Poradnik projektowania wag samochodowych / pomostów wagowych | METTLER TOLEDO
 
Menu
Przewodniki

Poradnik zakupu wag samochodowych / pomostów wagowych

Przewodniki

Wszystko, co należy wiedzieć przy projektowaniu pomostu wagowego

truck_scale_buying_guide
truck_scale_buying_guide

Przed zakupem nowej wagi zazwyczaj ciężko znaleźć rzetelne i wiarygodne informacje. Materiały edukacyjne prowadzące przez najważniejsze etapy decyzyjne mogą zatem stanowić nieocenioną pomoc.

Poradnik pomaga w podjęciu właściwej decyzji osobom zainteresowanym zakupem nowej wagi samochodowej. Publikacja przyda się w początkowej fazie zdobywania informacji, a także pomoże lepiej poznać dostępne technologie i opcje.

Poradnik podzielono na następujące sekcje:

  1. Jak działa waga samochodowa?   
  2. Przepisy dotyczące wag i masy
  3. Podstawowe opcje wag
  4. Wydajność wag
  5. Dane techniczne pomostu wagowego
  6. Czujniki wagowe
  7. Planowanie obiektu
  8. Instalacja i certyfikacja
  9. Konserwacja, serwis i gwarancja

 

Co to jest waga samochodowa?

Wagi samochodowe, czyli pomosty wagowe, to wagi przemysłowe umożliwiające ważenie samochodów ciężarowych dowolnych rozmiarów. Najczęściej służą do określania masy towarów masowych kupowanych i sprzedawanych w ilościach hurtowych. W takich przypadkach informacje pochodzące z wagi są kluczową częścią transakcji biznesowej. Waga działa podobnie jak kasa fiskalna. Organy kontroli transportu drogowego używają wag samochodowych do sprawdzania, czy nie przekroczono dopuszczalnych mas całkowitych określonych dla pojazdów poruszających się po drogach. Pomosty wagowe używane są też do monitorowania ilości odbieranych i wysyłanych materiałów w różnych obiektach, takich jak zakłady przetwarzania i recyklingu odpadów stałych czy tereny budowy.

Jaka jest średnia długość wagi samochodowej?

W zastosowaniach wymagających zważenia całej ciężarówki waga samochodowa musi być wystarczająco długa, aby zmieściły się na niej wszystkie koła najdłuższej ważonej ciężarówki. Zazwyczaj jest to od 18 do 24 metrów (od 60 do 80 stóp) w przypadku ciągników siodłowych z naczepą i do 30 metrów (100 stóp) w przypadku ciągnika z dwoma naczepami. Maksymalna całkowita długość ciągników siodłowych z naczepami przeznaczonych do transportu na duże odległości zazwyczaj podlega regulacjom krajowym lub regionalnym.

Co to jest czujnik wagowy?

Jest to czujnik służący do pomiaru masy na wadze. Czujniki wagowe to serce każdej wagi samochodowej. Dokonują pomiaru masy obiektów na platformie wagi. Większość wag samochodowych wymaga od 6 do 12 czujników wagowych. Muszą one współpracować ze sobą bezbłędnie, aby zapewnić dokładne wskazania masy.

Jak działa waga samochodowa?

Za poprawne działanie wagi samochodowej odpowiada pięć współpracujących ze sobą głównych podzespołów. 1. Podstawa, czyli betonowy fundament, na którym opierają się instalacje stałe. 2. Pomost wagowy, nazywany również platformą wagi, czyli powierzchnia, na którą wjeżdżają ciężarówki. Pomost wagowy zazwyczaj składa się z modułowych sekcji, które łączy się w celu uzyskania żądanej długości. 3. Czujniki wagowe, czyli czujniki dokonujące pomiaru masy ładunku na wadze. W większości nowoczesnych wag pomost wagowy spoczywa na czujnikach wagowych. 4. Terminal wagowy, czasami nazywany wyświetlaczem, to panel sterowania wagą. Wyświetlana jest na nim wartość masy do odczytu przez operatora. Terminal często służy także jako punkt przyłączenia innych urządzeń peryferyjnych wag. 5. Kable: sygnał z czujników wagowych musi zostać przesłany do terminala. W większości przypadków odbywa się to za pomocą kabli.

