ABC miareczkowania – teoria miareczkowania
Wiedza fachowa
Przewodniki

ABC miareczkowania: podstawowy poradnik nt. teorii miareczkowania

Wiedza fachowa
Przewodniki

Poszerz wiedzę, poznając teorię i praktykę miareczkowania.

Teoria miareczkowania
Teoria miareczkowania

Poradnik ten został przewidziany jako elementarne wprowadzenie do teorii i praktyki miareczkowania ogólnego i Karla Fischera.
Zawiera podstawową wiedzę potrzebną do zrozumienia miareczkowania. Wyjaśnione są różne rodzaje reakcji chemicznych, zasady działania wskaźników oraz rodzaje miareczkowania ogólnego, a ponadto miareczkowanie ręczne jest porównane z miareczkowaniem automatycznym. Na koniec podany jest szereg praktycznych porad i podpowiedzi dotyczących miareczkowania ogólnego i Karla Fischera.

Miareczkowanie jest techniką analityczną szeroko stosowaną w rozmaitych dziedzinach, takich jak przemysł chemiczny, spożywczy, elektroniczny itd. Metody miareczkowania klasyfikuje się odpowiednio do zachodzących reakcji chemicznych oraz zasad działania wskaźników używanych w celu monitorowania reakcji. W całościowej analizie bardzo ważną rolę odgrywa tryb miareczkowania EP i EQP oraz stosowane obliczenia.

Poszerz wiedzę, poznając teorię i podstawy miareczkowania. Przyspiesz nabywanie kompetencji, aby określić przyszłość.

Ponadto poznaj zagadnienia:

 1. Zalety miareczkowania
 2. Teoria miareczkowania
 3. Obliczenia do złożonych miareczkowań
 4. Komponenty używane w miareczkowaniu
 5. Weryfikacja działania miareczkowania
 6. Reakcje i teoria miareczkowania Karla Fischera

Skorzystaj z podręcznika i zwiększ swoją wiedzę o teorii miareczkowania.

Ściągnij podręcznik, z którego dowiesz się wszystkiego o podstawach miareczkowania. Znajdziesz tam wiele informacji na temat tej popularnej techniki.

1 Definicja miareczkowania

Miareczkowanie to technika analityczna umożliwiająca oznaczenie ilościowe określonej substancji (analitu) rozpuszczonej w próbce. Opiera się ona na obserwacji kompletnej reakcji między analitem a odczynnikiem (titrantem) o znanym stężeniu, dodawanym do próbki:

Analit + Odczynnik (Titrant) = Produkty reakcji

Obejrzyj film: Co to jest miareczkowanie?

Ściągnij poradnik Elementarz miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

2 Rozwój metody

Od miareczkowania ręcznego do automatycznego

W klasycznym sposobie miareczkowania używa się cechowanego szklanego cylindra (biurety). Podawanie titranta reguluje się ręcznie za pomocą zaworu. Zmiana barwy oznacza zakończenie reakcji miareczkowania (punkt końcowy).

Techniki miareczkowania bardzo się rozwinęły: wprowadzenie ręcznych, a później napędzanych silnikiem biuret tłokowych…

Ściągnij poradnik ABC miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

3 Obszary zastosowania

Miareczkowanie jest techniką analityczną powszechnie stosowaną w różnych dziedzinach.

Oto kilka przykładów:

 • Branża spożywcza

……
……
……

 

Ściągnij ABC miareczkowania, aby poznać wszystkie obszary zastosowania i nie tylko!

4 Zalety miareczkowania

Istnieje szereg powodów, dla których miareczkowanie stosowane jest w laboratoriach na całym świecie. Poniżej przedstawione jest porównanie miareczkowania ręcznego i automatycznego:

Ściągnij poradnik ABC miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

5 Teoria miareczkowania

Miareczkowanie można klasyfikować odpowiednio do zachodzących reakcji chemicznych oraz zasad działania wskaźników używanych w celu monitorowania reakcji.

 •  5.1 Typy reakcji chemicznych

W miareczkowaniu wykorzystuje się głównie trzy rodzaje reakcji chemicznych. Reakcje te wymieniono poniżej wraz z przykładami oraz niektórymi typowymi zastosowaniami.

