistymi wartościami mierzonymi.

Jeśli wzorcowanie nie powiedzie się, co oznacza, że mierzone wartości temperatury nie pasują do zakresu certyfikowanych wartości nominalnych stosownych substancji referencyjnych, należy przeprowadzić adiustację urządzenia.

Adiustację należy przeprowadzić przy użyciu co najmniej dwóch substancji referencyjnych, które obejmują cały wymagany zakres temperatur topnienia. Wzorcowanie powinno być przeprowadzone z co najmniej jednym punkcie topnienia substancji referencyjnej leżącym w wymaganym zakresie temperatur. Nową adiustację należy sprawdzić przy użyciu innej substancji referencyjnej niż ta, która została użyta do adiustacji.

Do wzorcowania i adiustacji urządzeń MP Excellence zdecydowanie zalecamy stosowanie wzorców temperatury topnienia METTLER TOLEDO. Każda substancja referencyjna temperatury topnienia ma certyfikat, a na etykiecie podane są zarówno nominalna temperatura topnienia z farmakopei, jak i termodynamiczna. Substancje są bezpiecznie identyfikowane za pomocą dwóch kodów kreskowych oznaczających kod napełnienia i numer partii.

Poniższa tabela zawiera przegląd substancji referencyjnych METTLER TOLEDO:

Co więcej, METTLER TOLEDO oferuje pakiet do weryfikacji poprawności pomiaru temperatury topnienia, zwany MP VPac™, który zawiera wstępnie napełnione i uszczelnione kapilary do wykorzystania przy weryfikacji urządzeń.

Ile substancji trzeba umieścić w kapilarze? Jak sprawdzić wysokość napełnienia?

Kluczem do uzyskania dobrych wyników jest staranne i dokładne przygotowanie próbki. Próbki należy przygotować w taki sposób, aby ilość substancji była taka sama we wszystkich kapilarach. Drobne różnice w ilości mogą spowodować odchylenia zmierzonych punktów topnienia.

Sprawdzić wysokość napełnienia kapilary za pomocą linii zaznaczonych na narzędziu do przygotowywania próbek do pomiaru punktów topnienia. Aby uzyskać dokładne pomiary, należy zachować optymalną wysokość napełnienia 3 mm.

Narzędzie do przygotowywania próbek oferuje wiele możliwości sprawdzania wysokości napełnienia substancją. Aby oszacować różne wysokości napełnienia, patrz ilustracja 1.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, stopiona substancja musi zakrywać otwory do wykrywania przepuszczanego światła.

Ilustracja 1: Narzędzie do przygotowywania próbek – oznaczenia wysokości napełnienia
Ilustracja 1: Narzędzie do przygotowywania próbek – oznaczenia wysokości napełnienia

Czy aparat wyznaczający punkt topnienia METTLER TOLEDO ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami dotyczącymi wyznaczania punktu topnienia, takimi jak  Ph.Eur. 2.2.14,  USP, rozdział <741>, czy farmakopea japońska 2.60?

Urządzenia do pomiaru punktu topnienia METTLER TOLEDO są w pełni zgodne z następującymi normami dotyczącymi wyznaczania temperatur topnienia:

  • Farmakopea amerykańska USP <741>
  • Farmakopea japońska JP 2.60
  • Farmakopea europejska Ph.Eur. 2.2.14 i 2.2.60
  • Farmakopea chińska ChP 0612
  • Farmakopea międzynarodowa WHO 1.2.1
  • ASTM D1519
  • Japońska norma branżowa JIS K0064 i K4101
  • i znacznie więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat międzynarodowych norm i standardów, odwiedź stronę

www.mt.com/MPDP-norms

Czy aparat do pomiaru punktu topnienia METTLER TOLEDO ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami 21 CFR, część 11?

Laboratoryjne oprogramowanie komputerowe LabX METTLER TOLEDO do urządzeń analitycznych i wag umożliwia systemowi do wyznaczania punktu topnienia METTLER TOLEDO zautomatyzowaną obsługę danych oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesów i kompleksowe wskazówki dotyczące SOP.

LabX jest najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym pełną integrację przepływu danych z innymi systemami laboratoryjnymi, takimi jak LIMS i ERP, a także pozwalającym uzyskać zgodność laboratorium z przepisami i gotowość do audytu. Oprogramowanie LabX wspiera walidację oprogramowania i zgodność z przepisami, w tym z normami 21 CFR część 11, EU GMP załącznik 11 oraz ISO 17025.

Jakie są wymagania farmakopei dotyczące wyznaczania punktu topnienia?

