Minimalna korozja dzięki kontroli pH - METTLER TOLEDO

Minimalna korozja dzięki kontroli pH

Kontrola procesów przemysłowych - "Nota aplikacyjna"
 
Instalacja inteligentnego pomiaru pH in-line wraz z automatycznym systemem czyszczenia elektrody pozwala na dokładną kontrolę pH kwaśnej wody w górnym kondensatorze, podczas rafinacji ropy.

Korozja powodowana kwaśną wodą
Przetwarzanie zanieczyszczonej ropy naftowej często jest powodem poważnych problemów z korozją, występujących w górnej części kolumny destylacyjnej i rurkach skraplacza. Z powodu wprowadzania do kolumny pary wodnej, wytwarza się duża ilość wody. Sama ropa zawiera zanieczyszczenia w postaci siarki, różnego rodzaju soli i gazów. Rozpuszczane w wytwarzanej wodzie tworzą one wysoce korozyjne roztwory zwykle nazywane kwaśną wodą. Ponieważ wielkość korozji w dużym stopniu zależy od pH kwaśnej wody, wymagana jest jej niezawodna obróbka i neutralizacja.
 
Niezadowalająca sytuacja
W przeszłości, do kontroli chemicznego procesu przetwarzania kwaśnej wody, nasz klient używał standardowego systemu pomiaru pH. Duże ilości węglowodorów, także występujące w procesie produkcyjnym, w sposób ciągły wpływały na elektrodę pH i powodowały obniżenie jej sprawności do tego stopnia, że podjęto decyzję o zaniechaniu tych pomiarów i powrocie do badań w laboratorium.

Ściągnij plik:
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.