Pipettespisser med stort volum | 10 ml pipette | 20 ml pipettespisser

Pipettespisser med stort volum

10 ml og 20 ml pipettering

Pipettespisser med stort volum (10–20 ml) har macro FinePoint™-spisser for dispensering av prøver med stort volum med samme nøyaktighet som mindre volumer. Rainin BioClean Ultra™ pipettespisser for store volumer er testet for en lang rekke kontamineringer, inkludert protein, protease, RNase, DNA, pyrogener og mer, og har macro FinePoint-spisser for dispensering av prøver med store volumer med samme nøyaktighet som mindre volumer, og er laget av fargefri ublandet polypropylen.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Fordeler med pipettespisser med stort volum

Dokumenter

LTS LiteTouch System Product Brochure
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.
pipette tip catalog
Rainin manufactures a variety of pipette tips to help with various liquid handling tasks in the laboratory.
bioclean rainin tips contamination free
The stringent test specifications along with the design of testing procedures together ensure the purity of Raininà ¢ s pipette tips. This white pap...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...
Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater
Denne artikkelen gir en innføring i emnet, og inneholder detaljerte råd om hva man må være oppmerksom på for å velge en god pipettespiss, dvs. en spis...
aerosol-resistant pipette tips
Rainin aerosol-resistant pipette tips with filters were tested by an independent testing laboratory and proven to prevent DNA aerosol contamination.
Why Rainin Does Not Test for RNA
It may appear curious to some customers that Rainin tests its tips for human DNA contamination, but conducts no such tests for contaminating RNA.

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Vanlige spørsmål

Hva er en "Rainin-sertifisert" pipettespiss med stort volum?

Rainin-sertifiserte spisser med stort volum lar deg dispensere store væskevolumer like konsistent som med andre pipettespisser beregnet for nanolitervolumer. Rainin-sertifiserte spisser med stort volum oppfyller eller overgår minimumsstandarder for:

  • Fravær av overflyt
  • Fravær av forurensning
  • Overflatejevnhet og regularitet
  • Endegeometri, mål og overflatebehandling
  • Tettingsintegritet på EDP-, Pipetman- og Pipet-Plus-pipetter
  • Pipetteringsnøyaktighet (ukonvensjonell geometri fører til avvik)