Prawidłowe znakowanie świeżych produktów w sklepach spożywczych - METTLER TOLEDO

Prawidłowe znakowanie świeżych produktów w sklepach spożywczych

Podczas seminarium omówimy aktualne przepisy COOL, zalecenia URMIS, problemy związane ze znakowaniem oraz perspektywy na przyszłość w zakresie znakowania produktów.

Prawidłowe znakowanie świeżych produktów w sklepach spożywczych
znakowanie w handlu detalicznym

Dowiedz się więcej o przepisach COOL: o obowiązkach ewidencyjnych, jakie nakładają one na sprzedawców, oraz toczących się w tle bataliach prawnych. Omówimy także kwestie znakowania pozycji menu i zalecenia URMIS.

Oceniamy przykładowe etykiety, wskazując informacje, które są wymagane, i te zalecane na dzisiejszych etykietach.

Przyglądamy się także wyzwaniom związanym ze znakowaniem produktów oraz perspektywom na przyszłość.