Wymagania farmakopei dotyczące wyznaczania punktu topnienia w skrócie:

Stosować kapilary o średnicy zewnętrznej od 1,3 do 1,8 mm i grubości ścianki od 0,1 do 0,2 mm. Stosować stałą szybkość ogrzewania 1°C/min. O ile nie określono inaczej, w większości farmakopei temperaturę pod koniec topnienia rejestruje się w punkcie C, gdy nie pozostaje żadna substancja stała (odpowiada to temperaturze klarowania). Farmakopee, takie jak farmakopea amerykańska (USP), wymagają określenia zakresu temperatur topnienia, gdzie punkty A (odpowiadający punktowi załamania) i C są wykorzystywane do wyznaczania temperatury. Zarejestrowana temperatura reprezentuje temperaturę stanowiska grzewczego, którym może być kąpiel olejowa lub metalowy blok, w którym umieszczona jest termopara.

Czy za pomocą urządzeń do wyznaczania punktu topnienia METTLER TOLEDO można wykonywać również pomiary innych parametrów?

Wszystkie urządzenia MP mogą również mierzyć zakres topnienia. Modele MP55 i MP80 mogą być używane do rozmaitych zadań. Za pomocą MP55 można wyznaczać punkty topnienia i płynięcia. W MP80 pomiar punktu topnienia jest rozszerzony o punkty wrzenia, mętnienia i płynięcia.

Dokładniej mówiąc, systemy do wyznaczania punktu topnienia MP55 i MP80 METTLER TOLEDO umożliwiają wykonywanie następujących pomiarów:

Pomiar punktu wrzenia:

MP80 działa jako automatyczny aparat do pomiaru punktu wrzenia zgodnie z następującą zasadą:  w celu wyznaczenia punktu wrzenia będącego temperaturą, w której następuje przejście fazowe z cieczy do gazu, około 100 µl próbki jest pipetowane do szklanej rurki. Następnie do napełnionej rurki wprowadza się mniejszą kapilarę o niższej temperaturze wrzenia, aby zapobiec przegrzaniu cieczy, które mogłoby spowodować opóźnienie wrzenia i doprowadzić do niedokładnych odczytów. Próbka jest następnie umieszczana w urządzeniu do pomiaru punktu wrzenia i rozpoczynana jest metoda pomiaru. Temperatura wzrasta, a w cieczy powstają pęcherzyki gazu, które następnie wydostają się na powierzchnię. Te wznoszące się bąbelki odbijają światło wbudowanej lampy i są wykrywane indywidualnie. Mierzona jest częstotliwość powstawania pęcherzyków, która jest podstawą do wyznaczenia punktu wrzenia. Ciśnienie atmosferyczne jest mierzone za pomocą wbudowanego wzorcowanego barometru, a kompensacja do ciśnienia na poziomie morza jest automatycznie obliczana i uwzględniana w wynikach.

Pomiar punktu mętnienia:

MP80 działa jako automatyczny aparat do wyznaczania punktu mętnienia zgodnie z następującą zasadą pomiaru: punkt mętnienia roztworu odpowiada temperaturze, powyżej której próbka staje się mętna. Wyznaczanie punktu mętnienia jest zazwyczaj przeprowadzane przy rozcieńczeniu danej substancji w wodzie równym 1% (wagowo). Około 100 µl próbki jest pipetowane do szklanej rurki i wprowadzane do testera punktu mętnienia. Na początku eksperymentu roztwór jest przejrzysty, a gdy osiągnięty zostanie punkt mętnienia, staje się mętny. To zmętnienie jest monitorowane poprzez detekcję przepuszczanego światła - im wyższa temperatura powyżej punktu mętnienia, tym bardziej mętny jest roztwór, a tym samym przepuszcza mniej światła. Automatyczne wykrywanie przez kamerę wideo spadku natężenia przepuszczanego światła jest kluczem do uzyskania powtarzalnych i wiarygodnych wyników punktów mętnienia.

Pomiar punktu płynięcia:

MP55 i MP80 działają jako automatyczne urządzenia do wyznaczania punktu płynięcia zgodnie z następującą zasadą pomiaru: w celu wyznaczenia punktu płynięcia np. tłuszczów, olejów i wosków wewnętrzna kapilara do wyznaczania punktu płynięcia, zawierająca kolumnę próbki, jest zanurzana w wodzie, która następnie jest podgrzewana z określoną szybkością. Temperatura, przy której kolumna tłuszczu zaczyna rosnąć w wewnętrznej kapilarze – ze względu na połączenie pływalności i stopionej zewnętrznej powierzchni kolumny – jest rejestrowana jako punkt płynięcia. Punkt płynięcia substancji jest oceniany za pomocą cyfrowej analizy obrazu. Gdy kolumna substancji zaczyna przesuwać się w górę, algorytm przetwarzania obrazu w pełni automatycznie wyznacza punkt płynięcia.

Seminaria internetowe
Free Application Notes for Melting Point
Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.