Zawartość wilgoci w procesie produkcji peletu
Metody

Zawartość wilgoci w pelecie – nota aplikacyjna

Metody

W nocie aplikacyjnej opisano, gdzie i w jaki sposób w procesie produkcji peletu mierzona jest zawartość wilgoci.

Pomiar zawartości wilgoci w pelecie
Pomiar zawartości wilgoci w pelecie

Zawartość wilgoci w pelecie musi być zgodna ze specyfikacją w całym procesie produkcyjnym. Kontrolowanie tego ważnego parametru jest kluczem do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w zakładach produkujących pelet.

Wagosuszarki halogenowe METTLER TOLEDO odgrywają kluczową rolę w tym procesie, ponieważ dostarczają szybkich i precyzyjnych danych na temat zawartości wilgoci w surowcach i produkcie końcowym.

  • Punkty kontrolne zawartości wilgoci w produkcji peletu
  • Przepisy i jakość
  • HC103 – idealne rozwiązanie. Szybkie i dokładne.
  • Jak korzystać z wagosuszarki HC103 do szybkiego i łatwego oznaczania zawartości wilgoci w pelecie
  •  Metoda oznaczania zawartości wilgoci w próbkach drewna

Ściągnij bezpłatną notę aplikacyjną, aby się dowiedzieć, dlaczego ważny jest pomiar zawartości wilgoci w pelecie i jak można poprawić wydajność pracy za pomocą wagosuszarki METTLER TOLEDO.

Wyświetl podgląd noty aplikacyjnej na temat pomiaru zawartości wilgoci w pelecie:

Wprowadzenie

W tej nocie aplikacyjnej opisano proces produkcji peletu oraz krytyczne punkty kontrolne, w których mierzona jest zawartość wilgoci.

Punkty kontrolne zawartości wilgoci

Zawartość wilgoci w pelecie jest określana w kluczowych punktach w całym procesie produkcyjnym. Przychodzące surowce, wióry i trociny należy ocenić pod kątem zawartości wilgoci, aby określić poziom suszenia wymagany w celu przetworzenia.

Wood Pellets production process - moisture content

 

Przepisy i jakość w produkcji peletu

Konsumenci potrzebują peletu najwyższej jakości, o niewielkiej emisji i dużej kaloryczności. Międzynarodowe przepisy i certyfikaty, takie jak europejski znak jakości „ENplus”, zapewniają pelet najwyższej jakości. Jednym z parametrów jakościowych jest zawartość wilgoci.

HC103 – idealne rozwiązanie do analizy zawartości wilgoci w pelecie

Wagosuszarka halogenowa HC103 to doskonałe rozwiązanie do oznaczania zawartości wilgoci w przyjmowanych surowcach i końcowym pelecie. Sprawdzona technologia pomiaru zapewnia bardzo dokładne i wiarygodne wyniki. Pomiar zawartości wilgoci opiera się na takiej samej zasadzie termograwimetrycznej, jak w przypadku suszarki, ale wyniki są dostępne już po 5–15 minutach.

Jak korzystać z wagosuszarki HC103 w celu szybkiego i łatwego oznaczania zawartości wilgoci w pelecie

Na przykładzie peletu wykazaliśmy, jak można łatwo i szybko uzyskać wyniki zawartości wilgoci w próbce.
Korelacja wyników wagosuszarki z wynikami metody z użyciem suszarki wykazuje, że wagosuszarki HC103 zapewniają dobrą powtarzalność i efekty zgodne z wynikami uzyskanymi za pomocą oficjalnej metody z użyciem suszarki.

Metoda oznaczania zawartości wilgoci w próbkach drewna

Skorzystaj z naszych metod oraz wskazówek i porad dotyczących oznaczania zawartości wilgoci w produkcji peletu. Metody te mogą być stosowane do rozmaitych próbek, takich jak pelet, trociny i wióry.

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.