 

Reakcje kwas-zasada:

HCl + NaOH    ↔     NaCl  + H2O

 

Titrator EasyPlus™ Easy pH firmy METTLER TOLEDO posiada wszystko, co jest potrzebne do pomyślnego miareczkowania kwas-zasada.

Aby poznać inne reakcje chemiczne i wiele więcej zagadnień, ściągnij ABC miareczkowania

 • 5.2 Zasady działania wskaźników
  • 5.2.1 Miareczkowanie ręczne
  • 5.2.2 Miareczkowanie automatyczne lub półautomatyczne
 • 5.3 Tryb miareczkowania – do punktu końcowego/do punktu równoważnikowego
  • 5.3.1 Miareczkowanie do punktu końcowego (EP)
  • 5.3.2 Miareczkowanie do punktu równoważnikowego (EQP)
 • 5.4 Typy miareczkowania
  • 5.4.1 Miareczkowanie bezpośrednie
  • 5.4.2 Miareczkowanie z kompensacją metodą ślepej próby
  • 5.4.3 Miareczkowanie odwrotne

 

6 Sterowanie miareczkowaniem

Miareczkowaniem ręcznym steruje sam operator. Dozowanie titranta jest regulowane ręcznie, a monitorowanie reakcji i wskazania punktu końcowego prowadzone jest głównie wzrokowo.

 • 6.1 Miareczkowanie ręczne
 • 6.2 Miareczkowanie automatyczne
  • 6.2.1 Dozowanie titranta
  • 6.2.2 Zbieranie zmierzonych wartości

Ściągnij poradnik ABC miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

7 Obliczenia

Obliczenia wyniku końcowego są oparte na zużyciu titranta, a także stechiometrii reakcji chemicznej między analitem a titrantem.

 • 7.1 Stechiometria i liczba równoważnikowa
 • 7.2 Obliczanie masy

Ściągnij poradnik ABC miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

8 Komponenty używane w miareczkowaniu

 • 8.1 Titrant
  Titrant to roztwór określonego odczynnika o znanym stężeniu, który reaguje z analitem w próbce. Jego stężenie nominalne zwykle wyraża się w…
  • 8.1.1 Oznaczanie stężenia titranta
 • 8.2 Elektroda
  •  8.2.1 Elektroda i pomiary pH (miareczkowanie kwas-zasada)
   • 8.2.1.1 Elektroda pH i temperatura

Ściągnij poradnik ABC miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

9 Weryfikacja działania miareczkowania

Weryfikacja działania polega na standardowym miareczkowaniu próbki odniesienia o znanej zawartości. Zatem cała procedura miareczkowania obejmująca.

Ściągnij poradnik ABC miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

10 Miareczkowanie metodą Karla Fischera

Miareczkowanie metodą Karla Fischera w celu oznaczenia zawartości wody to jedna z najczęściej używanych metod miareczkowania.

Miareczkowanie oparte jest na reakcji opisanej przez R. W. Bunsena:

I2 + SO2 + 2 H2O → 2 HI + H2SO4

Niemiecki petrochemik Karl Fischer odkrył, że reakcja…

Ściągnij poradnik ABC miareczkowania, aby lepiej poznać teorię miareczkowania

 • 10.1 Zasada miareczkowania
 • 10.2 Wskazanie punktu końcowego w miareczkowaniu Karla Fischera
 • 10.3 Miareczkowanie wolumetryczne Karla Fischera
 • 10.4 Dryft
 • 10.5 Odczynniki w miareczkowaniu wolumetrycznym Karla Fischera
  • 10.5.1 Jednoskładnikowy odczynnik KF
  • 10.5.2 Dwuskładnikowy odczynnik KF
 • 10.6 Oznaczanie stężenia
 • 10.7 Postępowanie z próbkami
  • 10.7.1 Próbki stałe
  • 10.7.2 Próbki cieczy
  • 10.7.3 Rozpuszczalność próbki
 • 10.8 Realizacja wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera
 • 10.9 Zakłócenia w miareczkowaniu Karla Fischera
  • 10.9.1 Wpływ pH
  • 10.9.2 Reakcje uboczne

11 Glosariusz

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.