Større produktsikkerhet etter Clean-in-Place - METTLER TOLEDO
 
Meny

Større produktsikkerhet etter Clean-in-Place

Større produktsikkerhet etter Clean-in-Place
Større produktsikkerhet etter Clean-in-Place

Konduktivitetsmålinger er en utmerket indikator på forurensninger i prosessvannet. En  konduktivitetssensor for Clean-in-Place-overvåking kan garantere produktsikkerhet.

Ved slutten av en Clean-in-Place (CIP)-prosess tar mange næringsmiddelanlegg manuelle prøver av væsken for å sikre at linjen er godt rengjort. For å forhindre at det brukes tid på å ta flere prøver, venter teknikerne ofte til de er relativt sikre på at den kaustiske rengjøringsløsningen er godt gjennomskyllet. Dette kan innebære at prøven tas en tid etter at skylling ikke lenger er nødvendig, og resultere i at det brukes unødvendig mye vann og at tid til produksjon reduseres.

Én sensor for middels til høy konduktivitet
Konduktivitetsmålinger i produksjonslinjen er en utmerket måte å måle forurensninger i fersk- vann. De kan også brukes til å overvåke konsentrasjonen av kaustisk konsentrasjon under CIP for å bekrefte at rengjøringsvæsken har riktig konsentrasjon.

METTLER TOLEDOs InPro 7108 er designet for konduktivitetsmålinger gjennom hele CIP-prosessen. Takket være WideRange-teknologien kan InPro 7108 måle den lut konsentrasjonen nøyaktig samt bekrefte fravær av CIP rengjøringsvæske etter skylling.

Data fra den innebygde temperatursensoren gjør at den tilkoblede transmitteren kan justere konduktivitetssignalet slik at den reelle konduktivitetsmålingen vises.

Beskytt produktkvaliteten
Umiddelbar bekreftelse på at skyllingen er fullført, minimal bruk av vann, økt produksjon, ingen rengjøringsvæske som kontaminerer produktet.

Hvis du ønsker å effektivisere CIP-prosessene, kan du gå til:

www.mt.com/conductivity

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.