Profesjonalna kontrola jakości produktów naftowych - METTLER TOLEDO

Profesjonalna kontrola jakości produktów naftowych

Zapewnienie jakości surowców petrochemicznych ma kluczowe znaczenie. Ale w jaki sposób określa się jakość? 

Jednym z ważnych parametrów jest ocena jakości materiału organicznego zawierającego olefiny i indeks bromowy. Metoda kulometrycznego oznaczania według Karla Fischera to przykład łatwego oznaczenia tego parametru.
 
 C30 Coulometer for determination of bromine index

Kulometryczne oznaczanie indeksu bromowego

  • Ważne kryterium jakości – stopień nienasycenia związków organicznych ma wpływ na ich różne właściwości fizyczne takie jak lepkość, temperatura wrzenia oraz zachowanie podczas polimeryzacji. Parametr ten określa tendencję do tworzenia szkodliwych gum, które zatykają układy paliwowe, filtry, itp. W jaki sposób można oznaczać stopień nienasycenia? Brom w pewnych warunkach wchodzi w reakcję z wiązaniami podwójnymi. Im więcej wiązań podwójnych znajduje się w cząsteczce związku chemicznego, tym więcej bromu ulega zużyciu w reakcji. Liczba bromowa jest równa ilości bromu wyrażonej w gramach, która została zaabsorbowana przez 100 gramów próbki. Liczba ta jest wskaźnikiem stopnia nienasycenia. Liczbę bromową oznacza się przez miareczkowanie próbki roztworem bromku-bromianu (Br-/BrO3-). W przypadku mniejszego zużycia bromianu wynik jest podawany jako zużycie w mg bromianu na 100g próbki i jest nazywany indeksem bromowym.
  • Indeks bromowy– czysto i wygodnie – metoda kulometryczna zapewnia czyste, wygodne i dokładne oznaczanie indeksu bromowego. Nie ma tu dodawania bromu do roztworu przy pomocy biurety. Brom jest generowany bezpośrednio w naczyniu miareczkowym przy pomocy prądu przepuszczanego przez celę elektrolityczną. Praca odbywa się z mniejszą ilością chemikaliów. Generowanie bromu przy pomocy prądu odbywa się bardziej dokładnie niż dodawanie go z biurety. Typowe próbki występujące w przemyśle posiadają indeks bromowy w zakresie od 2 do 50. Sytuacja taka dotyczy próbek czystych węglowodorów aromatycznych takich jak benzen, toluen lub ksylen. Wartości indeksu bromowego w przypadku rafinatów – węglowodorów otrzymanych z procesu krakingu przeznaczonych do produkcji benzyn – mogą być kilkaset, a nawet kilka tysięcy większe. Kulometr C30 METTLER TOLEDO pozwala oznaczać metodą Karla Fischera zawartość wody w różnego rodzaju próbkach produktów występujących w przemyśle petrochemicznym. Można nim również szybko i dokładnie oznaczać indeks bromowy. Służy do tego konkretna metoda. Generowanie bromu jest szybkie w przypadku wysokich wartości indeksu bromowego, ostrożne natomiast w przypadku wartości niewielkich. Ten sposób miareczkowania pozwala prowadzić oznaczanie charakteryzujące się wysoką dokładnością i odtwarzalnością, nawet indeksów przypadku jednocyfrowych indeksów bromowych. Jest to prosta metoda. Oznaczenia można wykonywać bez konieczności wkładania większego wysiłku w opracowanie metody, ponieważ skorzystać można z gotowego szablonu metody. Po oznaczeniu wartości ślepej w rozpuszczalniku następuje badanie próbek. Wszystkie próbki są badane przy pomocy tej samej metody.
  • …i po jednym kliknięciu - One Click™ – interfejs użytkownika One Click™ zapewnia łatwy dostęp do rutynowo wykonywanych zadań. Aby uruchomić metodę, wykonać oznaczenie w próbce lub wymienić rozpuszczalnik, wystarczy jedno kliknięcie - One Click™. Dobrze przemyślana konstrukcja celi elektrolitycznej w kulometrze zapewnia jej łatwe czyszczenie oraz pozwala prowadzić bardzo dokładne oznaczenia. Opróżnianie i ponowne napełnianie naczynia miareczkowego odbywa się pod nadzorem systemu Solvent Manager, którego pracą steruje titrator. Unika się w ten sposób kontaktu z chemikaliami. Kulometr C30 daje ci pewność, że próbki spełniają wymagania określone w specyfikacjach.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.