Optiske målinger for kvalitetskontroll av brus - METTLER TOLEDO
 
Meny

Optiske målinger for kvalitetskontroll av brus

Optiske målinger for kvalitetskontroll av brus
Optiske målinger for kvalitetskontroll av brus

Forbrukerne forventer at en brus alltid skal se ut og smake likt. Optiske produktovervåkere i produksjonslinjen gir kvalitetssikring i sanntid.

Smaken på og utseendet til brusen må være av en jevnt høy kvalitet. Det er av avgjørende betydning å unngå feil som kan føre til produksjon av produkter med avvikende spesifikasjoner, noe som i sin tur vil gi kostnader i form av avfallsmaterialer, produktkasting, produksjonstap og eventuelt skade på merkets rykte. De raske emballeringslinjene som brukes ved produksjon av brus, innebærer at produkter med avvikende spesifikasjoner må identifiseres raskt for å forhindre store tap. METTLER TOLEDO InPro8300 RAMS (Reflection Absorption Measuring Switch) oppfyller disse behovene ved at den kan detektere interne endringer i farge eller turbiditet mellom produkt, vann og CIP-medier.

Øk kvaliteten
RAMS-ene kan installeres enten før karbonering eller før fylling, som en kvalitetskontroll for å oppdage endringer i fortynningen av sukkerholdige eller sukkerfrie brusdrikker. De kan også brukes til produktidentifisering, slik at det sikres at riktig produkt havner i riktig pakke.

Spar vann
RAMS kan brukes til å minimere eller eliminere vannutskylling mellom produktskifter. Minimumsvolumet av vann som må skylles ut mellom produkter med forskjellig farge, kan detekteres. Alternativt kan vann som skylles ut mellom produkter, elimineres helt, og man kan utføre back-to-back-utskylling av produkter når det er mulig.

Reduser kostnader
RAMS kan også brukes i tillaging og gjenvinning av CIP-medier for å sikre rengjøringseffektivitet med minimale kostnader og resulterende avløpsvannvolum. Ved å redusere avfall under produksjon reduseres også kostnaden per enhet.

Her finner du mer informasjon:

www.mt.com/InPro8300

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.