Co to jest wzorcowanie? Czym różni się od adiustacji?
Opracowania techniczne

Co to jest wzorcowanie?

Opracowania techniczne

Różnice między wzorcowaniem a adiustacją w przypadku wag laboratoryjnych

Wzorcowanie: co to jest?
Wzorcowanie: co to jest?

Ten przewodnik zawiera jasny przekaz dotyczący wzorcowania: co nim jest, a co nie. Pokazano w nim, że wzorcowanie i adiustacja to nie to samo, wyjaśniając, w czym i dlaczego się różnią.
Koncepcja wzorcowania generalnie dotyczy wszystkich rodzajów urządzeń pomiarowych, jednak w tym dokumencie skupiono się na wagach. W dalszej jego części zamieszczono omówienie tolerancji i niepewności pomiaru w kontekście wzorcowania.

Czym jest więc wzorcowanie?

W prostych słowach: wzorcowanie to porównanie ilościowe. Aby sprawdzić prawidłowość wskazania wagi, na szalce umieszcza się referencyjny wzorzec masy. Wartością błędu jest różnica między wartością zmierzoną (odczytem) a rzeczywistą (referencyjnym wzorcem masy). Pytanie brzmi: czy wartości tego błędu można ufać, czy może jest tylko artefaktem powstałym na papierze.
Po zakończeniu wzorcowania wagi sporządzane jest świadectwo, w którym podaje się wskazania wagi w porównaniu z wartościami referencyjnymi. Zastosowane tolerancje przekładają się na ocenę: zaliczone/niezaliczone.

Aby dowiedzieć się więcej o wzorcowaniu wag, ściągnij przewodnik. 

 

Co to jest wzorcowanie?
Wzorcowanie: co to jest?

„Wzorcowanie to działanie, którego pierwszy krok, w określonych warunkach, polega na ustaleniu zależności między odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, natomiast krok drugi polega na ustaleniu zależności pozwalającej uzyskać poprawny wynik pomiaru na podstawie wskazania z wykorzystaniem informacji z kroku pierwszego”.

VIM, Międzynarodowy słownik metrologii

 

 

 Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.