Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności wysokich, sztywnych pojemników dzięki kontroli RTG - METTLER TOLEDO
Seminaria internetowe na życzenie

Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności wysokich, sztywnych pojemników dzięki kontroli RTG

Seminaria internetowe na życzenie

Nowe seminarium internetowe wyjaśnia, jak sprostać najczęstszym wyzwaniom związanym z kontrolami, aby osiągnąć optymalny poziom detekcji zanieczyszczeń.

Rozwiąż najczęstsze problemy związane z kontrolami, aby osiągnąć optymalny poziom detekcji zanieczyszczeń.
Rozwiąż najczęstsze problemy związane z kontrolami, aby osiągnąć optymalny poziom detekcji zanieczyszczeń.

W nowym seminarium internetowym METTLER TOLEDO Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności wysokich, sztywnych pojemników wprowadza się podział takich pojemników na trzy kategorie w zależności od gęstości pakowania: niska, średnia i wysoka. W odniesieniu do każdej kategorii kierownik sprzedaży urządzeń Mettler Toledo Safeline X-ray, Paul King, wyjaśnia trudności, z jakimi najczęściej stykają się producenci. Następnie omawia różne rozwiązania RTG dostępne obecnie na rynku i przeznaczone do eliminowania takich problemów poprzez zapewnienie optymalnego poziomu wykrywania zanieczyszczeń.

Obejrzyj siedmiominutowe seminarium internetowe i dowiedz się:

  • dlaczego im większa średnica pojemnika w kierunku wiązki, tym bardziej skuteczność wykrywania ulegnie zmniejszeniu.
  • Jak kondycjonowanie produktu wpływa na czułość wykrywania zanieczyszczeń.
  • Jak sposób pakowania może spowodować utworzenie trudnych do skontrolowania miejsc.
  • Im bardziej skomplikowany kształt pojemnika, tym trudniej go skontrolować
Paul King
7 minut
English

Producenci żywności coraz częściej włączają systemy kontroli rentgenowskiej w swoje linie produkcyjne, aby ograniczyć do minimum ryzyko wycofywania produktów ze sprzedaży, chronić wartość marki oraz zapewnić bezpieczeństwo konsumentom. Jednak kontrolowanie wysokich, sztywnych pojemników pod kątem zanieczyszczeń fizycznych i usterek jakościowych przy użyciu technologii RTG może okazać się trudne z kilku powodów.

Dostępne są systemy rentgenowskie, które oferują całościową i wydajną kontrolę produktów zapakowanych w plastikowe pojemniki, kartony, opakowania typu doypack, metalowe puszki oraz szklane słoiki i butelki. Jednak aby wybrać rozwiązanie, które najlepiej pasuje do danego zastosowania, producenci muszą rozumieć wyzwania, jakie wiążą się z poszczególnymi rodzajami materiałów opakowaniowych, a także orientować się w różnego typu opcjach geometrii wiązki i ich przydatności do różnego rodzaju zadań kontrolnych.

Powiązane seminaria internetowe

Najwyższe bezpieczeństwo żywności: seminarium internetowe na żądanie
W seminarium internetowym na żądanie dotyczącym najwyższego bezpieczeństwa żywności omówiono sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom mechanicznym w 6 k...
Kontrola rentgenowska puszkowanych produktów spożywczych – seminarium internetowe
Cenne informacje ułatwiające producentom różnego typu produktów spożywczych w puszkach zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności.
Siedem łatwych sposobów ograniczenia ryzyka niezgodności z przepisami
Na tym seminarium internetowym omawiamy podstawowe czynniki sprzyjające zachowaniu zgodności z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywnośc...
Jaka lokalizacja kontroli rentgenowskiej na linii produkcyjnej zapewnia największą skuteczność?
To krótkie seminarium internetowe — Wybór krytycznych punktów kontrolnych dla systemów kontroli rentgenowskiej — ma na celu ułatwienie producentom spo...

Rentgenowska (x-ray) kontrola produktów  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.