Integralność danych – e-seminarium

Kluczowe zagadnienia w laboratoriach podlegających wymogom GxP

 

Integralność danych znajduje się obecnie w centrum uwagi instytucji nadzoru i kontroli. Nasze seminarium internetowe ułatwia zrozumienie kryteriów integralności danych (ALCOA+) i ich zastosowanie w laboratorium. Dowiedz się, jak uniknąć ryzyka niepełnych danych, braku ścieżki audytu i zafałszowania wyników podczas kontroli.

Zagadnienia omówione w ramach seminarium na temat integralności danych:

 • Definicja integralności danych według instytucji nadzoru.  
 • Aktualne wytyczne wydane przez agencje FDA i MHRA oraz trendy w procesach kontroli.
 • Jak stosować kryteria (ALCOA+), aby zapewnić integralność danych w laboratorium.
 • Praktyki, których należy unikać – na przykładach przypadków niezgodności wykrytych przez instytucje nadzoru.
 • Co podlega ocenie i czym są dane pierwotne w przypadku użycia systemu komputerowego?
 • Praktyczne rady i zalecenia dotyczące użycia rozwiązań takich jak oprogramowanie LabX w celu usprawnienia procesu zarządzania danymi i wyeliminowania źródeł problemów z integralnością danych w typowym laboratorium.

 

Czym jest integralność danych?

Definicje integralności danych:

 • Stopień kompletności, spójności i dokładności danych w całym cyklu życia danych. (MHRA, 2015)
 • Stopień kompletności, spójności i dokładności zbioru danych. (FDA, 1995)

 

Dlaczego integralność danych jest ważną kwestią?

Integralność danych jest kluczowym aspektem jakości produktu farmaceutycznego i informacji przekazywanych do instytucji nadzoru. W ostatnich latach kontrole ujawniają coraz więcej przypadków niekompletnych danych, braku ścieżki audytu i zafałszowania wyników.

W lipcu 2014 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała komunikat ostrzegawczy informujący, że w ramach swojej działalności związanej z egzekwowaniem prawa Agencja zwraca szczególną uwagę na integralność danych. Brytyjska Agencja ds. Leków i Produktów Medycznych (MHRA) poszła o krok dalej, wydając publikację pt. „Dobra Praktyka Produkcji – definicje i wytyczne dotyczące integralności danych dla branży” w styczniu 2015 r.

Z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne kontrole ze strony instytucji nadzoru kierownicy i specjaliści zatrudnieni w laboratoriach podlegających wymogom GxP muszą rozumieć kluczowe zagadnienia integralności danych i być w stanie udowodnić zgodność z wymaganiami.

 

Grupy docelowe seminarium internetowego na temat integralności danych:

 • osoby zainteresowane znaczeniem integralności danych w procesie audytu;
 • kierownicy i pracownicy naukowi z laboratoriów analitycznych zajmujących się kontrolą jakości i działalnością badawczo-rozwojową;
 • personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości;
 • pracownicy laboratoryjni i odpowiedzialni za zapewnienie jakości w podmiotach świadczących usługi badawcze (CRO) lub usługi w zakresie produkcji (CMO);
 • kierownicy ds. zgodności i uregulowań prawnych;
 • konsultanci ds. GMP i CMC, audytorzy GLP i konsultanci ds. jakości;
 • kierownicy laboratoriów, osoby nadzorujące laboratoria i kierownicy produkcji;
 • audytorzy (wewnętrzni i zewnętrzni) odpowiedzialni za ocenę integralności danych i jakości w laboratoriach.