Oprogramowanie do wzorcowania pipet

Zgodność danych z normą ISO 8655

Zgodność danych z normą ISO 8655

Calibry to idealne oprogramowanie do zarządzania procesami wzorcowania zgodnie z normą ISO 8655 oraz weryfikacji działania pipet jedno- i wielokanałowych. Prosty interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze, a zarządzanie wszystkimi danymi odbywa się zgodnie z normą 21 CFR, część 11.

Oprogramowanie Calibry śledzi pipety w bazie danych i przypomina o zbliżających się wzorcowaniach oraz rutynowych testach. Można korzystać ze wstępnie zdefiniowanych metod testowania do każdej objętości pipety lub tworzyć własne metody. Oprogramowanie Calibry prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie procedury.

Calibry wykonuje wszystkie wymagane obliczenia, przechowuje dane w bezpiecznej bazie danych i generuje protokoły z możliwością dostosowania przez użytkownika, zapewniając sprawne i bezproblemowe procesy wzorcowania. We wbudowanej bazie danych przechowywana jest pełna historia wzorcowania każdej pipety, umożliwiając generowanie kompleksowych protokołów w dowolnym momencie.

Pobierz dokument