Dobra praktyka ważenia - rutynowe testy wag
Seminaria internetowe na życzenie

Dobra Praktyka Ważenia GWP: rutynowe testy

Seminaria internetowe na życzenie

Dobra Praktyka Ważenia - opierając się na naukowych zasadach, firma METTLER TOLEDO opracowała program zarządzania obejmujący cały cykl pracy wagi i szacowanie ryzyka procesowego. Dobra Praktyka Ważenia (Good Weighing Practice™, w skrócie GWP®) stanowi skuteczną odpowiedź. GWP pomaga ustanowić i utrzymać jakość procesów ważenia na stabilnym wysokim poziomie i przeprowadzać rutynowe testy wag tak często, jak wymaga tego proces ważenia i systm jakości.

English , Deutsch , Français , 中文
  
Podsumowanie
Druga część seminarium internetowego poświęcona jest metodom systematycznego, kompleksowego i użytecznego sprawdzania sprawności wagi w całym okresie jej eksploatacji. Udzielone zostaną odpowiedzi na pytania typu jak, jak często i przy pomocy jakich wzorców masy i według jakich tolerancji waga powinna być sprawdzana. Wykażemy, że sprawdzanie zależy od dwóch ważnych parametrów, od dokładności ważenia oraz od ryzyka uzyskania niedokładnych wyników ważenia. Szczegółowo zostaną omówione rola i zakres odpowiedzialności technika serwisu, rutynowe sprawdzanie przy pomocy wzorców masy wykonywane przez użytkownika oraz wbudowane funkcje bezpieczeństwa takie jak automatyczna adiustacja. Wyjaśnimy również metodologię zaleceń udzielanych każdemu użytkownikowi opierającą się na integralnej strategii sprawdzania.

Kto powinien wziąć udział w seminarium internetowym
Kierownicy działów zapewnienia i kontroli jakości, kierownicy odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z wymaganiami, kierownicy laboratoriów i kierownicy działów produkcji oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad wagami.

 

Prowadzący
Dr. Klaus Fritsch, Kierownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności w METTLER TOLEDO.

Czas trwania
1 godzina.

Wymagania techniczne

Seminarium internetowe prowadzone będzie w trybie on-line.

GWP® - ogólnoświatowe wytyczne dotyczące ważenia

 
Przegląd
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.