Poradniki „Miareczkowanie metodą Karla Fischera” - METTLER TOLEDO
Przewodniki
Zbiór

Poradniki „Miareczkowanie metodą Karla Fischera”

Przewodniki
Zbiór

Zestaw instrukcji dotyczących miareczkowania metodą Karla Fischera wyjaśniających podstawy, metody i techniki oraz wskazówki i porady dotyczące codziennej praktyki. Podstawy miareczkowania metodą Karla Fischera, pobieranie próbek i ogólny opis metody.

Metoda Karla Fischera pozwala dokładnie określić zawartość wody i jest łatwa do zastosowania z wieloma różnymi próbkami. Jest to metoda powszechnie stosowana w pracach badawczo-rozwojowych, kontroli jakości i monitorowaniu produkcji. Aby uzyskać prawidłowe wyniki, metoda ta wymaga odpowiedniego przygotowania próbki.

Część 1: Techniki

W broszurze przedstawiono krótką historię rozwoju metody Karla Fischera. Wyjaśniono reakcję chemiczną i dwie główne techniki pomiaru: wolumetryczną i kulometryczną.

Część 2: Uwalnianie wody

W broszurze wykorzystano wiedzę specjalistyczną METTLER TOLEDO na temat miareczkowania metodą Karla Fischera, aby wyjaśnić bardziej zaawansowane procedury rozpuszczania próbek w celi miareczkowej.

Część 3: Odpowiednia próbka

W broszurze wyjaśniono niektóre ważne reguły i wytyczne dotyczące pobierania próbek w celu oznaczenia zawartości wody zgodnie z metodą Karla Fischera. Nasze porady i wskazówki opierają się na doświadczeniu chemików METTLER TOLEDO oraz spostrzeżeniach potwierdzonych codzienną praktyką i stosowaniem.

Część 4: Opis ogólny

Poradnik zaleca stosowanie metod specjalnie dostosowanych do każdego rodzaju próbki i podsumowuje różnorodne stosowane obecnie metody miareczkowania KF. Aby korzystanie z poradnika było szybsze i łatwiejsze, ma on formę tabelaryczną.

Skorzystaj z obszernego zasobu wiedzy METTLER TOLEDO na temat oznaczania zawartości wilgoci i zawartości wody od 1 ppm do 100%.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.