Przepisy dotyczące znakowania kosmetyków w USA, UE i Chinach — pobierz bezpłatnie - METTLER TOLEDO
Opracowania techniczne

Przepisy dotyczące znakowania kosmetyków w USA, UE i Chinach — pobierz bezpłatnie

Opracowania techniczne

Najważniejsze informacje na temat etykietowania dla producentów chcących prowadzić handel w tych regionach

Przepisy dotyczące znakowania kosmetyków w USA, UE i Chinach.
Przepisy dotyczące znakowania kosmetyków w USA, UE i Chinach.

Aby zadbać o bezpieczeństwo konsumentów, wprowadzono przepisy dotyczące produktów kosmetycznych wprowadzające obowiązek zamieszczenia informacji wymaganych przez organy zarządzające. W niektórych krajach niezastosowanie się do przepisów może skutkować natychmiastowym zakazem sprzedaży danego produktu w tym rejonie.

Wiele krajów pracuje wspólnie nad opracowaniem ujednoliconych przepisów, ale nadal istnieją istotne różnice w wymogach obowiązujących w poszczególnych regionach.

W tym opracowaniu technicznym staramy się przedstawić w zarysie przepisy regulujące oznakowanie kosmetyków na najważniejszych rynkach świata. Znajdują się tu przydatne wskazówki dla producentów już handlujących na tych rynkach oraz tych, którzy dopiero zamierzają na nie wejść.

Opracowanie skupia się na przepisach obowiązujących w trzech najważniejszych regionach gospodarczych:

  • Stany Zjednoczone
  • Unia Europejska
  • Chiny

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz opracowanie techniczne

Na silnie konkurencyjnym rynku kosmetyków coraz większego znaczenia dla producentów nabierają działania zmierzające do odróżnienia się od konkurencji w oczach konsumenta. Osiągnięcie tego celu często zależy od wykonania etykiet, które zwrócą uwagę potencjalnych konsumentów i będą stanowić skuteczny argument przemawiający za zakupem produktu. Podczas projektowania takich etykiet należy jednak pamiętać o wymogach prawnych obowiązujących na rynku docelowym.

W ostatnich latach Stany Zjednoczone i Unia Europejska podjęły starania na rzecz zunifikowania swoich regulacji z myślą o ułatwieniu wzajemnego handlu. Jednak nadal istnieje kilka istotnych różnic między oboma regionami, które są związane głównie z terminami używanymi w odniesieniu do poszczególnych składników. Niestety to oznacza, że nie ma jednego wzoru etykiety, który spełniałby wszystkie wymogi. Producenci muszą zatem nadal korzystać z wielu wzorów etykiet, by móc sprzedawać swoje wyroby w różnych krajach, co oznacza konieczność nadążania za najnowszymi przepisami

Inne opracowania techniczne

Jak wybrać skuteczny system kontroli wizyjnej do zapewniania jakości
Przewodnik ten przedstawia najlepszy sposób na wybór odpowiednich urządzeń do kontroli wizyjnej. Obejmuje wszystkie ważne aspekty, które należy uwzglę...
Końcowe wymogi ustawy FSMA
Zrozumienie i spełnienie końcowych wymogów amerykańskiej ustawy o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa żywności (FSMA).
Zasady należytej staranności
W tym opracowaniu technicznym wyjaśniono koncepcję i zasady należytej staranności, a zwłaszcza jej ważnej roli jako podstawy obrony w postępowaniu sąd...
Wymagania przepisów dotyczących znakowania żywności
Producenci znajdą tu wszystkie istotne informacje dotyczące etykietowania, pozwalające ograniczyć do minimum ryzyko wycofywania produktu z rynku oraz...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.