Czym różni się waga samochodowa z platformą betonową od wagi z platformą stalową?

Platformy stalowe i betonowe powinny zapewniać taką samą wydajność ważenia, ponieważ są zbudowane zgodnie z tymi samymi specyfikacjami projektowymi. Istnieją jednak pewne różnice, które mogą sprawić, że dany typ platformy lepiej sprawdzi się w konkretnym zastosowaniu. Wagi samochodowe ze stalową platformą można zainstalować w ciągu zaledwie jednego dnia i mają mniejszą masę. Montaż wag z platformą betonową zajmuje 28 dni, ponieważ tyle trwa utwardzanie betonu do pełnej wytrzymałości. Wagi takie są też znacznie cięższe. Wagi z platformą betonową mają lepszą przyczepność niż platformy stalowe, których powierzchnia może być śliska po zamoczeniu. Ponadto wagi betonowe lepiej nadają się do obciążenia punktowego, które jest niezalecane na pokładzie stalowym. Konserwacja, okres użytkowania i całkowity koszt inwestycji są porównywalne w przypadku obu typów wag. Właściciele firm muszą sami ustalić, jakie rozwiązanie jest najlepsze w konkretnym zastosowaniu i najlepiej spełnia określone potrzeby.

Co to jest skrzynka połączeniowa?

Skrzynek połączeniowych (nazywanych również przyłączeniowymi) używa się razem z analogowymi czujnikami wagowymi, a także z większością cyfrowych czujników wagowych. Skrzynki połączeniowe łączą sygnały kilku czujników wagowych, a następnie przesyłają zsumowany sygnał. Typowa waga samochodowa z analogowymi czujnikami wagowymi ma od 2 do 4 skrzynek połączeniowych.

Jaka jest różnica między fundamentem w wykopie a fundamentem naziemnym?

Ten pierwszy buduje się w wykopie, a powierzchnia platformy wagowej znajduje się na poziomie otaczającego terenu. Głębokość wykopu jest kwestią subiektywną, ale może wpływać na łatwość obsługi przez ekipy przeprowadzające konserwację. Wagi bezwykopowe (otwarte) wznosi się z poziomu gruntu i mają profil o wysokości od 28 do 51 cm (od 11 do 20 cali). Mogą być otwarte po jednej stronie lub po obu stronach. Chociaż wybór między instalacją w wykopie a bezwykopową często jest kwestią preferencji, istnieje kilka sytuacji, które mogą wymagać użycia wykopu, na przykład: brak miejsca na podjazd, ograniczenie wysokości lub wymóg związany z przepisami bezpieczeństwa, ponieważ konstrukcja taka wyklucza ryzyko spadnięcia ciężarówki z wagi. Wybór zależy od konkretnych wymagań firmy i warunków instalacji.

Jak można zmodernizować wagę samochodową?

Wymiana wagi samochodowej jest kosztownym rozwiązaniem, które nie musi być konieczne, jeśli awaria dotyczy czujników wagowych. Gdy waga, zwłaszcza względnie nowa, często wymaga wyłączenia i napraw, zwykle oznacza to problem z elementem systemu czujników wagowych (czujnikami, kablami, złączami lub skrzynkami połączeniowymi). Modernizując te podzespoły przy użyciu systemu czujników wagowych POWERCELL® PDX®, można w ekonomiczny sposób przekształcić awaryjną wagę w urządzenie działające nawet lepiej niż nowe. METTLER TOLEDO jest w stanie z łatwością zastosować czujniki wagowe oparte na nowej technologii nawet w wagach konkurencyjnych.

Jaka jest dokładność wagi samochodowej?

