Co oznaczają zmiany w normie ISO 9001:2015 dla ważenia? Obejrzyj seminarium internetowe.
Seminarium

Seminarium internetowe nt. normy ISO 9001:2015

Implikacje dla ważenia i wzorcowania

W tym seminarium internetowym na temat ISO 9001:2015
przedstawiono zmiany w najnowszej wersji normy ISO 9001, która została opublikowana we wrześniu 2015 roku, oraz opisano, jaki mają one wpływ na wszystkie procesy, w których występuje etap ważenia. Organizacje mają czas na wdrożenie tych zmian do września 2018 roku.  

To seminarium internetowe powinno zainteresować kierowników w każdej branży i w każdej organizacji, która stosuje system ISO 9001 i używa w swojej działalności jakichkolwiek urządzeń wagowych lub procesów ważenia.

ISO 9001, opracowana przez International Organization for Standardization (ISO), jest normą określającą wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Pomaga firmom i organizacjom uzyskać większą wydajność i zwiększyć zadowolenie klientów. Najnowsza wersja, ISO 9001:2015, zastępuje wersję 2008. Organizacje mają trzyletni okres przejściowy na wdrożenie zmian – do września
2018 roku.

W tym seminarium internetowym na żądanie nt. normy ISO 9001:2015 poruszono następujące zagadnienia:

  • Co nowego w normie ISO 9001:2015 i do kiedy należy wdrożyć zmiany
  • Jaki wpływ mają te zmiany na urządzenia wagowe i procesy ważenia
  • Jak zastosować podejście procesowe oparte na ryzyku przy użyciu cyklu Plan-Do-Check-Act (PDCA)
  • Dlaczego Good Weighing Practice™ jest łatwym sposobem wdrożenia zmian normy ISO 9001:2015 w procesach ważenia

Obejrzyj bezpłatne seminarium internetowe nt. normy ISO 9001:2015 i dowiedz się, jak zastosować w procesach ważenia podejście procesowe oparte na ryzyku zgodne z ISO 9001:2015.

Seminarium internetowe nt. zmian w normie ISO 9001:2015 wpływających na ważenie