Nowoczesne laboratorium syntezy | Bezpłatny przewodnik
Wiedza fachowa
W praktyce
Opracowania techniczne

Nowoczesne laboratorium syntezy

Wiedza fachowa
W praktyce
Opracowania techniczne

Procesy syntezy chemicznej stają się coraz bardziej złożone, a w odpowiedzi na to wyzwanie chemicy opracowują nowatorskie techniki i metody.

Nowe stanowisko pracy chemika
Trudno opracowywać nowoczesne procesy chemiczne, gdy sprzęt do syntezy ogranicza możliwości prowadzenia doświadczeń. Tradycyjne elementy zestawów doświadczalnych, takie jak kolby okrągłodenne, wkraplacze i łaźnie lodowe, mogą ograniczyć zakres dostępnych opcji syntezy i uniemożliwić uzyskanie danych potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji przy opracowywaniu procesu.  

W prezentowanym przewodniku omówiono nowy zestaw narzędzi przeznaczony specjalnie dla chemików, który oferuje dodatkowe możliwości w pracach doświadczalnych oraz umożliwia automatyzację monotonnych zadań i pozyskanie wysokiej jakości danych za naciśnięciem przycisku.  

Ściągnij przewodnik „Nowoczesne laboratorium syntezy: nowe stanowisko pracy chemika", aby dowiedzieć się, jak inteligentne narzędzia do syntezy w połączeniu z funkcjami cyfryzacji prac laboratoryjnych mogą przeobrazić sposób opracowywania procesów chemicznych.

Ograniczenia w laboratorium: wyzwania związane z tradycyjnym wyposażeniem

W większości doświadczeń dotyczących syntezy chemicznej laboranci i inżynierowie chemicy skupiają się na czterech podstawowych czynnościach:

  • ogrzewaniu i chłodzeniu,
  • mieszaniu,
  • dozowaniu,
  • pobieraniu próbek.

Tradycyjne zestawy wyposażenia przeznaczone do przeprowadzania tych operacji obejmują szkło laboratoryjne, płyty grzewcze, podstawowe urządzenia do chłodzenia, mieszadła i inne urządzenia zewnętrzne. Prowadzenie doświadczeń z użyciem tego typu sprzętu wiąże się z ograniczeniami w sześciu kluczowych obszarach.

1. Mała funkcjonalność sprzętu ręcznego
Procedury ręczne wymagane do wykonywania doświadczeń z użyciem różnych zestawów doświadczalnych mogą mieć negatywny wpływ na jakość danych i wydajność pracy w laboratorium.

2. Ograniczony zakres zastosowań
Optymalizacja reakcji chemicznych może być trudnym zadaniem, gdy chemik jest ograniczony niewielkim zakresem parametrów doświadczalnych, zwłaszcza temperatury, prędkości dozowania i mieszania, stężenia i temperatury.

3. Kwestie bezpieczeństwa pracy
Chemicy korzystający z tradycyjnych zestawów do syntezy często muszą obchodzić się z toksycznymi chemikaliami oraz niebezpiecznymi rozpuszczalnikami, odczynnikami i innymi substancjami.

4. Niespójność rejestrowania i odczytu danych
Wady ręcznego prowadzenia notatek laboratoryjnych to możliwość utraty danych i niepełnego zapisu danych, a także trudność ich wyszukiwania i odczytu.

5. Niedostateczne kontrola parametrów
Korzystając z narzędzi ręcznych, bardzo trudno utrzymywać parametry w wąskim zakresie tolerancji na każdym etapie reakcji – ogranicza to możliwości prowadzenia analizy wielowymiarowej, na przykład na potrzeby projektowania eksperymentów (DoE).

6. Luki informacyjne
Luki informacyjne występujące w przypadku długich reakcji chemicznych utrudniają zrozumienie mechanizmu i kinetyki reakcji oraz procesu tworzenia zanieczyszczeń.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.