Filozofia „lean” w laboratorium – jak ją wdrożyć? Obejrzyj seminarium internetowe.
Seminaria internetowe na życzenie

Jak optymalizować procesy laboratoryjne zgodnie z zasadami „lean” – część 1

Seminaria internetowe na życzenie

Pracuj sprawniej, a nie więcej

Filozofia „lean” w laboratorium
Filozofia „lean” w laboratorium

Wdrożenie zasad „lean” jest przydatne w przypadku nadmiernego obciążenia pracą lub przekraczania czasu realizacji zadań w laboratorium. Przed zainwestowaniem w nowe zasoby (sprzęt, pomieszczenia, personel) warto rozważyć zastosowanie koncepcji „lean”, która jest z powodzeniem stosowana m.in. w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej.

W części 1. seminarium internetowego na temat zasad „lean” w laboratorium Erwin Studer i Daniel Fuchs przedstawiają podstawowe koncepcje laboratorium w stylu „lean” oraz 10 obszarów udoskonaleń, pozwalających ocenić bieżącą sytuację w laboratorium i zidentyfikować potencjalne punkty, w których można poprawić wydajność. Omówiono tu również przykłady zastosowania w praktyce zasad „lean manufacturing” w firmie Mettler-Toledo GmbH.

40 minut
English

W laboratoriach w coraz większym zakresie wprowadza się optymalizację pracy na bazie zasad „lean manufacturing”. Prawidłowo wdrożona koncepcja laboratorium „lean” może przynieść znakomite wyniki i wpłynąć na uproszczenie obiegów i procesów roboczych, skrócenie czasu realizacji zadań i podniesienie efektywności w laboratorium. Laboratorium w stylu „lean” jest zorientowane na uzyskiwanie wyników w najbardziej efektywny sposób – pod względem kosztów i/lub czasu – przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu zasobów. Zastosowanie zasad „lean” to zasadniczo ćwiczenie z optymalizacji procesów mające na celu poprawę efektywności w organizacji.

Jak przystąpić do wdrażania zasad „lean” w laboratorium?

W ramach tego seminarium internetowego pt. „Wdrażanie w laboratorium filozofii lean w celu optymalizacji procesów laboratoryjnych – część 1: Pracuj sprawniej, a nie więcej” wyjaśniono kwestie, które należy uwzględnić przy wdrażaniu lub optymalizacji procesów „lean” w laboratorium, z podaniem praktycznych przykładów. Istotne ulepszenia można wprowadzić do funkcjonującego laboratorium, inicjując w dowolnej chwili optymalizację i normalizację metodą drobnych kroków (moduł po module), ale koncepcję optymalizacji procesu warto rozważyć także przy projektowaniu nowego budynku lub laboratorium.

Czego się nauczę?

  • Jak lepiej definiować, organizować i kontrolować procesy laboratoryjne, aby zapewnić stałą i przewidywalną sprawność działania laboratorium.
  • Jakie są potencjalne korzyści zastosowania zasad „lean” w laboratorium: a. krótszy czas realizacji zadań i niższe koszty; b. znacznie zwiększona wydajność i skuteczność; c. szczegółowe zrozumienie wymogów w zakresie potencjału laboratorium i pozyskiwania zasobów.
  • Jak ocenić bieżącą sytuację i prowadzić optymalizację procesów na podstawie 10 obszarów udoskonaleń.
Laboratorium w stylu „lean” – obszary udoskonaleń
Laboratorium w stylu „lean” – obszary udoskonaleń

Grupa docelowa seminarium internetowego:                  

  • kierownicy laboratoriów, osoby nadzorujące laboratoria i kierownicy produkcji;
  • planiści laboratoryjni i kierownicy obiektu;
  • kierownicy ds. doskonałości operacyjnej lub optymalizacji systemu oraz kierownicy programu „six sigma” wyższego i niższego szczebla;
  • kierownicy procesów biznesowych;
  • specjaliści ds. zarządzania zmianami;
  • producenci urządzeń i mebli laboratoryjnych.

Uwaga: w części 2 tego seminarium internetowego: Wdrażanie w laboratorium filozofii lean w celu optymalizacji procesów laboratoryjnych. Część 2: Zwiększenie wydajności szczegółowo wyjaśniono koncepcję mapowania strumienia wartości. Omówiono tu przykładowe sposoby identyfikowania zbędnych kroków w przebiegu prac analitycznych i wizualnego przedstawiania problematycznych obszarów.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.