Rutynowe sprawdzanie wagi - METTLER TOLEDO

Rutynowe sprawdzanie wagi

Czasami nazywane jest kalibracją

Sprzęt pomiarowy powinien być sprawdzany regularnie, gdyż jakość pomiarów może ulegać pogorszeniu w skutek codziennego użytkowania. Użytkownicy powinni przeprowadzać testy w regularnych odstępach czasu.

Wagi laboratoryjne i przemysłowe są sprawdzane za pomocą zewnętrznego wzorca masy. Testowy wzorzec powinien posiadać ważne świadectwo wzorcowania przyznawane przez akredytowane laboratorium wzorcowania. Testy powinny być przeprowadzane w ustalonych, regularnych odstępach czasu, a rezultaty powinny być udokumentowane w jasny i umożliwiający sporządzenie historii sposób.

Rutynowe sprawdzanie wagi
Rutynowe sprawdzanie wagi
METTLER TOLEDO oferuje komplet wzorców ze świadectwem wzorcowania ( czasami nazywanymi „certyfikowanymi wzorcami”).

Rutynowe sprawdzenie wagi wywzorcowanymi wzorcami masy:

  • Pozwoli na spełnienie wymagań dotyczących jasności i kompletności dokumentacji zgodnie z ISO9001.
  • Zapewni prostą procedurę.
  • Potwierdzi poprawne funkcjonowanie FACT
  • Potwierdzi, że jeden lub więcej typów pomiarów mieści się w dopuszczalnej tolerancji
  • Wyniki mogą być ocenione graficznie lub statystycznie

Uwzględnienie punktów pomiarowych
Rutynowy test może być przeprowadzany dla różnych punktów pomiarowych. Dla każdego typu testu waga ustawiana jest w typowym punkcie pomiarowym z uwzględnieniem typowej tary. Następnie sprawdzana jest testowym wzorcem, którego masa powinna odpowiadać masie typowej naważki. 

Ważne:

  • Tylko wywzorcowane wzorce masy zapewniają prawidłowość procedur!
  • Rutynowy test, o którym mowa powyżej, nie zastępuje serwisu oraz adiustacji wagi dokonywanych przez techników METTLER TOLEDO.
Skorzystaj z wyszukiwarki wzorców masy, aby wybrać właściwe!
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.