Seminarium

Sprawniejsze wykrywania zanieczyszczeń o niskiej gęstości

Wykorzystanie nowych rozwiązań rentgenowskich w celu lepszej ochrony marki

Przegląd programu

  • Wprowadzenie
  • Jak działa nowa technologia
  • W jaki sposób technologia rentgenowska o dwóch poziomach energii chroni markę i konsumenta?
  • Czy opakowanie wpływa na wydajność?
  • Demonstracja systemu kontroli rentgenowskiej o dwoch poziomach energii

Podczas tego seminarium internetowego na żądanie dowiesz się, jak uporać się z problemem wyszukiwania zanieczyszczeń o mniejszej gęstości. Wykrywanie ciał obcych jest ważnym procesem kontroli jakości w produkcji, ale znalezienie zanieczyszczeń o niższej gęstości może być wyzwaniem. Im mniejsza gęstość ciała obcego, tym trudniej za pomocą promieniowania rentgenowskiego odróżnić zanieczyszczenie od produktu. Nowe detektory rentgenowskie o dwóch poziomach energii METTLER TOLEDO zapewniają lepsze wyniki wykrywania i mogą pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa oraz jakości produktów, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i ochrony marki.

Po wysłuchaniu tego seminarium uczestnicy będą lepiej rozumieć wyzwania związane z występowaniem zanieczyszczeń o niskiej gęstości oraz korzyści, jakie w zakresie poprawy wyników wykrywania daje nowa technologia rentgenowska METTLER TOLEDO.