Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności – METTLER TOLEDO
Opracowania techniczne

Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności – ściągnij bezpłatnie

Opracowania techniczne

W jaki sposób producenci żywności mogą spełnić te wymagania w celu osiągnięcia zgodności z przepisami?

Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności
Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności

W tym opracowaniu technicznym opisano najważniejsze normy bezpieczeństwa żywności i ich najnowsze wymagania. Wyjaśniono również, w jaki sposób wdrożenie programu kontroli produktów może pomóc producentom żywności spełnić te wymagania w celu osiągnięcia zgodności z przepisami.

Oprócz obowiązujących norm jakości, takich jak ISO9001, Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) oraz Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne (HACCP), coraz ważniejsze dla producentów jest posiadanie certyfikatów bezpieczeństwa żywności zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności na coraz bardziej zglobalizowanym rynku.

W tym opracowaniu technicznym omówiono następujące zagadnienia:

 • Sytuacja w dziedzinie norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności
 • W jaki sposób kontrola produktów pomaga osiągnąć zgodność z normami bezpieczeństwa żywności w następujących obszarach:
  • Identyfikowalność
  • Kontrola jakości i napełniania
  • Wykrywanie ciał obcych
  • Urządzenia o higienicznej konstrukcji
  • Wzorcowanie/kalibracja urządzeń

Aby dowiedzieć się więcej, ściągnij opracowanie techniczne

Bezpieczeństwo żywności jest coraz ważniejsze oraz ma wpływ na konsumentów i firmy na całym świecie. Chociaż większość żywności na świecie jest bezpieczna, obawy związane z bezpieczeństwem i wycofywaniem produktów z rynku to kwestie najwyższej wagi, które wyróżniają potencjalne zagrożenia ze strony żywności. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2015 roku 600 milionów ludzi rocznie, czyli prawie jedna dziesiąta całej populacji świata, zapada na różne choroby po spożyciu zanieczyszczonej żywności.

Ze względu na wzrost wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności posiadanie uznanych certyfikatów bezpieczeństwa żywności jest coraz ważniejsze, ponieważ pomaga producentom zagwarantować, że produkty schodzące z ich linii produkcyjnych są tak bezpieczne dla konsumentów, jak to tylko możliwe. Włączenie urządzeń do kontroli produktów do obejmującego całą firmę programu kontroli produktu może odgrywać bardzo ważną rolę we wspieraniu przestrzegania rygorystycznych norm branżowych.

Systemy kontroli produktów od METTLER TOLEDO zostały opracowane pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia FSMA i normami zatwierdzonymi przez organizację GFSI – oferują one możliwość dokumentacji, monitorowania i weryfikacji wymagane do osiągnięcia zgodności z przepisami.

Opracowania techniczne

Ograniczenie ryzyka niezgodności z przepisami
Opracowanie techniczne poświęcone siedmiu sposobom ułatwienia procesu certyfikacji bezpieczeństwa żywności dzięki wsparciu serwisowemu ze strony dosta...
Poprawa kontroli jakości opakowań okrągłych
W tym opracowaniu technicznym opisano dwie techniki kontroli wizyjnej 360° z względnieniem wad i zalet jakie oferują w przypadku kontroli produktów ok...
Zapobieganie wycofywaniu produktów spożywczych z użyciem technologii kontroli produktów
Przewodnik, w którym omówiono sposoby wykorzystania technologii do zwiększenia skuteczności programów zapobiegania wycofywaniu produktów z rynku.
Serializacja - czy jesteś gotów?
Ryzyko wynikające z obecności na rynku podrabianych produktów medycznych nadal wzrasta. Poznaj sposób niezawodnego śledzenia produktów medycznych pole...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.