Gdzie iC Data Center przechowuje dane eksperymentalne?

Lokalizację udziału plików określa administrator iC Data Center. Może on znajdować się na tym samym komputerze, co iC Data Center, ewentualnie na innym serwerze lub stacji roboczej. 

Jak wdraża się iC Data Center?

iC Data Center składa się z dwóch elementów — serwera i aplikacji klienckiej.  Serwer iC Data Center to usługa działająca w systemach operacyjnych Microsoft Windows lub Microsoft Windows Server, którą można zainstalować na jednym komputerze, serwerze, a nawet na komputerze wirtualnym.

Aplikacja kliencka iC Data Center jest zwykle instalowana w tym samym systemie co serwer, ale dla wygody można ją również zainstalować i uzyskiwać do niej dostęp z innych komputerów. Klient nie musi łączyć aplikacji iC z iC Data Center w celu przechwytywania danych.

Jak można zakupić iC Data Center?

Usługa iC Data Center jest dostępna tylko w formie subskrypcji w ramach licencji zakładowej. Oprócz korzystania z iC Data Center licencja zakładowa umożliwia nieograniczone korzystanie z odpowiedniej aplikacji iC Office oraz obejmuje pakiet Software Care.

Cena licencji zakładowej zależy od liczby i rodzaju posiadanych urządzeń obsługiwanych przez iC. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać informacje na temat możliwości urządzenia lub otrzymać ofertę.

Czy iC Data Center może współpracować z siecią ELN lub z hurtownią danych?

Dane eksperymentalne z systemów reaktorów są automatycznie eksportowane do plików Microsoft Word lub Excel w celu łatwego udostępniania wyników. iC Data Center może również eksportować dane eksperymentalne do plików XML, które mogą być analizowane i odczytywane przez inne systemy komputerowe. 

iC Data Center może również importować szablony XML dla nowych eksperymentów z informacjami chemicznymi i niektórymi szczegółami procedur z systemów ELN, które zostały dostosowane w celu zapewnienia odpowiedniego formatu.

Lepszy nadzór nad reakcją – gromadzenie wszystkich danych

Lepszy nadzór nad reakcją – gromadzenie wszystkich danych

Przegląd nowoczesnych rozwiązań w zakresie gromadzenia danych

ic data center data sheet

iC Data Center Datasheet

Improves productivity for the researcher while facilitating knowledge management for the organization.

iC Software Care data sheet

iC Software Care Datasheet

iCare Software Maintenance includes all upgrades and maintenance releases for instrument or office versions.

Nowoczesne laboratorium syntezy

Nowoczesne laboratorium syntezy

Nowe miejsce pracy dla chemików