Grignard - METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Grignard

Grignard Reagents in Chemical Synthesis

Zadzwoń

Odczynnik Grignarda jest odczynnikiem, który posiada wzór chemiczny RMgX, gdzie X jest fluorowcem, natomiast R jest grupą alkilową lub arylową. Odczynniki Grignarda mają duże znaczenie w syntezie organicznej, gdyż wykorzystuje się je do tworzenia wiązań węgiel-węgiel, węgiel-fosfor, węgiel-krzem oraz wiązań węgla z innymi heteroatomami.

Odczynniki Grignarda stosuje się w różnych reakcjach, w tym w reakcjach sprzęgania, utleniania, podstawienia nukleofilowego i eliminacji. Odczynniki Grignarda najpowszechniej stosuje się jednak w reakcji sprzęgania.

Grignard
Grignard

ReactIRTM – system analizy reakcji in situ z transformacją Fouriera wykorzystujący środkowe pasmo podczerwieni jest doskonałym narzędziem do monitorowania i kontroli syntezy odczynników Grignarda, ponieważ umożliwia:

  • Kwalifikację w czasie rzeczywistym halogenków organicznych, minimalizując w ten sposób ryzyko przeciążenia niebezpiecznych reakcji egzotermicznych
  • Precyzyjne określenie punktu końcowego reakcji, co ułatwia optymalizację uzysku i czystości produktu
  • Wyeliminowanie potrzeby pobierania próbek – następuje wzrost bezpieczeństwa na stanowisku pracy

Biblioteka

W praktyce

Automated pH and Temperature Control
This case study describes avoiding impurity formation with automated pH and temperature control.
Covid-19 Impact on Laboratories
Learn more about Covid-19 impact on the laboratories. Discover the challenges and demands that all laboratories must face.

Produkty pokrewne