SOP: Czyszczenie wagi laboratoryjnej - METTLER TOLEDO
 
Menu
Standardowe Procedury Operacyjne

SOP: Czyszczenie wagi laboratoryjnej

Standardowe Procedury Operacyjne
Dowiedz się, jak czyścić wagę analityczną lub wagę precyzyjną. Pobierz pełną wersję standardowej procedury operacyjnej (SOP).
Dowiedz się, jak czyścić wagę analityczną lub wagę precyzyjną. Pobierz pełną wersję standardowej procedury operacyjnej (SOP).

Zakres

Niniejsza standardowa procedura operacyjna (SOP) opisuje procedurę czyszczenia wagi laboratoryjnej (zarówno analitycznej, jak i precyzyjnej). Zawiera instrukcje dla personelu laboratoryjnego dotyczące sposobu postępowania w celu dokładnego wyczyszczenia wagi. Czystość wagi laboratoryjnej może mieć istotny wpływ na wydajność działania, trwałość urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkownika.

Zasady czyszczenia — zalecenia

  • Upewnij się, że pracownicy otrzymali instrukcje dotyczące sposobu czyszczenia wag. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować uszkodzenie wagi lub elementów elektronicznych.
  • Najpierw usuń proszek i pył, a następnie substancje lepkie.
  • Do usuwania proszku i pyłu należy używać papierowej chusteczki. Nigdy nie zdmuchuj zanieczyszczeń; mogłoby to powodować przeniesienie zanieczyszczeń lub rozsypanych materiałów próbki do wnętrza wagi.
  • Do usuwania substancji lepkich używaj wilgotnej niestrzępiącej się ściereczki i łagodnego rozpuszczalnika (izopropanolu lub etanolu 70%); nie używaj materiałów ściernych.
  • Nie należy rozpylać ani wylewać płynów bezpośrednio na wagę.
  • Stożkowy otwór (w którym znajduje się szalka) lub przewody powietrzne (szczeliny z przodu lub z tyłu osłony przeciwwiatrowej) trzeba czyścić ściereczką albo szczoteczką.
  • W miarę możliwości trzeba wymontować części (np. szalkę i tackę ociekową) w celu czyszczenia. Należy wyjąć tylko takie części, które można usunąć bez użycia narzędzi i których demontaż opisano w instrukcji obsługi.
  • W miarę możliwości nie należy odłączać urządzeń peryferyjnych, chyba że jest to konieczne w celu wykonania czyszczenia.
  • Wagę należy czyścić na stanowisku roboczym; nie przechylaj jej, nie przesuwaj, ani nie przenoś, jeśli nie znasz instrukcji dotyczących przenoszenia. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować kosztowne uszkodzenia.

Zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia

Częstotliwość czyszczenia zależy od branży, zastosowania i częstotliwości użycia wagi. METTLER TOLEDO zaleca przyjęcie ogólnej zasady, że wagę należy czyścić natychmiast po każdym użyciu lub zmianie próbki. W przypadku potencjalnie toksycznych substancji wagę należy wyczyścić zawsze po użyciu.

Procedura czyszczenia

Poniżej opisano ogólną procedurę czyszczenia, która dotyczy wszystkich wag stołowych. Zależnie od typu i modelu wagi nie wszystkie wymienione czynności mają zastosowanie (np. waga precyzyjna 0,1 g nie zawiera osłony przeciwwiatrowej ani pierścienia przeciwwiatrowego).

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.