Wartość pH wody czystej: specjalistyczne elektrody zwiększają wydajność pomiaru
Wiedza fachowa

Pomiar pH wody czystej

Wiedza fachowa

Specjalistyczne elektrody podnoszą dokładność pomiarów pH wody czystej

Woda czysta ma niewielką przewodność, co oznacza, że przy pomiarze pH trzeba zachować szczególną uwagę, by w układzie elektrody pH nie doszło do wahań potencjału na styku cieczy. Mogłoby to doprowadzić do dryfu czasu reakcji oraz spowodować niedokładne, niedające się powtórzyć wyniki. Udany pomiar zależy od odpowiedniego doboru elektrody. Przydatność elektrody do określonego zastosowania zależy od typu membrany szklanej, kształtu końcówki, a także rodzaju złącza.

Membrany typowych elektrod mają niską czułość na jony wodoru, więc próby wykorzystania ich do pomiaru pH dają niedokładne wyniki i wahania odczytu. Odpowiednie właściwości techniczne, które pozwalają uzyskać odpowiednią czułość, dokładność i czas reakcji, zapewniają tylko elektrody specjalistyczne, takie jak InLab Pure Pro-ISM lub InLab Pure.

METTLER TOLEDO oferuje notę aplikacyjną oraz przewodnik, które ułatwiają uporanie się z wyzwaniem analizy pH próbek wody czystej. Dzięki zaleceniom dotyczącym optymalnego doboru elektrody, wskazówkom z zakresu najlepszych praktyk pomiarowych oraz poradom dotyczącym właściwej konserwacji elektrod pomagają one uzyskać wiarygodne wyniki i zwiększyć trwałość przyrządów.

pH wody czystej
pH wody czystej

Poniżej zamieszczamy omówienie problemów, które można napotkać przy pomiarach pH w próbkach wody czystej. Można się również dowiedzieć, dlaczego pomiar ten jest ważny i jak prawidłowo dobrać elektrodę do zastosowania.

Z jakimi problemami zetkniesz się przy pomiarze pH wody czystej?

Z tego filmu dowiesz się, jak uprościć proces pomiaru i zapewnić dokładność oraz powtarzalność wyników dzięki odpowiednio wybranym elektrodom.

Do czego potrzebna jest znajomość pH wody czystej?

Wartość pH wody jest wskaźnikiem jej czystości. Pomiary pozwalają ujawnić obecność rozpuszczalnych minerałów śladowych i określić, z jakim prawdopodobieństwem spowoduje ona korozję, będzie sprzyjać rozwojowi organizmów wodnych lub będzie bezpieczna do picia. Aby wyjaśnić te kwestie, amerykańska organizacja ASTM opisała w normach D1293 i D5464 sposób pomiaru pH w próbkach wody oraz wody o niskiej zawartości jonów.

Gdzie wykonuje się pomiar pH wody czystej?

W wielu branżach i sektorach przemysłu, w tym między innymi farmaceutycznym, spożywczym i napojowym, biomedycznym oraz energetycznym czystość wody jest bardzo istotna. Wszystkie wymienione branże każdego dnia wykorzystują wodę czystą w codziennych testach i innych pracach laboratoryjnych.

Trudne próbki

Niska zawartość jonów (przewodność 100 μS/cm) w próbkach wody czystej oznacza, że przy pomiarach pH należy zachować szczególną uwagę. Wartość pH wody czystej wynosi 7,00 przy 25ºC, jednak jej próbki szczególnie łatwo pochłaniają CO2 z atmosfery, co powoduje powstawanie kwasu węglowego i zmianę oczekiwanej wartości pH z 7,00 na 5,20. Aby ograniczyć to zjawisko, METTLER TOLEDO zaleca pomiar pH w celi przepływowej.

Wybór właściwej elektrody

Jednym ze sposobów poradzenia sobie z trudnościami przy pomiarach wody czystej jest użycie specjalistycznej elektrody. W ofercie METTLER TOLEDO dostępne są dwie elektrody, które doskonale sprawdzą się przy analizie próbek o niskiej zawartości jonów. Elektrody InLab Pure Pro-ISMInLab Pure ułatwiają pomiar w próbkach wody oczyszczonej i w porównaniu ze standardowymi elektrodami pH dają bardziej precyzyjne wyniki.

Ściągnij poniższe dokumenty, aby dowiedzieć się więcej o pomiarach pH w próbkach wody czystej:

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.