Reakcja polimeryzacji | Synteza polimerów | METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Reakcja polimeryzacji

Synteza polimerów – obserwacja reakcji w czasie rzeczywistym

Zadzwoń

Powstawanie makrocząsteczek w wyniku reakcji polimeryzacji następuje w różny sposób. Podstawowe wymagania dotyczące charakteryzowania różnych reakcji polimeryzacji są do siebie zbliżone. W obszarze badań naukowych pełne zrozumienie kinetyki, ścieżki i mechanizmu reakcji polimeryzacji ma duże znaczenie, ponieważ pozwala kontrolować właściwości i jakość produktu końcowego.


Technologia FTIR (ReactIR™) do monitorowania reakcji w czasie rzeczywistym, w warunkach in situ, jest wykorzystywana podczas syntezy polimerów w celu określenia kinetyki, mechanizmów i ścieżek reakcji. Naukowcy mogą oceniać zachowanie katalizatorów i rozpuszczalników oraz monitorować stopień polimeryzacji i chłonięcie monomeru. Parametry te pozwalają lepiej zaprojektować właściwości fizyczne i charakterystykę produktu.

Rozkład wielkości cząstek może mieć istotny wpływ na uzysk polimeru oraz ciężar właściwy i jakość produktu. Sonda ParticleTrack™ z technologią FBRM® jest stosowana do śledzenia w czasie rzeczywistym szybkości i stopnia wzrostu i aglomeracji cząstek polimeru. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji parametrów kontroli procesu, co pozwala prowadzić syntezę polimeru w powtarzalnych warunkach.


Bezpieczne i skalowalne procesy

Określenie entalpii reakcji ma duże znaczenie, ponieważ pozwala zaprojektować bezpieczną i skalowalną polimeryzację, zanim będzie ona realizowana w skali przemysłowej.  Kalorymetr reakcyjny RC1™ z technologią RTCal™ dostarcza informacje termodynamiczne stanowiące podstawę do opracowania bezpiecznych parametrów operacyjnych dla polimeryzacji w warunkach przemysłowych.

Przyspiesz odkrywanie nowych monomerów i polimerów
Stacje robocze EasyMax® i OptiMax™ do syntez skutecznie wspierają opracowanie procesów i produktów, zastępując tradycyjne kolby okrągło denne i naczynia z płaszczem. Stacje te mogą dokładnie kontrolować przebieg reakcji polimeryzacji, zapewniając powtarzalne warunki operacyjne. Uzyskane informacje można wykorzystać do badań kinetycznych. Dane te pozwalają wyeliminować problemy związane z niewłaściwą kontrolą krytycznych parametrów procesowych takich jak temperatura.

 

Aplikacje

Key Syntheses in Pharmaceutical and Polymer Chemistry

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Chemical Reaction Kinetics
Understanding Reaction Rates and Factors That Affect Them

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions. Learn how reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms.

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Chemical Reaction Kinetics

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions. Learn how reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms.

Biblioteka

W praktyce

Automated pH and Temperature Control
This case study describes avoiding impurity formation with automated pH and temperature control.
Covid-19 Impact on Laboratories
Learn more about Covid-19 impact on the laboratories. Discover the challenges and demands that all laboratories must face.

On-Demand Webinars

Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...

White Papers

Skuteczniejsze monitorowanie reakcji chemicznych
'W jaki sposób można osiągnąć więcej, dysponując mniejszymi zasobami?'. Jest to wciąż powracające pytanie w laboratoriach zajmujących się opracowaniem...

Produkty pokrewne