Przewodniki

Podnieś efektywność obsługi ładunków i ładunków częściowych: rozwiązania do ważenia i wymiarowania dla branży transportu i logistyki

Przewodniki

Jeśli chcesz przyspieszyć ważenie lub zwiększyć zysk przez zastosowanie wymiarowania, mamy rozwiązanie, które pozwoli podnieść wydajność i rentowność obsługi ładunków i ładunków częściowych oraz innych prac związanych z wysyłką i odbiorem towarów.

Poradnik nt. rozwiązań do obsługi ładunków
Poradnik nt. rozwiązań do obsługi ładunków

Nieznajomość krytycznych danych w przypadku używania ręcznych systemów wymiarowania, ważenia i skanowania prowadzi do poważnych problemów w toku obsługi ładunków, a są to między innymi:

  • utrata lub uszkodzenie ładunku;
  • spory z klientami lub korekty należności; 
  • nieefektywne trasy załadunku. 

METTLER TOLEDO dostarcza zautomatyzowane i zintegrowane rozwiązania, które eliminują te powszechnie występujące bolączki. Ściągnij poradnik nt. rozwiązań do obsługi ładunków, a dowiesz się, jak można poprawić przejrzystość całego procesu i zoptymalizować efektywność operacyjną. 

 

 

Statyczne urządzenie do wymiarowania palet
Solidne, niezawodne ważenie
Pomiar w ruchu i non-stop
Ważenie w ruchu

Rozwiązania do obsługi ładunków – pytania i odpowiedzi

Co to jest ładunek LTL? Co oznacza pojęcie ładunku LTL? Na czym polega obsługa ładunku LTL? 

LTL to skrót określenia „less-than-load” lub też „less-than-truckload”, co oznacza „poniżej ładowności (pojazdu)”. Pojęcie ładunku LTL (inaczej „ładunku częściowego”) obejmuje przesyłki, które nie zapełniają całego pojazdu, a zwykle złożone są z mniejszych paczek o masie ponad 68 kg, paletowanych na czas transportu. W centrach przeładunkowych lub dystrybucyjnych ładunki częściowe od wielu firm są łączone tak, aby wypełniły pojazd, gdy to tylko możliwe, aby transport w tej metodzie był bardziej opłacalny. 

METTLER TOLEDO oferuje systemy wymiarowania ładunków, rozwiązania do obsługi ładunków oraz rozwiązania do ładunków częściowych, aby wspomóc efektywność procesów obsługi ładunków częściowych. Nasze systemy wymiarowania ładunków, takie jak statyczne urządzenie do wymiarowania palet TLD870, odczytują wymiary w ciągu paru sekund i mogą je łączyć z masą i danymi identyfikacyjnymi na potrzeby fakturowania, wyceniania i decyzji o planowaniu załadunku.

 

Jak ustalić klasę frachtu? Co to jest klasa frachtu LTL?

Klasa frachtu LTL decyduje o koszcie spedycji stosownie do czterech parametrów: gęstości, pakowalności, sposobów postępowania z ładunkiem oraz stopnia odpowiedzialności za ładunek. Stowarzyszenie NMFTA (National Motor Freight Traffic Association) podaje wytyczne ustalania klas frachtu, mając na celu standaryzację cen przesyłek LTL.

Systemy wymiarowania ładunków wraz z wagami podłogowymi lub wagami do wózków widłowych umożliwiają szybkie ustalanie klas frachtu poprzez pomiar wysokości, szerokości, głębokości oraz masy poszczególnych przesyłek. Rozwiązania do obsługi ładunków czy też rozwiązania LTL, m.in. do zautomatyzowanego wymiarowania palet, skracają czas obsługi jednej palety z 3–4 minut do zaledwie 3–4 sekund. Może to znacząco podnieść produktywność i wydajność produkcyjną.

 

Co to jest ładunek wymiarowy? Co to jest ładunek ponadwymiarowy?

W przypadku ładunku wymiarowego używana jest technika wyceny komercyjnego transportu ładunków oparta na masie wolumetrycznej. Masa wymiarowa obliczana jest na podstawie wzoru, w którym uwzględniono długość palety, jej szerokość oraz wysokość. Następnie opłata spedycyjna ustalana jest na podstawie masy wymiarowej albo masy faktycznej, zależnie od tego, która z nich jest większa.

Systemy wymiarowania ładunku umożliwiają ustalenie, czy przesyła spełnia wymagania prawne co do ładunku wymiarowego. Inwestycja w rozwiązania do obsługi ładunków i rozwiązania LTL umożliwiają wymiarowanie ładunku, które zapobiega kosztownemu odsyłaniu korekt należności, zwiększa odzyskiwane należności oraz zapewnia utrzymanie zgodności z przepisami.