Mniejsze straty w procesie produkcji piwa - METTLER TOLEDO

Mniejsze straty w procesie produkcji piwa

Mniejsze straty w procesie produkcji piwa
Optical product monitor

Browar Molson Coors jest obecnie siódmym największym na świecie browarem pod względem wolumenu produkcji. Oprócz napojów alkoholowym Molson and Coors, browar produkuje również doskonale znane gatunki piwa.

Określanie przez operatora momentu rozdziału może prowadzić do poważnych strat produktu

W browarze At Molson Coors Alton w Wielkiej Brytanii technicy poszukiwali sposobu na usprawnienie procesu rozdzielania drożdży od piwa po zbiornikach kondycjonujących. Proces ten był realizowany ręcznie i wiele zależało od umiejętności operatora. Operator decydował o tym, w którym momencie skierować strumień piwa na prasy filtrujące. Zbyt późne skierowanie strumienia na prasy powoduje ich zatykanie się. Czyszczenie prasy oznacza opóźnienia w produkcji. Aby zapobiegać tego typu przypadkom, operatorzy przełączali zawory odpowiednio wcześniej, co pociągało za sobą konieczność poddawania znacznych ilości piwa ponownej obróbce. Wzrastały również koszty oczyszczania ścieków.

Mark Dobner, kierownik działu produkcji w browarze, poszukiwał niezawodnego rozwiązania, które pozwalałoby automatycznie przełączać zawory w najbardziej odpowiednim momencie, minimalizując postoje awaryjne i straty oraz zwiększając wydajność produkcji.

Czujnik mętności on Line zmniejsza straty piwa

Czujnik InPro 8300 METTLER TOLEDO z technologią wielozakresowego przełącznika odbicia absorpcji (Reflection Absorption Multi-Switch, RAMS) jest dedykowany właśnie do tego typu aplikacji. Czujniki RAMS wykorzystują światło rozproszone wstecznie lub światło przechodzące do dokładnego określenia mętności cieczy i / lub barwy w czasie rzeczywistym, w zależności od procesu sygnał wyjściowy z czterech czujników zainstalowanych w browarze Alton był wykorzystywany do przełączania odpowiednich zaworów, gdy wynik pomiaru przekraczał wartość określoną dla piwa.

Czujniki InPro 8300 praktycznie nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych i mogą być wykorzystywane do sterowania przełączaniem zaworów bez żadnego udziału operatora. Technicy mogą zatem przystąpić do wykonywania innych zadań. Właśnie ta cecha czujnika przypadła do gustu kierownikowi Dobnerowi:, “naszym podstawowym celem jest poprawa wydajności pracowników. Staramy się uwalniać techników od wykonywania zbędnych prac. Jedną z takich okazji było zwiększenie poziomu automatyzacji w procesie podawania piwa ze zbiorników kondycjonujących na prasy filtrujące. Zainstalowaliśmy czujniki InPro 8300 do wykrywania obecności drożdży w strumieniu piwa podawanego na prasę. Sygnał wyjściowy z czujników został bez żadnych problemów zintegrowany w naszym systemie sterowania. Już po tygodniu od momentu zainstalowania czujników zapomnieliśmy, że tam są, co tylko potwierdza ich wysoką sprawność detekcji i niezawodność działania.”

Niezawodny system automatyczny

Czujnik 8300s umożliwił wdrożenie w browarze Molson Coors wdrożenie niezawodnego i automatycznego rozwiązania. Właśnie taki był cel. Udało się zmniejszyć wielkość strat piwa i ilość ścieków. Dzięki czujnikom InPro 8300s udało się również wydłużyć okres eksploatacji filtrów dzięki zapobieganiu przypadkom ich blokowania. “Od chwili instalacji czujników nie straciliśmy żadnych filtrów z powodu ich zablokowania. Odnosimy korzyści wynikające z ograniczenia ilości postojów awaryjnych oraz zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków. Doskonale wiemy, że ze zbiorników udaje nam się odzyskać maksymalną możliwą ilość piwa, co stanowi dodatkową korzyść, ponieważ nie musimy poddawać piwa dodatkowej obróbce,” potwierdza kierownik Dobner.

Browar Molson Coors zainstalował kolejne czujniki InPro 8300 w swoim drugim zakładzie w Wielkiej Brytanii w celu sterowania procesem oddzielania piwa od wody w procesach napełniania puszek i kegów.

Jeśli chcesz zmniejszyć straty piwa w swoim browarze, odwiedź stronę:

www.mt.com/InPro8300RAMS

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.