Et sprang framover for analytisk måling - METTLER TOLEDO

Et sprang framover for analytisk måling

Et sprang framover for analytisk måling
Et sprang framover for analytisk måling

Hodemonterte temperaturtransmittere har vært et vanlig syn i sukker/stivelse/gjær-anlegg i flere tiår. Kalibrering av analytiske sensorer krever imidlertid en transmitter med taster og en skjerm, noe som har forhindret at det hodemonterte transmitterkonseptet er brukt til analytiske sensorer – før nå!

Produksjonsanlegg for sukker, stivelse og gjær inneholder mange måleinstrumenter, hvorav de fleste er av "monter og glem"-typen. De er der ubemerket på grunn av sin usynlige design, og fraværet av lokalt menneske/maskin-grensesnitt.

Analytiske sensorer på den annen side, krever en transmitter der stor nok til å ha taster og en skjerm på grunn av deres hyppige behov for kalibrering. METTLER TOLEDO har avveket fra denne konvensjonen. Med den nye M100, tilbyr METTLER TOLEDO nå verdens første transmitterfor analytisk måling basert på et kompakt, hodemontert design.

Intelligens er nøkkelen
På grunn av METTLER TOLEDOs kraftige Intelligent Sensor Management (ISM®)-teknologi, er det kombinerte hodemonterte transmitter/sensor-konseptet for første gang benyttet på analytiske parametere. Denne nye tilnærmingen gjør at METTLER TOLEDO kan tilby en løsning for pH/ORP, ledningsevne og oksygenmåling, som krever svært liten plass og er ekstremt lett å håndtere.

Plug and Measure betyr at det ikke kreves skjerm
Dette spranget framover i feltinstrumentering er mulig fordi ISM muliggjør kalibrering av sensorene på et passende sted unna produksjonsprosessen, for eksempel et verksted. Kalibrerte sensorer kan da skiftes raskt i felten. Denne funksjonen, kalt Plug and Measure, betyr at oppstart av målepunktet går raskt og feilfritt, og kan gjennomføres uten vesentlig kunnskap. På grunn av Plug and Measure krever ikke M100 et lokalt grensesnitt.

Egensikker
Den nye 2-leder-transmitterserien er designet for bruk i hele næringsmiddelindustrien samt den kjemiske og farmasøytiske industrien, og er sertifisert som egensikker for installasjon i eksplosjonsfarlige (Ex) områder.

Online sensordiagnostikk
Gjennom HART®-protokollen, tillater M100 ikke bare transmitter konfigurasjon, men også integrering av ISMs avanserte sensordiagnostiseringsverktøy som Dynamic Lifetime Indicator og Adaptive Calibration Timer, som gir sanntidsdata på sensor "helse". Disse verktøyene gir forebyggende vedlikehold, bidrar til å sikre maksimal oppetid på anlegg, pålitelige målepunkt, prosesseffektivitet og sikkerhet.

Støtte fra alle store kapitalforvaltningsverktøy som AMS (Emerson), PDM (Siemens), og den åpne standarden FDT/DTM sikrer best mulig kompatibilitet, og ekstern tilgang til sensordiagnostikk.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.