Waga podłogowa na sprzedaż | Waga podłogowa 500 kg | METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Wagi podłogowe

Sposoby na zwiększenie produktywności i dokładności

Wagi podłogowe to wytrzymałe platformy dostępne w wielu różnych rozmiarach i przeznaczone do ważenia ładunków o masie od 600 kg do ponad 25 000 kg w rozmaitych branżach i zastosowaniach, od produkcji farmaceutycznej po operacje logistyczne. Można je indywidualnie konfigurować w celu spełnienia potrzeb w zakresie precyzji, jakości i otoczenia przy użyciu takich opcji, jak higieniczna konstrukcja ułatwiająca czyszczenie, atesty do stref Ex zapewniające bezpieczeństwo oraz szeroka gama akcesoriów.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Wagi precyzyjne w działaniu

Przy wąskich zakresach tolerancji platformy wagowe zapewniają wymaganą dokładność. Obejrzyj film, aby się dowiedzieć, w jaki sposób konstrukcja platformy zapewnia najwyższą precyzję w warunkach przemysłowych, a tym samym usprawnia procesy ważenia oraz gwarantuje niezmienną jakość, większą produktywność i zgodność z przepisami. Obejrzyj film Więcej

Wagi podłogowe PowerDeckTM

Wskazówki dla operatora w czasie rzeczywistym

W trudnych aplikacjach przemysłowych nie tylko trzeba zmagać się z wyzwaniem, jakim jest poprawa efektywności, ale też zapobiegać występowaniu wadliwych produktów. Standardowe analogowe wagi podłogowe nie mają możliwości ostrzegania o możliwych błędach w toku codziennych operacji ważenia. Produkowana przez METTLER TOLEDO waga podłogowa nowej generacji Powerdeck™ dostarcza operatorowi wskazówek w czasie rzeczywistym, aby mógł ją obsługiwać efektywnie i bez błędów. Więcej

Obejrzyj film poświęcony wagom podłogowym PFA584/589

W METTLER TOLEDO wiemy, że każda branża ma specyficzne potrzeby, dlatego PFA5 nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Wyeliminowaliśmy uciążliwości związane z procesem zakupu wagi podłogowej, opracowując łatwy do zamówienia, globalnie znormalizowany zestaw podzespołów, które można w prosty sposób łączyć i dopasowywać, aby uzyskać odpowiednią wagę. Więcej

Funkcjonalna konstrukcja

Funkcjonalna konstrukcja

Zainstalowanie wag podłogowych we wgłębieniach jest korzystne, ponieważ umożliwia łatwy załadunek i rozładunek materiału na poziomie podłoża. Ramy do zagłębień, dostępne w formie wyposażenia dodatkowego do wszystkich wag podłogowych, odznaczają się krótkim czasem instalacji oraz prostotą pozycjonowania i poziomowania. Więcej

Zobacz, jak waga Powerdeck™ zwiększa wydajność produkcji

Ta seria krótkich filmów w zwięzły sposób opisuje, jak wagi Powerdeck™ przyczyniają się do poprawy efektywności i zapobiegają występowaniu wadliwych produktów. Wydajność produkcji zwiększy się dzięki szybszemu przebiegowi procesów, większej precyzji oraz eliminacji błędów pomiaru. Więcej

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji przez konserwację zapobiegawczą i wzorcowanie po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Często zadawane pytania – wagi podłogowe

Czy waga podłogowa może podawać fałszywy wynik?

Tak, nawet najlepsza waga podłogowa może podawać błędne wyniki. Proces ustalania, czy wyniki podawane przez wagę są dokładne, nazywany jest wzorcowaniem. Wzorcowanie polega na porównaniu wyników zwracanych przez wagę ze znaną wartością masy wzorca. W ten sposób można stwierdzić, czy waga zachowuje wymagane tolerancje (jest dokładna). Nawet najdokładniejsza komercyjna waga podłogowa może podawać błędne wyniki, o czym operator może nie wiedzieć. To sprawia, że wzorcowanie przemysłowych wag podłogowych i innych rodzajów wag jest bardzo ważne.

 

Jaką wagę podłogową najlepiej wybrać?

Wagi podłogowe
Wagi podłogowe

Najlepszą wagą podłogową będzie taka, która spełni wymogi zastosowania, do którego jest przeznaczona. Obejmuje to wiele wymogów dotyczących dokładności, zakresu ważenia i miejsca instalacji lub eksploatacji wagi podłogowej. Przykładowo odpowiednim modelem do zastosowań wymagających dokładności będzie waga podłogowa PFK989 METTLER TOLEDO. Z kolei w sytuacji, gdy od największej dokładności ważniejsze jest połączenie dokładności, łatwości obsługi i trwałości, lepszym wyborem może być waga podłogowa PowerDeck PFD779.

 

Jak mogę sprawdzić, czy moje wagi podłogowe są dokładne?

W celu określenia, czy duża waga podłogowa lub podstawowa handlowa waga podłogowa podaje dokładne wyniki, należy skontaktować się z certyfikowanym serwisantem, który wykona jej wzorcowanie. Procedura wzorcowania umożliwia porównanie wyników podawanych przez wagę ze znaną masą wzorca. Między kolejnymi wzorcowaniami dokładność działania wagi można sprawdzać, testując ją z użyciem certyfikowanego testowego wzorca masy. METTLER TOLEDO oferuje serię bezpiecznych, łatwych w użyciu przemysłowych testowych wzorców masy dostosowanych do potrzeb konkretnego zastosowania.

 

Czy wagę elektroniczną można wzorcować?