Dokładność wagi samochodowej łatwo przyjąć za pewnik. W przypadku firm korzystających z wagi samochodowej przy zakupie lub sprzedaży towarów dokładność ma jednak kluczowe znaczenie w przeprowadzanych transakcjach. Dokładność wagi może wpływać na marże zysku, poziomy zapasów i zarządzanie jakością. Dopuszczalna tolerancja dokładności na potrzeby legalizacji wagi zależy od krajowych przepisów oraz obowiązujących norm, takich jak NIST/NTEP, OIML lub inne. Tolerancja jest funkcją wykorzystywanego zakresu ważenia i rozdzielczości wagi. Na przykład zgodnie z przepisami NTEP w przypadku wagi samochodowej o nośności 200 000 funtów (ok. 90 718 kg) wykorzystywanej do ważenia ciężarówek o masie od 70 000 do 80 000 funtów (od ok. 31 751 do ok. 36 287 kg) błąd (dodatni lub ujemny) może wynosić 160 funtów (ok. 73 kg). Taki poziom dokładności wynika z obowiązujących przepisów, natomiast urządzenia METTLER TOLEDO zawsze zapewniają najwyższą dokładność dzięki czujnikom wagowym POWERCELL PDX.

Jak zabezpieczyć wagę przed uderzeniem pioruna?

Większość dostawców wag samochodowych oferuje systemy wagowe wyposażone w szereg elementów uziemiających. Jednopunktowy system uziemienia z ochroną przeciwprzepięciową może być pierwszą linią obrony wagi i stacji ważenia. Te systemy pasywne zapewniają pewien poziom ochrony. Z kolei systemy aktywne są w stanie przekierować prąd wyładowania atmosferycznego z dala od głównych podzespołów. Czujniki wagowe POWERCELL PDX wyposażone są w aktywny system odgromowy StrikeShield. Czujniki wagowe tego typu aktywnie przekierowują prąd wyładowania atmosferycznego z dala od terminala, a ich skuteczność przebadano w laboratorium, poddając je działaniu prądu do 80 000 amperów.

Jaka jest średnia żywotność wagi samochodowej?

Większość właścicieli wag samochodowych oczekuje, że okres eksploatacji wagi wyniesie od 10 do 20 lat. Żywotność zależy jednak od kilku czynników. Po pierwsze od wyboru odpowiedniej opcji wagi i renomy producenta zależy, czy waga będzie funkcjonowała niezawodnie przez wiele lat, czy też niestabilnie i krótko. Dostępne na rynku urządzenia są bardzo zróżnicowane pod względem jakości wykonania, co należy wziąć pod uwagę przy zakupie wagi samochodowej. Ważną rolę odgrywają też warunki środowiskowe i natężenie ruchu. Waga samochodowa ważąca 200 ciężarówek dziennie zużyje się szybciej niż waga obsługująca tylko 20 ciężarówek na dzień.  Niektóre 35-letnie wagi METTLER TOLEDO nadal są w eksploatacji. Natomiast wiele firm konkurencyjnych produkuje wagi zaledwie od 10 lat. Planując zakup wagi samochodowej, należy koniecznie uwzględnić, czy jej działanie sprawdziło się w praktyce.

Jak często należy wzorcować wagę samochodową?

W przypadku większości rozwiązań legalizowanych konieczne jest uzyskiwanie certyfikatu zgodności od lokalnego urzędu miar i wag w określonych odstępach czasu (raz na roku, co pół roku itp.). Kolejnym czynnikiem do uwzględnienia przy określaniu częstotliwości wzorcowania jest dzienna liczba ciężarówek obsługiwanych przez wagę. Przy dużym natężeniu ruchu często następuje szybsze odchylenie dokładności wagi poza granice tolerancji, co naraża firmę na ryzyko utraty zysków. Jeśli waga samochodowa obsługuje dużą liczbę ciężarówek dziennie, należy rozważyć zwiększenie częstotliwości wzorcowania. Na wzorcowanie wagi samochodowej mają też wpływ warunki środowiskowe. Wahania temperatury powodują rozszerzanie i kurczenie się wielkoformatowej konstrukcji wagi. Te nieznaczne zmiany mają negatywny wpływ na kondycję metrologiczną wagi. Niektóre z najbardziej zaawansowanych wag, w tym POWERCELL PDX, mają mechanizmy chroniące przed tymi efektami, a nawet umożliwiające ich kompensację. Większość urządzeń nie zapewnia jednak tej funkcji.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.