Automatyczne dozowanie proszków w farmacji i biotechnologii – badania ETC
W praktyce

Automatyczne dozowanie proszków w farmacji i biotechnologii

W praktyce

Jak usprawnić trudne aplikacje laboratoryjne

Łatwe automatyczne dozowanie proszków w farmacji i biotechnologii
Łatwe automatyczne dozowanie proszków w farmacji i biotechnologii

Prace badawczo-rozwojowe nad automatycznym dozowaniem proszków na potrzeby farmacji i biotechnologii mogą przynieść wzrost efektywności w aplikacjach wiążących się z dużym przerobem materiałów, takich jak badania przesiewowe czy recepturowanie. Dozowanie niewielkich ściśle określonych ilości proszku stanowi ważny punkt większości procedur prac badawczo-rozwojowych, który obecnie stanowi wąskie gardło, gdy realizowany jest ręcznie. Problemem tym zajęło się konsorcjum ETC (Enabling Technologies Consortium), przeprowadzając badania porównawcze, aby ocenić możliwości istniejących systemów dozowania proszków.

Wyniki badań ETC wyróżniły imponujące możliwości systemu Quantos ze względu na technologię automatycznego dozowania proszków. Wykazano, że system Quantos charakteryzuje: 

DOKŁADNOŚĆ

  • Dokładne dozowanie siedmiu wybranych proszków referencyjnych we wszystkich lokalizacjach testowych, mimo trudnego zakresu właściwości fizycznych i sypkości.
  • Imponująca jest zwłaszcza przy 2 mg, najniższej testowanej docelowej masie dozowania, w porównaniu z innymi systemami.

ŁATWA OBSŁUGA

  • Pomyślne dozowanie proszków osiągnięto przy użyciu standardowej głowicy dozującej i standardowych parametrów.
  • Nie było konieczności czasochłonnej konfiguracji systemu ani optymalizacji parametrów dozowania dla różnych proszków, a użytkownik nie musiał być ekspertem.
  • System Quantos jest tak łatwy w obsłudze, że nie musi być używany tylko jako system specjalistyczny, lecz może być wykorzystywany do całego szeregu procedur przez każdego pracownika laboratorium. 

BEZPIECZEŃSTWO

  • Niezmiennie dokładne i wiarygodne wyniki we wszystkich laboratoryjnych lokalizacjach testowych – komorze rękawicowej, szafie wyciągowej, komorze przedmuchiwanej oraz miejscowym systemie wentylacji wyciągowej – dowodzące, że Quantos może działać bezpiecznie w dowolnym stosownym systemie izolującym, zapewniając ograniczoną do minimum ekspozycję użytkownika na dozowane proszki.

 

Automatyczne dozowanie proszków w farmacji i biotechnologii – grafika

Chociaż roboty operujące cieczami są już szeroko stosowane w pracach rozwojowych nad farmaceutykami, systemy automatycznego dozowanie proszków napotykały w swej historii dużo więcej trudności. Nadal często są uznawane za: systemy specjalistyczne – nadające się tylko do wąskiego zakresu typów proszków – lub skomplikowane – wymagające przeszkolonego operatora na poziomie eksperta oraz całych godzin cierpliwej konfiguracji pod kątem poszczególnych typów proszków.  

To studium przypadku pokazuje, że system Quantos do automatycznego dozowania proszków, który dostępny jest od 2008 roku,
nadaje się do rozmaitych typów proszków, nawet tych o skrajnych właściwościach fizycznych. Dokładne wyniki można uzyskać bez czasochłonnej konfiguracji lub optymalizacji pod kątem określonego typu proszku oraz bez szkolenia użytkownika do poziomu eksperta. Systemu Quantos można używać z marszu w szerokiej gamie laboratoryjnych aplikacji, a jest tak łatwy w obsłudze, że każdy może się nim posługiwać. Ma także istotne zalety pod względem bezpieczeństwa, ponieważ umożliwia minimalizację ekspozycji użytkownika, a co najważniejsze, może przyczynić się do złagodzenia problemu wąskich gardeł występujących w toku badań przesiewowych i recepturowania w pracach badawczo-rozwojowych nad farmaceutykami.

Badania porównawcze przeprowadzone przez ETC (Enabling Technologies Consortium) wykazały, że technologia dozowania proszków zastosowana w systemie Quantos umożliwia pomyślne dozowanie siedmiu kłopotliwych proszków referencyjnych, w trudnych środowiskach systemów izolujących, w zakresie docelowych mas dozowanych od 2 mg do 50 mg. Wyniki te zostały przedstawione na konferencji Pittcon w marcu 2018 roku.

Podsumowując, Quantos jest dokładnym, łatwym w obsłudze i bezpiecznym systemem dozowania proszków – umożliwiającym posługiwanie się rozmaitymi typami proszków i nadającym się do użytkowania w różnych systemach izolujących – który może złagodzić problem wąskich gardeł w wielu laboratoryjnych aplikacjach farmaceutycznych i biotechnologicznych.