Tak, wagę elektroniczną można wzorcować. Wzorcowanie to jedyny proces, dzięki któremu można mieć pewność, że wyniki ważenia za pomocą danego urządzenia są dokładne. Wzorcowanie najczęściej wykonuje wykwalifikowany technik.
 

W jaki sposób wykonuje się adiustację wag elektronicznych?

Do wzorcowania zakresu i liniowości wagi podłogowej służy testowy wzorzec masy. Wzorzec ten jest też używany do korygowania błędu niecentrycznego obciążenia. Regulację przeprowadza się za pomocą potencjometru odchylenia względnego w skrzynce przyłączeniowej.

 

Jak zresetować wagę elektroniczną?

Informacje na temat sposobu resetowania wagi elektronicznej zawiera instrukcja dostarczona z wagą podłogową. Nie ma standardowej metody resetowania wagi podłogowej.

 

Co oznacza 1 gram na wadze?

W przypadku wag podłogowych tylko urządzenia wyposażone w technologię kompensacji siły elektromagnetycznej (EMFR) są w stanie zarejestrować masę zaledwie 1 grama. Waga podłogowa PFK989 z oferty METTLER TOLEDO wyposażona w czujniki wagowe oparte na technologii EMFR umożliwia ważenie przedmiotów o masie rzędu 1 grama. Waga do dużych ładunków może ważyć mniejsze ilości, ale nie musi. W celu uzyskania informacji o rozdzielczości i innych parametrach należy sprawdzić opis wagi.

 

Jakie przedmioty waży się w gramach?

Wiele różnych materiałów waży się w gramach – na przykład biżuterię, diamenty, metale szlachetne oraz kosztowne lub rzadkie składniki receptur.

 

Czy w ofercie są dostępne odporne elektroniczne platformy wagowe do 300 kg?

Tak, możemy zaoferować wagę podłogową lub stołową o nośności do 300 kg. Wszystkie wagi są elektroniczne – pełną ofertę można znaleźć w naszej witrynie internetowej.

 

Jaka jest szybkość ważenia wagi podłogowej w zakresie 200–1500 kg?

Odczyt naszych wag podłogowych stabilizuje się zazwyczaj w 2–5 sekund w przypadku typowej operacji załadunku materiału na platformę wagi.

 

Czy jest w ofercie waga podłogowa z buforem tłumiącym drgania?

Nie, obecnie nie mamy w ofercie takiej wagi, ale możemy opracować niestandardowe wagi o konstrukcji pochłaniającej drgania. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji wagi podłogowej z uwzględnieniem określonych potrzeb, należy skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

 

Czy jest w ofercie waga podłogowa do ważenia zbiorników IBC lub palet o masie do 3 ton?

Tak, możemy zaoferować wagi podłogowe PFA579, PUA579, 2888 i PFD779 do ważenia zbiorników IBC lub palet.

 

Czy jest w ofercie waga podłogowa w cenie odpowiedniej do naszego zastosowania?

Oferujemy różne wagi podłogowe w różnych przedziałach cenowych i staramy się znaleźć rozwiązanie odpowiednie do każdego zastosowania. Aby znaleźć odpowiednią dla siebie wagę podłogową, należy skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

 

Czy oferujecie system wagi podłogowej z możliwością wyświetlania masy w formacie kodu kreskowego do skanowania?

Funkcja ta nie jest dostępna bezpośrednio w systemie wagi podłogowej, ale dodanie jednego z naszych terminali z funkcją Bluetooth lub Wi-Fi umożliwia połączenie z danym systemem lub urządzeniem. Dowiedz się więcej o opcjach naszych wag podłogowych.

 

Czy system wagi podłogowej można podłączyć do drukarki, która drukuje etykiety samoprzylepne?

Prawie wszystkie nasze systemy wag podłogowych z terminalami umożliwiają podłączenie do drukarki. Obecnie oferowane drukarki nie umożliwiają drukowania na etykietach samoprzylepnych,

można jednak zakupić drukarkę z tą funkcją i podłączyć ją do naszych terminali. Dowiedz się więcej o naszych wagach podłogowych z drukarką. Sądzimy, że nasza waga podłogowa z opcją drukarki spełnia potrzeby w zakresie różnych zastosowań.

 

Czy system niskoprofilowej wagi podłogowej oferuje połączenie Ethernet/IP?

Tak, METTLER TOLEDO oferuje wiele terminali z połączeniem Ethernet/IP, na przykład IND570, ACT350 i IND331. Po zapoznaniu się z informacjami o tych terminalach można wybrać model właściwy do konkretnego zastosowania.

 

Jaka jest dokładność i nośność oferowanych wag podłogowych?

Zasadniczo METTLER TOLEDO oferuje wagi do ważenia w zakresie od 600 g do 12 000 kg z dokładnością odczytu od 0,01 g do 2 kg. Po otrzymaniu informacji, jakiego typu ładunki mają być ważone, pomożemy wybrać wagę odpowiednią do zastosowania.

 

Czy system wagi podłogowej umożliwia połączenie z serwerem WeighSync?

Tak, prawie wszystkie terminale wagowe METTLER TOLEDO można podłączyć do  centralnego pliku za pomocą połączenia szeregowego przez serwer WeighSync. Warto zapoznać się z informacjami o danym terminalu, aby sprawdzić, jakie zapewnia możliwości.

 

Wagi przemysłowe

Można też poprosić o konsultację na miejscu, aby uzyskać informacje na temat wszystkich opcji naszych handlowych wag podłogowych bezpośrednio od naszych ekspertów od dużych wag podłogowych i ważenia ciężkich ładunków. Zapoznaj się z dodatkowymi możliwościami i wersjami wag podłogowych, w tym z rozwiązaniami takimi jak:

i wiele innych.